SBT Toán 7 sách mới | Giải Sách bài tập Toán 7 Kết nối tri thức

SBT Toán 7 sách mới | Giải Sách bài tập Toán 7 Kết nối tri thức

Duới đây là các thông tin và kiến thức về Toán 7 sbt hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

“Một lần đọc là một lần nhớ”. Nhằm mục đích giúp học sinh dễ dàng làm bài tập sách bài tập Toán 7, loạt bài Giải sách bài tập Toán lớp 7 Tập 1 và Tập 2 hay nhất với lời giải được biên soạn công phu có kèm video giải chi tiết bám sát nội dung SBT Toán 7. Hi vọng với các bài giải bài tập trong sách bài tập Toán lớp 7 Đại số & Hình học này, học sinh sẽ yêu thích và học tốt môn Toán 7 hơn.

Mục lục Giải sách bài tập Toán 7 (sách mới)

Lời giải bài tập môn Toán lớp 7 sách mới:

  • (mới) Giải bài tập sgk Toán lớp 7 (Kết nối tri thức)
  • (mới) Giải bài tập sgk Toán lớp 7 (Chân trời sáng tạo)
  • (mới) Giải bài tập sgk Toán lớp 7 (Cánh diều)

Xem thêm soạn, giải bài tập lớp 7 Kết nối tri thức các môn học hay khác:

Lưu trữ: Giải SBT Toán 7 (sách cũ)

Sách bài tập Toán 7 Tập 1

Phần Đại số – Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực

Phần Đại số – Chương 2: Hàm số và đồ thị

Phần Hình học – Chương 1: Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song

Phần Hình học – Chương 2: Tam giác

Sách bài tập Toán 7 Tập 2

Phần Đại số – Chương 3: Thống kê

Phần Đại số – Chương 4: Biểu Thức Đại Số

Phần Hình học – Chương 3: Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy trong tam giác

Giải SBT Toán 7 Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ

Bài 1 trang 5 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Điền kí hiệu (∈ , ∉, ⊂) thích hợp vào ô trống:

Xem thêm: Sinh Năm 2013 Mệnh Gì? Tìm Hiểu Tử Vi Trọn Đời Tuổi Quý Tỵ

Lời giải:

Bài 2 trang 5 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Biểu diễn các số hữu tỉ:

Xem thêm: Sinh Năm 2013 Mệnh Gì? Tìm Hiểu Tử Vi Trọn Đời Tuổi Quý Tỵ

Lời giải:

Ta có:

Bài 3 trang 5 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Điền số hữu tỉ thích hợp vào ô trống:

Xem thêm: Sinh Năm 2013 Mệnh Gì? Tìm Hiểu Tử Vi Trọn Đời Tuổi Quý Tỵ

Lời giải:

Vị trí A điền -1;

Vị trí B điền -1/3;

Vị trí C điền 1/2;

Xem thêm  Việt nam có bao nhiêu trường đại học - THPT Lê Hồng Phong

Vị trí D điền 4/3.

Bài 4 trang 5 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Trong các câu sau câu nào đúng câu nào sai”

a. Số hữu tỉ âm nhỏ hơn số hữu tỉ dương

b. Số hữu tỉ âm nhỏ hơn số tự nhiên

c. Số 0 là số hữu tỉ dương

d. Số nguyên âm không phải là số hữu tỉ âm

e. Tập hợp Q gồm các số hữu tỉ dương và các số hữu tỉ âm

Xem thêm: Sinh Năm 2013 Mệnh Gì? Tìm Hiểu Tử Vi Trọn Đời Tuổi Quý Tỵ

Lời giải:

a. Số hữu tỉ âm nhỏ hơn số hữu tỉ dương. Đúng

b. Số hữu tỉ âm nhỏ hơn số tự nhiên. Đúng

c. Số 0 là số hữu tỉ dương. Sai

Vì số 0 không là số hữu tỉ dương cũng không là số hữu tỉ âm.

d. Số nguyên âm không phải là số hữu tỉ âm. Sai

Các số nguyên âm a luôn viết được dưới dạng: . Do đó, số nguyên âm có là số hữu tỉ âm.

e. Tập hợp Q gồm các số hữu tỉ dương và các số hữu tỉ âm. Sai

Vì tập hợp Q gồm các số hữu tỉ dương, các số hữu tỉ âm và số 0.

………………………..

Giải SBT Toán 7 Bài 2: Cộng, trừ số hữu tỉ

Bài 2.1 trang 7 sách bài tập Toán 7 Tập 1 Số (-7)/12 là tổng của hai số hữu tỉ âm:

Hãy chọn đáp án đúng.

Xem thêm: Sinh Năm 2013 Mệnh Gì? Tìm Hiểu Tử Vi Trọn Đời Tuổi Quý Tỵ

Lời giải:

Chọn (B) .

Bài 2.2 trang 7 sách bài tập Toán 7 Tập 1:

Hãy chọn đáp án đúng.

Xem thêm: Sinh Năm 2013 Mệnh Gì? Tìm Hiểu Tử Vi Trọn Đời Tuổi Quý Tỵ

Lời giải:

Chọn A.

