Viết chương trình nhập vào số nguyên N in … – THPT Lê Hồng Phong

Viết chương trình nhập vào số nguyên N in … – THPT Lê Hồng Phong

Dưới đây là danh sách Viết chương trình nhập vào số nguyên n hay nhất được tổng hợp bởi Wonderkids

Video Viết chương trình nhập vào số nguyên n

Viết chương trình nhập vào số nguyên N in ra màn hình tổng các ước của N trong Pascal, Viết chương trình Nhập vào số nguyên N xuất ra màn hình các số chẵn từ 1 đến N xuất ra màn hình các số lẻ từ 1 đến N và nhiều bài tập tin học khác sẽ giúp các em củng cố kỹ năng lập trình tin học lớp 8. Mời các em theo dõi bài học dưới đây nhé.

Viết chương trình nhập vào số nguyên N in ra màn hình tổng các ước của N trong Pascal
Viết chương trình nhập vào số nguyên N in ra màn hình tổng các ước của N trong Pascal

Gợi ý cho các em: Cách viết chương trình tính chu vi diện tích hình chữ nhật với chiều dài và chiều rộng nhập từ bàn phím

Xem thêm  Giải bài 57, 58, 59, 60 trang 89, 90 SGK Toán lớp 9 tập 2

Viết chương trình nhập vào số nguyên N in ra màn hình tổng các ước của N trong Pascal

uses crt;

var n,i,s :integer;

begin

clrscr;

writeln(‘Nhap n’); readln(n);

s:=0;

for i:=1 to n do

if n mod i:=0 then

begin

s:=s+i;

writeln(s);

end;

readln;

end.

Viết chương trình Nhập vào số nguyên N. Xuất ra màn hình các số chẵn từ 1 đến N. Xuất ra màn hình các số lẻ từ 1 đến N

Program Hotboy;

Uses crt;

var n,i:integer

Xem thêm: Hình ảnh gái xinh mặc đồ thiếu vải bikini đẹp – Nha khoa BeDental

Begin

Clrscr;

Write(‘Nhap so n tu ban phim :’);

Readln(n);

For i:=1 to n do

If (i mod 2=0 ) then Write(‘cac so chan la’,i,’ ‘);

Else

Write(‘cac so le la’,i);

Xem thêm: Lời dẫn chương trình văn nghệ hay ý nghĩa và kỹ năng … – HocDe.vn

Readln

End.

Viết chương trình Nhập vào số nguyên N. Xuất ra màn hình tổng các số từ 1 đến N. Xuất ra màn hình tích các số từ 1 đến N

Program Hotboy;

Uses crt;

var n,i,S:integer

T:longint;

Xem thêm: Hình ảnh gái xinh mặc đồ thiếu vải bikini đẹp – Nha khoa BeDental

Begin

Clrscr;

S:=0;T:=1;

Write(‘Nhap so n tu ban phim :’);

Readln(n);

For i:=1 to n do

Xem thêm: Sinh năm 1965 mệnh gì tuổi gì? Tổng quan về vận mệnh, sự nghiệp

S:=S+i;

For i:=1 to n do

T:=T*i;

Write(‘tong la’,S);

Write(‘tich la’,T);

Xem thêm: Lời dẫn chương trình văn nghệ hay ý nghĩa và kỹ năng … – HocDe.vn

Readln

End.

Viết chương trình Nhập vào số nguyên N. Tính tổng các số lẻ từ 1 đến N và xuất quả ra màn hình. Thực hiện đếm xem có bao nhiêu số lẻ từ 1 đến N và xuất kết quả ra màn hình

Program Hotboy;

Xem thêm  Từ láy lớp 4 là gì và các dạng bài tập - Học tiếng việt - Monkey

Uses crt;

var n,i,S,d:integer

Xem thêm: Hình ảnh gái xinh mặc đồ thiếu vải bikini đẹp – Nha khoa BeDental

Begin

Clrscr;

S:=0; d:=0;

Write(‘Nhap so n tu ban phim :’);

Readln(n);

For i:=1 to n do

If (i mod 2=1 ) then inc(d);

Xem thêm: Sinh năm 1965 mệnh gì tuổi gì? Tổng quan về vận mệnh, sự nghiệp

S:=S+i;

Write(‘cac so le la’,d,’tong le la’,S);

Xem thêm: Lời dẫn chương trình văn nghệ hay ý nghĩa và kỹ năng … – HocDe.vn

Readln

End.

Viết chương trình Nhập vào số nguyên N. Tính tích các số chẵn từ 1 đến N và xuất kết quả ra màn hình. Thực hiện đếm xem có bao nhiêu số chẵn từ 1 đến N và xuất kết quả ra màn hình

Program Hotboy;

Uses crt;

var n,i,S,d:integer

Xem thêm: Hình ảnh gái xinh mặc đồ thiếu vải bikini đẹp – Nha khoa BeDental

Begin

Clrscr;

S:=0; d:=0;

Write(‘Nhap so n tu ban phim :’);

Readln(n);

For i:=1 to n do

If (i mod 2=0) then inc(d);

Xem thêm: Sinh năm 1965 mệnh gì tuổi gì? Tổng quan về vận mệnh, sự nghiệp

S:=S+i;

Write(‘cac so chan la’,d,’tong chan la’,S);

Xem thêm: Lời dẫn chương trình văn nghệ hay ý nghĩa và kỹ năng … – HocDe.vn

Readln

End.

***********

Hy vọng qua bài viết này các em có thể làm tốt các bài tập và bài thi lập trình Pascal trong chương trình tin học lớp 8. Chúc các em học tốt.

Đăng bởi: Trường THPT Lê Hồng Phong

Chuyên mục: Giáo Dục

Xem thêm  Sự vật là gì? Các danh từ chỉ sự vật? Ví dụ về từ chỉ sự vật?

Bản quyền nội dung thuộc wonderkidsmontessori.edu.vn

Bài viết liên quan

Tri Thức Cộng Đồng chuyên viết luận văn thạc sĩ tiếng Anh
Học Viện PMS – Đơn vị đào tạo 5S-Kaizen mang tính thực tiễn cao
Cách chỉnh độ rộng của dòng và cột trong word
Cách chỉnh độ rộng của dòng và cột trong word
Từ điển Thành ngữ Tiếng Việt – em ngã, chị nâng là gì?
Từ điển Thành ngữ Tiếng Việt – em ngã, chị nâng là gì?
Vật Lí 8 Bài 20: Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên?
Vật Lí 8 Bài 20: Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên?
Bảng chữ cái Tiếng Thái – Gia sư Tâm Tài Đức
Bảng chữ cái Tiếng Thái – Gia sư Tâm Tài Đức
Bộc trực là gì? 6 biểu hiện của người có tính bộc trực – CareerLink
Bộc trực là gì? 6 biểu hiện của người có tính bộc trực – CareerLink
Danh sách các trường THCS ở Hà Nội nên cho con học
Danh sách các trường THCS ở Hà Nội nên cho con học