Giải bài 2 trang 7 – SGK Toán lớp 9 tập 2

Giải bài 2 trang 7 – SGK Toán lớp 9 tập 2

Duới đây là các thông tin và kiến thức về Toán 9 tập 2 trang 7 hay nhất và đầy đủ nhất

Video Toán 9 tập 2 trang 7

Hướng dẫn:

Để tìm nghiệm tổng quát của phương trình (ax+by=c) ta biểu diễn y theo x.

a)

Ta có: (3x-y=2Rightarrow y=3x-2)

Nên nghiệm tổng quát của phương trình (3x-y=2) là:

(left{ begin{align} & xin mathbb{R} \ & y=3x-2 \ end{align} right. ) hoặc ((x;3x-2)) với (xin mathbb R)

Đường thẳng biểu diễn tập nghiệm của phương trình (3x-y=2) là đồ thị hàm số (y=3x-2).

Đồ thị hàm số (y=3x-2) đi qua hai điểm ((0;-2)) và ((1;1))

Xem thêm: Sadboy nghĩa là gì? – Anh Ngữ AMA

Ta có:

b)

Ta có: (x+5y=3Rightarrow y=-dfrac{x}{5}+dfrac 3 5)

Xem thêm: Sinh Năm 2006 Bao Nhiêu Tuổi Gì ? Tuổi Con Gì Bao Nhiêu Tuổi

Nên nghiệm tổng quát của phương trình (x+5y=3) là:

(left{ begin{align} & xin mathbb{R} \ & y=-dfrac{x}{5}+dfrac 3 5 \ end{align} right. ) hoặc (left(x; -dfrac{x}{5}+dfrac 3 5right)) với (xin mathbb R)

Đường thẳng biểu diễn tập nghiệm của phương trình (x+5y=3) là đồ thị hàm số ( y=-dfrac{x}{5}+dfrac 3 5).

Đồ thị hàm số ( y=-dfrac{x}{5}+dfrac 3 5) đi qua hai điểm ((-2;1)) và ((-7;2))

Xem thêm: Sadboy nghĩa là gì? – Anh Ngữ AMA

Ta có:

c)

Ta có: (4x-3y=-1Rightarrow y=dfrac{4x}{3}+dfrac 1 3)

Nên nghiệm tổng quát của phương trình (4x-3y=-1) là:

(left{ begin{align} & xin mathbb{R} \ & y=dfrac{4x}{3}+dfrac 1 3 \ end{align} right. ) hoặc (left(x; dfrac{4x}{3}+dfrac 1 3right)) với (xin mathbb R)

Đường thẳng biểu diễn tập nghiệm của phương trình (4x-3y=-1) là đồ thị hàm số ( y=dfrac{4x}{3}+dfrac 1 3).

Đồ thị hàm số ( y=dfrac{4x}{3}+dfrac 1 3) đi qua hai điểm ((2;3)) và ((-1;-1))

Xem thêm  Limited là gì? Limited là gì trên Facebook? - THPT Lê Hồng Phong

Xem thêm: Sadboy nghĩa là gì? – Anh Ngữ AMA

Ta có:

d)

Ta có: (x+5y=0Rightarrow y=-dfrac x 5)

Nên nghiệm tổng quát của phương trình (x+5y=0) là:

(left{ begin{align} & xin mathbb{R} \ & y=-dfrac x 5 \ end{align} right. ) hoặc (left(x;-dfrac x 5right)) với (xin mathbb R)

Đường thẳng biểu diễn tập nghiệm của phương trình (x+5y=0) là đồ thị hàm số ( y=-dfrac x 5).

Đồ thị hàm số ( y=-dfrac x 5) đi qua hai điểm ((0;0)) và ((5;-1))

Xem thêm: Sadboy nghĩa là gì? – Anh Ngữ AMA

Ta có:

e)

Ta có: (4x+0y=-2Rightarrow x=-dfrac 1 2)

Nên nghiệm tổng quát của phương trình (4x+0y=-2) là:

Xem thêm: Cách Dùng WHEN, WHILE, BEFORE Và AFTER Trong Tiếng Anh

(left{ begin{align} & yin mathbb{R} \ & x=-dfrac 1 2 \ end{align} right. ) hoặc (left(-dfrac 1 2;yright)) với (yin mathbb R)

Đường thẳng biểu diễn tập nghiệm của phương trình (4x+0y=-2) là đồ thị hàm số (x=-dfrac 1 2).

Đồ thị hàm số ( x=-dfrac 1 2) đi qua điểm điểm (left(dfrac{-1}{2};0right)) và song song với Oy

Xem thêm: Sadboy nghĩa là gì? – Anh Ngữ AMA

Ta có:

f)

Ta có: (0x+2y=5Rightarrow y=dfrac 5 2)

Nên nghiệm tổng quát của phương trình (0x+2y=5) là:

(left{ begin{align} & xin mathbb{R} \ & y=dfrac 5 2 \ end{align} right. ) hoặc (left(x; dfrac 5 2right)) với (yin mathbb R)

Đường thẳng biểu diễn tập nghiệm của phương trình (0x+2y=5) là đồ thị hàm số (​​​​y=dfrac 5 2).

Đồ thị hàm số (​​​​y=dfrac 5 2) đi qua điểm điểm (left(0;​​dfrac 5 2right)) và song song với Ox

Xem thêm: Sadboy nghĩa là gì? – Anh Ngữ AMA

Ta có:

Xem thêm  TOP 16 bài Phân tích khổ cuối trong bài thơ Tràng Giang 2023 SIÊU

Bản quyền nội dung thuộc wonderkidsmontessori.edu.vn

Bài viết liên quan

Tri Thức Cộng Đồng chuyên viết luận văn thạc sĩ tiếng Anh
Học Viện PMS – Đơn vị đào tạo 5S-Kaizen mang tính thực tiễn cao
Cách chỉnh độ rộng của dòng và cột trong word
Cách chỉnh độ rộng của dòng và cột trong word
Từ điển Thành ngữ Tiếng Việt – em ngã, chị nâng là gì?
Từ điển Thành ngữ Tiếng Việt – em ngã, chị nâng là gì?
Vật Lí 8 Bài 20: Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên?
Vật Lí 8 Bài 20: Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên?
Bảng chữ cái Tiếng Thái – Gia sư Tâm Tài Đức
Bảng chữ cái Tiếng Thái – Gia sư Tâm Tài Đức
Bộc trực là gì? 6 biểu hiện của người có tính bộc trực – CareerLink
Bộc trực là gì? 6 biểu hiện của người có tính bộc trực – CareerLink
Danh sách các trường THCS ở Hà Nội nên cho con học
Danh sách các trường THCS ở Hà Nội nên cho con học