Giải Toán 7 trang 20 Tập 2 Kết nối tri thức – VietJack.com

Giải Toán 7 trang 20 Tập 2 Kết nối tri thức – VietJack.com

Trong bài viết này chúng tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về Toán 7 trang 20 hay nhất và đầy đủ nhất

Video Toán 7 trang 20

Với Giải Toán 7 trang 20 Tập 2 trong Luyện tập chung Toán lớp 7 Tập 2 Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng trả lời các câu hỏi & làm bài tập Toán 7 trang 20.

Giải Toán 7 trang 20 Tập 2 Kết nối tri thức

Bài 6.27 trang 20 Toán 7 Tập 2: Các giá trị của hai đại lượng x và y được cho bởi bảng sau đây:

Hỏi hai đại lượng x và y có quan hệ tỉ lệ thuận hay tỉ lệ nghịch không? Viết công thức liên hệ giữa x và y.

Lời giải:

Ta thấy 0,5.2,5 ≠ 1.5 nên x và y không phải hai đại lượng tỉ lệ nghịch.

2,50,5=51=7,51,5=102=12,52,5=5

Do đó y = 5x.

Vậy x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận.

Bài 6.28 trang 20 Toán 7 Tập 2: Cho ba đại lượng x, y, z. Tìm mối quan hệ giữa hai đại lượng x và z, biết rằng:

a) x và y tỉ lệ thuận, y và z tỉ lệ thuận;

b) x và y tỉ lệ thuận, y và z tỉ lệ nghịch;

c) x và y tỉ lệ nghịch, y và z tỉ lệ nghịch.

Lời giải:

a) x và y tỉ lệ thuận nên x = ay (a ≠ 0).

y và z tỉ lệ thuận nên y = bz (b ≠ 0).

Do đó x = ay = abz.

Xem thêm: Mẫu email bản tin (Sao chép & Dán) | LiveAgent

Do đó x và z là hai đại lượng tỉ lệ thuận.

b) x và y tỉ lệ thuận nên x = ay (a ≠ 0).

y và z tỉ lệ nghịch nên yz = b (b ≠ 0) hay y = bz

Xem thêm  Axit axetic tác dụng với cuoh2 tạo thành sản phẩm như nào?

Do đó x = ay = a.bz= abzhay xz = ab.

Do đó x và z là hai đại lượng tỉ lệ nghịch.

c) x và y tỉ lệ nghịch nên xy = a (a ≠ 0) hay x = ay.

y và z tỉ lệ nghịch nên yz = b (b ≠ 0) hay y = bz.

Do đó x = a : bz= a.zb= ab.z.

Vậy x và z là hai đại lượng tỉ lệ thuận.

Bài 6.29 trang 20 Toán 7 Tập 2: Để thu được một loại đồng thau, người ta pha chế đồng và kẽm nguyên chất theo tỉ lệ 6 : 4. Tính khối lượng đồng và kẽm nguyên chất cần thiết để sản xuất 150 kg đồng thau

Lời giải:

Gọi khối lượng đồng và kẽm cần thiết là x kg và y kg (x > 0, y > 0).

Theo đề bài ta có x + y = 150 và x6=y4.

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:

x6=y4=x+y6+4=15010= 15.

Do đó x = 6.15 = 90; y = 4.15 = 60.

Vậy khối lượng đồng và kẽm nguyên chất cần thiết để sản xuất 150 kg đồng thau lần lượt là 90 kg và 60 kg.

Xem thêm: Top 10+ hình ảnh Girl xinh, gái xinh đẹp nhất thế giới

Bài 6.30 trang 20 Toán 7 Tập 2: Với thời gian để một thợ lành nghề làm được 12 sản phẩm thì người thợ học việc chỉ làm được 8 sản phẩm. Hỏi người thợ học việc phải mất bao nhiêu thời gian để hoàn thành khối lượng công việc mà người thợ lành nghề làm trong 48 giờ?

Lời giải:

Gọi thời gian người thợ học việc cần làm để hoàn thành công việc là x giờ (x > 0).

Thời gian và số sản phẩm làm được trong một đơn vị thời gian là hai đại lượng tỉ lệ nghịch nên x48=128.

Do đó 8x = 48.12

Xem thêm  Si tình là gì? Người si tình có phải người nặng tình không?

x = 48.128

x = 6.12

x = 72 (thỏa mãn).

Vậy người thợ học việc cần 72 giờ để hoàn thành công việc.

