Giải bài 55, 56, 57, 58 trang 25 sgk toán 8 tập 1 – Giaibaitap.me

Giải bài 55, 56, 57, 58 trang 25 sgk toán 8 tập 1 – Giaibaitap.me

Dưới đây là danh sách Toán 8 bài 55 trang 25 hot nhất được tổng hợp bởi Wonderkids

Video Toán 8 bài 55 trang 25

Bài 55 trang 25 sgk toán 8 tập 1

Tìm (x), biết:

a) ({x^3} – {1 over 4}x = 0);

b) ({(2x – 1)^2} – {(x + 3)^2} = 0);

c) ({x^2}(x – 3) + 12 – 4x = 0).

Bài giải:

a)

(eqalign{ & {x^3} – {1 over 4}x = 0 Rightarrow xleft( {{x^2} – {1 over 4}} right) = 0 cr & Rightarrow xleft( {{x^2} – {{left( {{1 over 2}} right)}^2}} right) = 0 cr & Rightarrow xleft( {x – {1 over 2}} right)left( {x + {1 over 2}} right) = 0 cr & Rightarrow left[ matrix{ x = 0 hfill cr left( {x – {1 over 2}} right) = 0 Rightarrow x = {1 over 2} hfill cr left( {x + {1 over 2}} right) = 0 Rightarrow x = – {1 over 2} hfill cr} right. cr} )

Vậy (x=0,x={1over 2},x=-{1over2})

b)

(eqalign{ & {(2x – 1)^2} – {(x + 3)^2} = 0 cr & Rightarrow left[ {(2x – 1) – (x + 3)} right].left[ {(2x – 1) + (x + 3)} right] = 0 cr & Rightarrow (2x – 1 – x – 3).(2x – 1 + x + 3) = 0 cr & Rightarrow (x – 4).(3x + 2) = 0 cr & Rightarrow left[ matrix{ x – 4 = 0 hfill cr 3x + 2 = 0 hfill cr} right. Rightarrow left[ matrix{ x = 4 hfill cr x = – {2 over 3} hfill cr} right. cr} )

Vậy (x=4,x=-{2over 3})

c)

Xem thêm: [2022] Thông báo tuyển sinh Cử nhân văn bằng hai ngành Công

(eqalign{ & {x^2}(x – 3) + 12 – 4x = 0 cr & Rightarrow {x^2}(x – 3) – 4(x – 3) = 0 cr & Rightarrow (x – 3)({x^2} – 4) = 0 cr & Rightarrow (x – 3)(x – 2)(x + 2) = 0 cr & Rightarrow left[ matrix{ x = 3 hfill cr x = 2 hfill cr x = – 2 hfill cr} right. cr} )

Xem thêm  Từ láy là gì? Phân biệt từ láy và từ ghép, ví dụ minh họa

Vậy ( x=3,x=2,x=-2)

Bài 56 trang 25 sgk toán 8 tập 1

Tính nhanh giá trị của đa thức:

a) (x^2+ frac{1}{2}x+ frac{1}{16}) tại (x = 49,75);

b) (x^2- y^2- 2y – 1) tại (x = 93) và (y = 6).

Bài giải:

a) (x^2+ frac{1}{2}x+ frac{1}{16}) tại (x = 49,75)

Ta có: (x^2+ frac{1}{2}x+ frac{1}{16} = x^2+ 2 . x . frac{1}{4} + left ( frac{1}{4} right )^{2}= left ( x + frac{1}{4} right )^{2})

Với (x = 49,75) ta có: (left ( 49,75 + frac{1}{4} right )^{2}= (49,75 + 0,25)^2= 50^2= 2500)

b) (x^2- y^2- 2y – 1) tại (x = 93) và (y = 6)

Ta có: ({x^2}-{rm{ }}{y^2}-{rm{ }}2y{rm{ }}-{rm{ }}1{rm{ }} = {rm{ }}{x^2}-{rm{ }}({y^2} + {rm{ }}2y{rm{ }} + {rm{ }}1))

(= {rm{ }}{x^2} – {rm{ }}{left( {y{rm{ }} + {rm{ }}1} right)^2})

Xem thêm: Những tiết mục múa 20-11 hay – Thủ thuật

(= {rm{ }}left( {x{rm{ }} – {rm{ }}y{rm{ }} – {rm{ }}1} right)left( {x{rm{ }} + {rm{ }}y{rm{ }} + {rm{ }}1} right))

Với (x = 93, y = 6) ta được:

((93 – 6 – 1)(93 + 6 + 1) = 86 . 100 = 8600 )

Bài 57 trang 25 sgk toán 8 tập 1

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) x2 – 4x + 3; b) x2 + 5x + 4;

c) x2 – x – 6; d) x4 + 4

(Gợi ý câu d): Thêm và bớt 4×2 vào đa thức đã cho.

Bài giải:

a) x2 – 4x + 3 = x2 – x – 3x + 3

= x(x – 1) – 3(x – 1) = (x -1)(x – 3)

b) x2 + 5x + 4 = x2 + 4x + x + 4

= x(x + 4) + (x + 4)

Xem thêm: Ý nghĩa tên Duy và danh sách tên đệm, biệt danh hay cho tên Duy

Xem thêm  Công thức tính nồng độ phần trăm – Thuật toán đơn giản, dễ áp dụng

= (x + 4)(x + 1)

c) x2 – x – 6 = x2 +2x – 3x – 6

= x(x + 2) – 3(x + 2)

= (x + 2)(x – 3)

d) x4+ 4 = x4 + 4×2 + 4 – 4×2

= (x2 + 2)2 – (2x)2

= (x2 + 2 – 2x)(x2 + 2 + 2x)

Bài 58 trang 25 sgk toán 8 tập 1

Chứng minh rằng n3 – n chia hết cho 6 với mọi số nguyên n.

Bài giải:

Ta có: n3- n = n(n2 – 1) = n(n – 1)(n + 1)

Với n ∈ Z là tích của ba số nguyên liên tiếp. Do đó nó chia hết cho 3 và 2 mà 2 và 3 là hai số nguyên tố cùng nhau nên n3 – n chia hết cho 2, 3 hay chia hết cho 6.

Giaibaitap.me

Bản quyền nội dung thuộc wonderkidsmontessori.edu.vn

Bài viết liên quan

Tri Thức Cộng Đồng chuyên viết luận văn thạc sĩ tiếng Anh
Học Viện PMS – Đơn vị đào tạo 5S-Kaizen mang tính thực tiễn cao
Cách chỉnh độ rộng của dòng và cột trong word
Cách chỉnh độ rộng của dòng và cột trong word
Từ điển Thành ngữ Tiếng Việt – em ngã, chị nâng là gì?
Từ điển Thành ngữ Tiếng Việt – em ngã, chị nâng là gì?
Vật Lí 8 Bài 20: Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên?
Vật Lí 8 Bài 20: Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên?
Bảng chữ cái Tiếng Thái – Gia sư Tâm Tài Đức
Bảng chữ cái Tiếng Thái – Gia sư Tâm Tài Đức
Bộc trực là gì? 6 biểu hiện của người có tính bộc trực – CareerLink
Bộc trực là gì? 6 biểu hiện của người có tính bộc trực – CareerLink
Danh sách các trường THCS ở Hà Nội nên cho con học
Danh sách các trường THCS ở Hà Nội nên cho con học