10+ Bài viết tiếng Anh về Cuộc Sống Nông Thôn hay nhất!

10+ Bài viết tiếng Anh về Cuộc Sống Nông Thôn hay nhất!

Mời các bạn xem danh sách tổng hợp Viết đoạn văn tiếng anh về nông thôn hay nhất được tổng hợp bởi Wonderkids

Một trong những phần quan trọng của học tiếng Anh là viết những câu văn, đoạn văn. Tuy nhiên, thực trạng hiện nay là nhiều bạn có ý tưởng hay nhưng lại không biết cách xây dựng theo bố cục hoặc thiếu từ ngữ, idiom để viết bài. Chính vì vậy, bài viết thường rất lủng củng, gây nhàm chán cho người đọc, người nghe. Hôm nay, Báo Song Ngữ sẽ đi sâu vào phần làm sao để viết được một bài viết về cuộc sống nông thôn, làng quê bằng tiếng Anh hay nhất, tạo cho người đọc muốn đọc bài của bạn. Mời các bạn đọc bài dưới đây!

Các bước viết bài về cuộc sống nông thôn, làng quê

1. Giới thiệu về nông thôn

Đây là phần mở đầu dẫn vào bài viết, bạn nên sử dụng câu từ làm sao dẫn dắt vào lòng người. Thu hút người đọc muốn đọc phần tiếp theo của bạn.

Trả lời theo các câu dưới đây:

+) Bạn thích sống ở đâu, tại sao bạn thích hoặc có điều gì đó làm bạn muốn sống tại đây?

**Mẫu câu tham khảo:

I live in a­ village. It is a quiet and peaceful place.

(tôi sống ở một làng quê. Đó là một nơi yên tĩnh và yên bình.)

I really like live in a tiny village. Because I feel this is a safe and comfortable place to live.

(Tôi thực sự thích sống tại một ngôi làng nhỏ. Bởi vì tôi cảm thấy đây là một nơi an toàn và thoải mái để sống.)

Living in the countryside is my cup of tea. Because I …

(Sống ở nông thôn là sở thích của tôi, bởi vì tôi…)

I think life in the countryside has many good points. The first reason…

(Tôi nghĩ cuộc sống ở nông thôn có nhiều điểm tốt. Lý do đầu tiên…)

2. Phần thân đoạn viết

Các gợi ý về ý tưởng, triển khai ý chi tiết hơn.

– People (friendly, close to each other, talking, …)

Con người ( thân thiện, gần gũi với nhau, nói chuyện,…)

– Life (peaceful place, large space, comfortable, slow, …)

Cuộc sống ( nơi yên bình, không gian rộng lớn, thoải mái, chậm chãi,…)

– Food (cheap, safe, fresh, …)

Thức ăn ( rẻ, an toàn, tươi mới,…)

– Environment (airy, no air pollution, …)

Xem thêm: Top 6 Câu Lạc Bộ Nói Tiếng Anh Với Người Nước Ngoài

Môi trường ( thoáng đãng, không có khí ô nhiễm,…)

– Traditional and cultural activities (there are many festivals, folk games, singing,…)

Hoạt động truyền thống và văn hóa ( có nhiều lễ hội, các trò chơi dân gian, ca hát,…)

Bài viết về cuộc sống nông thôn tiếng Anh

**Một số mẫu câu tham khảo:

Firstly, A slow pace of life makes people comfortable to enjoy. Large space mingled with peaceful nature looks so simple and pleasant.

(Thứ nhất, Một nhịp sống chậm khiến mọi người thoải mái tận hưởng. Không gian rộng lớn hòa lẫn với thiên nhiên yên bình trông thật đơn giản và dễ chịu.)

The first reason, people are friendly and help each other in every situation. They talk, gather after hard working days. Secondly, in rural areas, goods are cheaper than major cities and more affordable for income.

(Lý do đầu tiên, mọi người thân thiện và giúp đỡ lẫn nhau trong mọi tình huống. Họ nói chuyện, tụ tập sau những ngày làm việc vất vả. Thứ hai, ở khu vực nông thôn, hàng hóa rẻ hơn so với các thành phố lớn và giá cả phải chăng hơn cho thu nhập.)

The countryside is a safer place than big city. While the city often has burglary and various vices, the countryside is a safe place, neighbors help and care about each other. Fresh air and healthy when living in the villages.

(Vùng nông thôn là một nơi an toàn hơn thành phố lớn. Trong khi thành phố thường có những vụ trộm và nhiều tệ nạn khác nhau, thì vùng nông thôn là một nơi an toàn, hàng xóm giúp đỡ và quan tâm lẫn nhau. Không khí trong lành và lành mạnh khi sống ở các làng.)