Bài 2.3 trang 8 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Kết quả của phép tính

Chọn đáp án đúng.

Xem thêm: Sinh Năm 2013 Mệnh Gì? Tìm Hiểu Tử Vi Trọn Đời Tuổi Quý Tỵ

Lời giải:

Chọn (B)

Bài 2.4 trang 8 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Tính nhanh:

Xem thêm: Sinh Năm 2013 Mệnh Gì? Tìm Hiểu Tử Vi Trọn Đời Tuổi Quý Tỵ

Lời giải:

Bài 2.5 trang 8 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Tính nhanh:

Xem thêm: Sinh Năm 2013 Mệnh Gì? Tìm Hiểu Tử Vi Trọn Đời Tuổi Quý Tỵ

Lời giải:

………………………..

Giải SBT Toán 7 Bài 1: Hai góc đối đỉnh

Bài 1 trang 99 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Xem hình a,b,c,d,e. Hỏi cặp góc nào đối đỉnh? Cặp nào không đối đỉnh? Vì sao?

Xem thêm: Sinh Năm 2013 Mệnh Gì? Tìm Hiểu Tử Vi Trọn Đời Tuổi Quý Tỵ

Lời giải:

Hình a không phải là 2 góc đối đỉnh vì cạnh góc này không phải là tia đối của cạnh góc kia

Hình b là 2 góc đối đỉnh vì cạnh góc này là tia đối của cạnh góc kia

Hình c không phải là 2 góc đối đỉnh vì cạnh góc này không phải là tia đối của cạnh góc kia

Hình d là 2 góc đối đỉnh vì cạnh góc này là tia đối của cạnh góc kia

Hình e không phải là 2 góc đối đỉnh vì cạnh góc này không phải là tia đối của cạnh góc kia

Bài 2 trang 99 sách bài tập Toán 7 Tập 1: a. Vẽ hai đường thẳng cắt nhau. Đặt tên cho các góc tạo thành.

Xem thêm  Vẽ mặt nạ lớp 8 hồ ly – trang trí MẶT NẠ | mỹ thuật lớp 8 | KC art

b.Viết tên hai cặp góc đối đỉnh

c.Viết tên các góc bằng nhau

Xem thêm: Sinh Năm 2013 Mệnh Gì? Tìm Hiểu Tử Vi Trọn Đời Tuổi Quý Tỵ

Lời giải:

a. hình vẽ

b. Góc xOy và x’Oy’ là cặp góc đối đỉnh

Góc xOy’ và x’Oy là cặp góc đối đỉnh

c.∠xOy = ∠x’Oy’; ∠xOy’=∠yOx’;

∠xOx’=∠yOy’=180o

Bài 3 trang 99 sách bài tập Toán 7 Tập 1 :

a. Vẽ góc xAy có số đo bằng 50o

Xem thêm: Văn mẫu lớp 12: Phân tích bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng

b. Vẽ góc x’Ay’ đối đỉnh với góc xAy

c. Vẽ tia phân giác At của góc xAy

d. Vẽ tia đối At’ của tia At. Vì sao tia At’ là tia phân giác của góc x’Ay’?

e. Viết tên 5 cặp góc đối đỉnh?

Xem thêm: Sinh Năm 2013 Mệnh Gì? Tìm Hiểu Tử Vi Trọn Đời Tuổi Quý Tỵ

Lời giải:

a. Vẽ ∠xAy = 50o

b. Vẽ tia Ax’ là tia đối của tia Ax

Tia Ay’ là tia đối của tia Ay

Góc x’Ay’ đối đỉnh với góc xAy

c. Hình vẽ

d. Vì ∠xAt và ∠x’At’là cặp góc đối đỉnh nên ∠xAt = ∠x’At’ (1)

Vì ∠tAy và ∠t’Ay’ là cặp góc đối đỉnh nên ∠tAy = ∠t’Ay’suy ra:∠x’At’=∠t’Ay’ (2)

Do At là tia phân giác của góc xAy nên ∠xAt = ∠tAy (3)

Từ (1); (2); (3) suy ra:∠x’At’ = ∠t’Ay’

Vậy At’ là tia phân giác của góc ∠x’Ay’

e. Tên 5 cặp góc đối đỉnh là:

∠xAy và ∠x’Ay’;

∠xAy’ và ∠yAx’;

∠xAt và ∠ x’At’ ;

∠t’Ay’ và ∠tAy;

∠tAy’và ∠yAt’

Bài 4 trang 100 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Vẽ đường tròn tâm O bán kính 2cm

b, Vẽ góc AOB có số đo góc bằng 60o. Hai điểm A,B nằm trên đường tròn (0;2cm)

c, Vẽ góc ∠BOC có số đo bằng 60o. Điểm C thuộc đường tròn (0;2 cm)

d, Vẽ các tia OA’, OB’,OC’ lần lượt là tia đối của các tia OA, OB, OC. Các điểm A’,B’ ,C’ thuộc đường tròn (0;2cm)

e, Viết tên 5 cặp góc đối đỉnh

g, Viết tên năm cặp góc bằng nhau mà không đối đỉnh

Xem thêm: Sinh Năm 2013 Mệnh Gì? Tìm Hiểu Tử Vi Trọn Đời Tuổi Quý Tỵ

Lời giải:

a,b,c,d. Hình vẽ:

e, Tên 5 cặp góc đối đỉnh: ∠AOB và ∠A’OB’; ∠BOC và ∠B’OC’;