Bài 6.31 trang 20 Toán 7 Tập 2: Học sinh khối lớp 7 đã quyên góp được một số sách nộp cho thư viện. Sĩ số của các lớp 7A, 7B, 7C, 7D tương ứng là 38; 39; 40 và 40 em. Biết rằng số sách quyên góp được tỉ lệ với số học sinh của lớp và lớp 7D góp được nhiều hơn lớp 7A là 4 quyển sách. Hỏi mỗi lớp quyên góp được bao nhiêu quyển sách?

Lời giải:

Gọi số sách quyên góp được của bốn lớp 7A; 7B; 7C; 7D lần lượt là x, y, z, t quyển sách (x ∈ℕ*, y ∈ℕ*, z ∈ℕ*, t ∈ℕ*).

Theo đề bài ta có: t – x = 4 và x38=y39=z40=t40.

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:

x38=y39=z40=t40=t-x40-38=42=2

Do đó x = 38.2 = 76; y = 39.2 = 78; z = 40.2 = 80; t = 40.2 = 80.

Vậy số sách quyên góp được của bốn lớp 7A; 7B; 7C; 7D lần lượt là 76 quyển, 78 quyển, 80 quyển và 80 quyển.

Xem thêm: Otaku, Weeaboo là gì? Sự khác nhau giữa Otaku và Weeaboo tại

Bài 6.32 trang 20 Toán 7 Tập 2: Thư viện của một trường Trung học cơ sở mua ba đầu sách tham khảo môn Toán lớp 6, lớp 7 và lớp 8, tổng cộng 121 cuốn. Giá của mỗi cuốn sách tham khảo môn Toán lớp 6, lớp 7 và lớp 8 lần lượt là 40 nghìn đồng, 45 nghìn đồng và 50 nghìn đồng. Hỏi thư viện đó mua bao nhiêu cuốn sách tham khảo môn Toán mỗi loại, biết rằng số tiền dùng để mua mỗi loại sách đó là như nhau?

Lời giải:

Gọi số sách của ba đầu sách Toán lớp 6, lớp 7, lớp 8 lần lượt là x, y, z cuốn

Xem thêm  Tiếng suối trong như tiếng hát xa, Trăng lồng cổ thụ bóng ... - Hoc24

(x ∈ℕ*, y ∈ℕ*, z ∈ℕ*).

Do tổng số sách của ba đầu sách là 121 cuốn nên x + y + z = 121.

Do số tiền dùng để mua mỗi loại sách như nhau nên

40x = 45y = 50z hay x140=y145=z150

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:

x140=y145=z150=x+y+z140+145+150=1211211800=1800

Do đó x = 140.1800 = 45; y = 145.1800 = 40; z = 150.1800 = 36.

Vậy số sách của ba đầu sách Toán lớp 6, lớp 7, lớp 8 lần lượt là 45 cuốn, 40 cuốn và 36 cuốn.

Xem thêm lời giải bài tập Toán lớp 7 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

  • Toán 7 Bài tập cuối chương 6 trang 21

  • Toán 7 Bài 24: Biểu thức đại số

  • Toán 7 Bài 25: Đa thức một biến

  • Toán 7 Bài 26: Phép cộng và phép trừ đa thức một biến

  • Toán 7 Luyện tập chung trang 35 Tập 2

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

  • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 7 có đáp án

Bản quyền nội dung thuộc wonderkidsmontessori.edu.vn

Bài viết liên quan

Tri Thức Cộng Đồng chuyên viết luận văn thạc sĩ tiếng Anh
Học Viện PMS – Đơn vị đào tạo 5S-Kaizen mang tính thực tiễn cao
Cách chỉnh độ rộng của dòng và cột trong word
Cách chỉnh độ rộng của dòng và cột trong word
Từ điển Thành ngữ Tiếng Việt – em ngã, chị nâng là gì?
Từ điển Thành ngữ Tiếng Việt – em ngã, chị nâng là gì?
Vật Lí 8 Bài 20: Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên?
Vật Lí 8 Bài 20: Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên?
Bảng chữ cái Tiếng Thái – Gia sư Tâm Tài Đức
Bảng chữ cái Tiếng Thái – Gia sư Tâm Tài Đức
Bộc trực là gì? 6 biểu hiện của người có tính bộc trực – CareerLink
Bộc trực là gì? 6 biểu hiện của người có tính bộc trực – CareerLink
Danh sách các trường THCS ở Hà Nội nên cho con học
Danh sách các trường THCS ở Hà Nội nên cho con học