3. Phần kết của đoạn văn

Bạn sẽ có thể hứa hẹn hay nói được sự gắn bó của bạn dành cho nơi này.

** Một số mẫu câu tham khảo:

It is for these reasons that attracted me to live in the countryside. I believe that I will stick with this place throughout my life.

(Chính vì những lý do này đã thu hút tôi đến sống ở nông thôn. Tôi tin rằng tôi sẽ gắn bó với nơi này trong suốt cuộc đời mình.)

I am very happy because I have a period of attachment in rural. In the future, I have no intention of moving to another place to live.

(Tôi rất hạnh phúc vì tôi có một thời gian gắn bó ở nông thôn. Trong tương lai, tôi không có ý định chuyển đến một nơi khác để sống.)

Xem thêm  Dàn ý cảm nhận về bài thơ Chiều tối - Hồ Chí Minh - THPT Sóc Trăng

I feel very lucky to be born in this peaceful village. I will stick forever with this place.

(Tôi cảm thấy rất may mắn khi được sinh ra ở ngôi làng yên bình này. Tôi sẽ gắn bó mãi mãi với nơi này.)

Bài viết mẫu hay về cuộc sống nông thôn

Mẫu số 1

I like living in the countryside, because my childhood is tied to fields, villages and simple nature. Firstly, the rural environment is fresh more than in the city.

(Tôi thích sống ở nông thôn, vì tuổi thơ của tôi gắn liền với những cánh đồng, làng mạc và thiên nhiên giản dị. Thứ nhất, môi trường nông thôn trong lành hơn ở thành phố.)

Xem thêm: Phân tích cảnh đợi tàu trong Hai đứa trẻ (Thạch Lam)

Around the houses surrounded by luxuriant trees, lush green creates a cool atmosphere. Next, when going to the street without fear of being robbed on the road, this place is very good security. The people in my hometown are very rustic, close, dear and especially willing to welcome anyone here.

(Xung quanh những ngôi nhà được bao quanh bởi những cây um tùm, màu xanh tươi tốt tạo ra bầu không khí mát mẻ. Tiếp theo, khi đi ra đường mà không sợ bị cướp trên đường, nơi này có an ninh rất tốt. Người dân ở quê tôi rất mộc mạc, gần gũi, thân thương và đặc biệt sẵn sàng chào đón bất cứ ai ở đây.)

Moreover, I love the green tea hills, it is a famous specialty in my hometown. A very fragrant tea, with a little bitter taste but it is delicious, attractive to drinkers. It was for these reasons that attracted me to live in the countryside. I believe that I will stick with this place throughout my life.

(Hơn nữa, tôi yêu những ngọn đồi trà xanh, nó là một đặc sản nổi tiếng ở quê tôi. Một loại trà rất thơm, có một chút vị đắng nhưng nó rất ngon, hấp dẫn người uống. Chính vì những lý do này đã thu hút tôi đến sống ở nông thôn. Tôi tin rằng tôi sẽ gắn bó với nơi này trong suốt cuộc đời mình.)

Cuộc sống nông thôn

Mẫu số 2

My hometown is famous for fields stretching to the horizon. Firstly, houses are near together, the atmosphere here in the early morning is very poetic and simple. The surroundings are a good deal of greenery with small streams flowing through my village. Everything looks very close to nature. There is no noise, the car horn sounds like the city.

(Quê tôi nổi tiếng với những cánh đồng trải dài đến tận chân trời. Thứ nhất, những ngôi nhà gần nhau, không khí ở đây vào buổi sáng sớm rất thơ mộng và giản dị. Môi trường xung quanh là rất nhiều cây xanh với những dòng suối nhỏ chảy qua làng tôi. Mọi thứ trông rất gần gũi với thiên nhiên. Không có tiếng ồn, tiếng còi xe vang lên như thành phố.)

You can only hear the birds singing on the branches; the laughter and the talk about the farmers outside. People go to work early in the fields. They are very hardworking, friendly with people around, willing to help neighbors. Secondly, in terms of cuisine, my rural is known for many specialties such as bamboo shoots, hill chicken, stream fish, … everything is available in nature, many nutritious for heath.

(Bạn chỉ có thể nghe thấy tiếng chim hót trên cành cây; tiếng cười và nói về những người nông dân bên ngoài. Mọi người đi làm sớm ở ngoài đồng. Họ rất chăm chỉ, thân thiện với mọi người xung quanh, sẵn sàng giúp đỡ hàng xóm. Thứ hai, về ẩm thực, vùng nông thôn của tôi được biết đến với nhiều đặc sản như măng, gà đồi, cá suối, … mọi thứ đều có sẵn trong tự nhiên, nhiều chất dinh dưỡng cho sức khỏe.)

