WonderKids
Montessori School
WonderKids Montessori School
en
| vi
Support?
Wonderkids Toddler Club

[WONDERKIDS TODDLER CLUB]
(16 months - 3 years old)
🎁🎁🎁

🌞🌞🌞 LET’S COME WITH US - Every day from 10 -11 AM (1 hour):
🎯 An exciting toddler group incorporating play with Montessori inspired activities.
🎯 Come along and have fun with your child whilst gaining knowledge on this sensory based style of learning.
🎯 Meet other parents and let your child experience our Montessori circle time.

💲💲💲TUITION FEE💲💲💲
👆👆Register 3 classes per week in minimum.
👆👆300.000 VND / class if register 3 classes/week.
👆👆250.000 VND / class if register 10 classes in one time.

-----------------------------------------------------------------------------------
🎁🎁CÂU LẠC BỘ CHO TRẺ (16 tháng – 3 tuổi)🎁🎁
🌞Hãy đến với chúng tôi : Mỗi ngày từ 10h – 11h (1 tiếng)🌞

🎯🎯Sự kết hợp lý thú giữa các hoạt động Montessori đầy cảm hứng với một nhóm các bé nhỏ tuổi.
🎯🎯Hãy đến và vui chơi cùng con của bạn trong khi chúng học hỏi theo phương pháp dựa trên các giác quan này.
🎯🎯Cùng gặp gỡ các bậc cha mẹ khác và để cho con bạn được trải nghiệm vòng tròn Montessori.

💲💲💲HỌC PHÍ 💲💲💲
👆👆Đăng kí tối thiểu 3 lớp / tuần.
👆👆300.000 VND / lớp khi đăng kí 3 lớp / tuần.
👆👆250.000 VND / lớp khi đăng kí cùng lúc 10 lớp.

-----------------------------------------------------------------------------
https://www.youtube.com/watch?v=TEnQI0KK0rs

#wonderkids #montessori #Montessori_school #wonderkids_thaodien#wonderkids_quan2 #montessori_district2
----------------------------------------------------------------------------------
🏡 Add:3A Tong Huu Dinh, Thao Dien ward, dist. 2.
☎️ Call us: 028 225 34 999/Hotline: 0938909268
🖥Website: http://wonderkidsmontessori.edu.vn
https://www.facebook.com/wonderkids.vn.edu/

 

CAMPUS

210 Nguyen Van Huong Street, Thao Dien Ward, District 2, HCMC Phone: (+84) 28 6282 7666 Hotline: (+84) 938 909 268 Email: office@wonderkids.edu.vn
3A Tong Huu Dinh, Thao Dien Ward, District 2, HCMC Phone: (+84) 28 2253 4999 Hotline: (+84) 938 909 268 Email: montessori-office@wonderkids.edu.vn
4-6 Street 20, My Gia 1, Tan Phu Ward, District 7, HCMC Phone: (+84) 28 5414 1416 Hotline: (+84) 977 299 288 Email: info@wonderkids.edu.vn
38 Xuan Thuy, Thao Dien Ward, District 2, HCMC Phone: (+84) 28 2253 8512 Hotline: (+84) 938 909 268 Email: office38@wonderkids.edu.vn
74, K33, Street 11, Him Lam urban area, Binh Chanh District, HCMC Phone: (+84) 28 5431 7092 Hotline: (+84) 938 909 268 Email: office-trungson@wonderkids.edu.vn