If in the city where much social evils such as robbery and gambling appear, the life in this countryside is very safe, everyone knows how to help and take care of each other. I am so proud that I was born in This simple, peaceful country place. In the future, I will have no intention of moving to another place to live.

(Nếu ở thành phố nơi xuất hiện nhiều tệ nạn xã hội như cướp và cờ bạc thì cuộc sống ở vùng quê này rất an toàn, mọi người đều biết cách giúp đỡ và chăm sóc lẫn nhau. Tôi rất tự hào rằng tôi được sinh ra ở nơi đất nước yên bình, giản dị này. Trong tương lai, tôi sẽ không có ý định chuyển đến một nơi khác để sống.)

Mẫu số 3

I was born in a coastal fishing village. My parents are engaged in coastal fishing. People here prepare boats and nets for fishing in the morning. With the warm dawn glistening in the early morning. The scene of people operating on the sea is simple and quiets, not a bit noisy as in the city.

(Tôi sinh ra ở một làng chài ven biển. Bố mẹ tôi làm nghề đánh cá ven biển. Mọi người ở đây chuẩn bị thuyền và lưới để câu cá vào buổi sáng. Với ánh bình minh ấm áp lấp lánh vào sáng sớm. Khung cảnh người dân hoạt động trên biển rất đơn giản và yên tĩnh, không một chút ồn ào như trong thành phố.)

Fish is a popular dish here with many essential nutrients. Because, they catch a lot of fish to serve family meals and business. When you come to the coastal countryside, you will be able to see the image of a woman washing clothes, drying dried fish in the sun. There are vast areas. Children can enjoy running around without disturbing others. I feel the atmosphere is so happy, it’s hard to describe.

Xem thêm  Bỏ túi ngay đoạn văn tiếng Anh về môi trường có dịch - Benative Kids

(Cá là một món ăn phổ biến ở đây với nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu. Bởi vì, họ bắt được rất nhiều cá để phục vụ bữa ăn gia đình và kinh doanh. Khi đến vùng nông thôn ven biển, bạn sẽ có thể nhìn thấy hình ảnh người phụ nữ đang giặt quần áo, phơi cá khô dưới ánh mặt trời. Nơi đây có những khu vực rộng lớn. Trẻ em có thể thích chạy xung quanh mà không làm phiền người khác.. Tôi cảm thấy bầu không khí rất hạnh phúc, thật khó để diễn tả.)

At night, when standing on the sand, you will see the sound of wind and waves offshore. If you like watching stars, this is a very suitable place, very comfortable space. I love my village and feel blessed to be born in a village near the sea.

(Vào ban đêm, khi đứng trên cát, bạn sẽ thấy âm thanh của gió và sóng ngoài khơi. Nếu bạn thích ngắm sao thì đây là một nơi rất phù hợp, không gian rất thoải mái. Tôi yêu ngôi làng của mình và cảm thấy may mắn khi được sinh ra ở một ngôi làng gần biển.)

Bài văn số 4: Describe your trip to the countryside (Miêu tả một chuyến đi đến miền quê của bạn)

Although life in the city is very modern and comfortable, I always wanted to visit the countryside once in my life. Last month, luckily, I had an opportunity to travel to the countryside with my class. It was my most memorable trip that I have had in my life.

(Mặc dù cuộc sống ở thành phố rất hiện đại và thoải mái, tôi đã luôn mong muốn được đến nông thôn một lần trong đời. May mắn là, tháng trước, tôi có cơ hội đến đó với lớp của tôi. Đó là chuyến đi đáng nhớ nhất mà tôi từng có trong đời)

The countryside in VietNam is really attractive and impressive. When I arrived, the first thing I saw was cows and buffalos walking in the street. The landscapes in the countryside are completely different from those in the city. The air is fresh, and water in the rivers, lakes or ponds is much cleaner than that in the city. The cottages there look quite old but picturesque. They are surrounded by so many trees, flowers and paddy fields, which make the countryside very colorful and lively. When I was in the countryside, I got closer with nature and completely escaped from the busy life in the city.

(Làng quê ở Việt Nam vô cùng cuốn hút và ấn tượng. Khi tôi đến, điều đầu tiên tôi thấy là bò và trâu đang đi trên đường. Phong cảnh ở đây hoàn toàn khác với thành phố. Không khí rất trong lành, và nước sông, hồ hay ao sạch hơn rất nhiều so với thành phố. Nhà tranh ở đây nhìn cũ nhưng lại đẹp như tranh vẽ. Chúng được bao quanh bởi rất nhiều cây cối, hoa và những đồng ruộng, làm làng quê vô cùng rực rỡ và sinh động. Khi tôi ở đây, tôi lại gần hơn với thiên nhiên và hoàn toàn thoát ra khỏi cuộc sống bề bộn của thành phố.)

Xem thêm: Đường phân giác là gì? Định nghĩa & Tính chất đường phân giác

During this time, my class did a lot of interesting things. Mainly, we enjoyed outdoor activities. In the morning, we followed farmers to the fields and farms in order to harvest and sow seeds. Then, we had lunch under the shadow of the trees. In the afternoon, we played traditional games such as flying kites, dragon-snake, bamboo jacks, etc.

(Trong khoảng thời gian này, lớp tôi làm rất nhiều điều thú vị. Chủ yếu là, chúng tôi tận hưởng những hoạt động ngoài trời. Vào buổi sáng, chúng tôi đi theo những bác nông dân đến các ruộng lúa để gặt lúa và gieo hạt. Sau đó, chúng tôi ăn trưa dưới bóng râm của cây. Vào buổi chiều, chúng tôi chơi những trò chơi dân gian như thả diều, rồng rắn lên mây, que đũa…)

Having been here for about one week provided me so much energy. I felt healthier and less stressed. I will remember these moments a lot, and if possible, I will come back to the countryside in the future.

(Ở đây một tuần đã cho tôi rất nhiều năng lượng. Tôi thấy khỏe hơn và ít áp lực hơn. Tôi sẽ nhớ những khoảnh khắc này rất nhiều, và nếu có thể, tôi sẽ trở lại làng quê trong tương lai)

Bài văn số 5: Talk about the advantages of living in the countryside (Nói về lợi ích của việc sống ở nông thôn)

It is true that many people love living in the countryside rather than in the city. Obviously, the reason is because countryside life brings a lot of advantages for us.

(Nhiều người thích sống ở làng quê hơn là thành phố. Rõ ràng, lý do là bởi vì cuộc sống ở làng quê mang lại nhiều lợi ích cho chúng ta.)

First, living in the countryside improves our both physical and mental health. The air and water in the countryside is much purer and cleaner than that in the city. Therefore, environmental pollution is not serious and our health is improved. In terms of mental health, in the countryside, we do not suffer from noise and the busy lifestyle of people in the city. This helps us be more relieved and comfortable. Our mental condition, therefore, will be better.

(Đầu tiên, sống ở làng quê cải thiện cả sức khỏe vật chất và tinh thần của chúng ta. Không khí và nước ở đây trong sạch hơn ở thành phố. Vì vậy, ô nhiễm môi trường không nghiêm trọng và sức khỏe chúng ta được cải thiện. Về mặt sức khỏe tinh thần,, chúng ta không phải chịu đựng tiếng ồn và lối sống bận rộn của con người ở thành phố. Điều này giúp chúng ta nhẹ nhõm hơn và thoải mái. Điều kiện tinh thần của chúng ta cũng vì thế mà tốt hơn.)

Xem thêm  Những bài văn mẫu: Tả em bé mà em yêu quý lớp 2 chọn lọc hay nhất

Second, living in the countryside seems better and more interesting for children these days. The most attractive thing about countryside life is outdoor activities, which children in the city hardly enjoy in modern society. In the countryside, people spend most of their time in the paddy fields, lakes or ponds. Children growing up here will experience this frequently. Also, they will have the opportunity to play traditional games such as dragon-snake, flying kites and so on.

(Thứ hai, sống ở nông thôn có vẻ tốt hơn và thú vị hơn đối với trẻ em ngày nay. Điều hấp dẫn nhất của cuộc sống ở đây là những hoạt đồng ngoài trời. Ở nông thôn, người ta dành hầu hết thời gian ở ruộng, sông hay ao hồ. Trẻ em lớn lên ở đây sẽ trải nghiệm chúng thường xuyên. Ngoài ra, trẻ em sẽ có cơ hội chơi trò chơi dân gian như rồng rắn lên mây, thả diều…)

In conclusion, these are two main advantages of living in the countryside that the city does not have. Everyone should have a trip to this place to enjoy the peaceful life here.

(Tóm lại, đây là hai lợi ích chính của việc sống ở nông thôn mà thành phố không có. Mọi người nên có chuyến đi tới đây để tận hưởng cuộc sống yên bình nơi đây)

Bài văn số 6: Which do you prefer, countryside life or city life? Give the reasons for your choice (Bạn thích cuộc sống nông thôn hay cuộc sống thành thị hơn? Đưa ra lý do cho sự lựa chọn của bạn)

Obviously, living in the city or the countryside both have advantages and disadvantages. However, if I have to choose one, I prefer to live in the countryside for those reasons.

(Rõ ràng là, sống ở thành phố hay nông thôn đều có cả lợi ích và bất lợi. Tuy nhiên, nếu tôi phải chọn một, tôi thích sống ở nông thôn hơn vì những lý do này.)

First, I do not have to face noise and the busy lifestyle of the city. Living in the city means living around noise from construction work, vehicles and entertaining activities. However, in the countryside, I can only hear the sound of animals, wind, trees and nature. Also, I escape from the rat race that the modern world has.

(Đầu tiên, tôi không phải đối mặt với tiếng ồn và lối sống vội vã của thành thị. Sống ở thành phố nghĩa là sống quanh tiếng ồn của những hoạt động công trường, xe cộ và hoạt động giải trí. Tuy nhiên, ở nông thôn, tôi chỉ nghe âm thanh của động vật, gió, cây và thiên nhiên. Ngoài ra, tôi thoát ra khỏi sự hối hả mà thế giới hiện đại có.)

Second, I think the countryside is safer than the city. As the society is becoming more modern and complex, the crime rate is increasing day by day. Also, crimes mainly occur in the city because there are more people and conflicts. While in the countryside, there are not many serious cases. Therefore, I feel much assured when living here.

(Thứ hai, tôi nghĩ rằng nông thôn an toàn hơn thành phố. Vì xã hội đang trở nên hiện đại và phức tạp hơn, tỷ lệ phạm tội cũng gia tăng qua từng ngày. Hơn nữa, tội phạm thường xuất hiện ở thành phố vì có nhiều người hơn và có nhiều mâu thuẫn hơn. Trong khi đó ở nông thôn, không có nhiều vụ nghiêm trọng. Vì thế, tôi thấy an tâm khi sống ở đây hơn)

In conclusion, countryside life is a better choice for a person who loves peace and safety like me. Therefore, when I grow up, I want to move to the countryside with my grandparents.

(Tóm lại, cuộc sống nông thôn là lựa chọn tốt hơn cho người yêu sự yên bình và an toàn như tôi. Vì thế, khi tôi lớn lên, tôi muốn chuyển đến sống cùng ông bà ở làng quê)

Trên đây là các viết một bài viết về cuộc sống nông thôn bằng tiếng Anh và một số bài mẫu. Hy vọng rằng nó hữu ích với các bạn.

XEM THÊM:

  • Will và be going to giống và khác nhau như nào? Vị trí và cách dùng
  • Phân biệt Both và Both of trong tiếng Anh – Vị trí và cách dùng
  • Cách viết Ngày, Tháng, Năm trong tiếng Anh [Dễ học, dễ nhớ]

Bản quyền nội dung thuộc wonderkidsmontessori.edu.vn

Bài viết liên quan

Tổng hợp văn mẫu tiếng Trung theo nhiều chủ đề hay và ý nghĩa
Tổng hợp văn mẫu tiếng Trung theo nhiều chủ đề hay và ý nghĩa
Viết đoạn văn nghị luận về tình yêu cuộc sống, top 200 nghị … – CMUS
Viết đoạn văn nghị luận về tình yêu cuộc sống, top 200 nghị … – CMUS
7 Viết đoạn văn tiếng Anh về vấn đề giao thông ở Việt Nam (8 mẫu
7 Viết đoạn văn tiếng Anh về vấn đề giao thông ở Việt Nam (8 mẫu
Văn mẫu lớp 11: Phân tích bài thơ Tràng giang của Huy Cận
Văn mẫu lớp 11: Phân tích bài thơ Tràng giang của Huy Cận
Top 7 mẫu Viết đoạn văn về trang phục của một dân tộc mà em biết
Top 7 mẫu Viết đoạn văn về trang phục của một dân tộc mà em biết
Soạn bài Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ (trang 76) – Download.vn
Soạn bài Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ (trang 76) – Download.vn
Chuyện về những gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc – Baolongan.vn
Chuyện về những gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc – Baolongan.vn
Bài văn trình bày cảm xúc về ngày khai giảng ngắn gọn – Thủ thuật
Bài văn trình bày cảm xúc về ngày khai giảng ngắn gọn – Thủ thuật