∠AOCvà ∠A’OC’; ∠AOB’ và ∠BOA’; ∠AOC’ và ∠COA’

g, Vì ∠AOB + ∠BOC + ∠COA’ = 180o(kề bù)

suy ra ∠COA’= 180º – 60º – 60º = 60o

Xem thêm: Học PowerPoint – Bài 12: Chỉnh lề và khoảng cách dòng

Tên 5 cặp góc bằng nhau nhưng không đối đỉnh:

∠AOB=∠BOC = 60o;∠COA’=∠BOC=60o;∠AOB=∠COA’=60o;

∠A’OB’=∠B’OC’=60o (vì ∠A’OB’ = ∠AOB = 60º (hai góc đối đỉnh); và ∠B’OC’ = ∠BOC = 60º (hai góc đối đỉnh)).

∠AOA’=∠BOB’=180o;

………………………..

Giải SBT Toán 7 Bài 2: Hai đường thẳng vuông góc

Bài 8 trang 102 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Lấy ví dụ thực tế về hai đường thẳng vuông góc

Xem thêm: Sinh Năm 2013 Mệnh Gì? Tìm Hiểu Tử Vi Trọn Đời Tuổi Quý Tỵ

Lời giải:

Ví dụ thực tế về hai đường thẳng vuông góc: Hai đường thẳng trên hai cạnh gần nhau của bàn học, hai cạnh góc vuông của eeke, hai đường thẳng là hai đường liên tiếp của viền mép bảng…

Bài 9 trang 102 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Cho hai đường thẳng xx’ và yy’ vuông góc với nhau tại O. Trong số những câu trả lời sau thì câu nào sai, câu nào đúng?

Xem thêm  Khối A03 gồm những ngành nào? Môn nào? Các trường đào tạo

a. Hai đường thẳng xx’ và yy’ cắt nhau tại O

b. Hai đường thẳng xx’ và yy’ tạo thành với nhau 4 góc vuông

c. Mỗi đường thẳng là đường phân giác của một góc bẹt

Xem thêm: Sinh Năm 2013 Mệnh Gì? Tìm Hiểu Tử Vi Trọn Đời Tuổi Quý Tỵ

Lời giải:

Do đó, mỗi đường thẳng là đường phân giác của một góc bẹt.

a. Đúng

b. Đúng

c. Đúng

Bài 10 trang 102 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Hãy kiểm tra xem hai đường thẳng a và a’ ở hình dưới có vuông góc với nhau không.

Xem thêm: Sinh Năm 2013 Mệnh Gì? Tìm Hiểu Tử Vi Trọn Đời Tuổi Quý Tỵ

Lời giải:

Dùng êke ta kiểm tra được:

a) Hai đường thẳng a và a’ vuông góc với nhau.

b) Hai đường thẳng a và a’ vuông góc với nhau.

Bài11 trang 102 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Cho đường thẳng d và điểm O thuộc d. Vẽ đường thẳng d’ đi qua O và vuông góc với d. Nói rõ cách vẽ và cách sử dụng công cụ (eeke; thước thẳng) để vẽ.

Xem thêm: Sinh Năm 2013 Mệnh Gì? Tìm Hiểu Tử Vi Trọn Đời Tuổi Quý Tỵ

Lời giải:

– Dùng thước thẳng vẽ đường thẳng d. Trên d lấy điểm O bất kì.

– Đặt cạnh góc vuông của êke trùng với đường thẳng d sao cho đỉnh góc vuông eke trùng với điểm O.

– Kẻ đường thẳng đi qua cạnh góc vuông thứ hai của êke ta được đường thẳng d’⊥d tại O

Bài 12 trang 102 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Cho điểm O và đường thẳng d nằm ngoài đường thẳng d. Chỉ sử dụng eke, hãy vẽ đường thẳng d’ đi qua O và vuông góc với d. Nói rõ cách vẽ.

Xem thêm: Sinh Năm 2013 Mệnh Gì? Tìm Hiểu Tử Vi Trọn Đời Tuổi Quý Tỵ

Lời giải:

– Đặt êke sao cho một cạnh góc vuông trùng với đường thẳng d.

– Trượt thước theo đường thẳng d đến khi cạnh còn lại đi qua điểm O.

– Kẻ đường thẳng đi qua cạnh góc vuông thứ hai ta được đường thẳng đi qua O và vuông góc với d

………………………..

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

  • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Kết nối tri thức
  • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Chân trời sáng tạo
  • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Cánh diều

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

  • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 7 có đáp án

Bản quyền nội dung thuộc wonderkidsmontessori.edu.vn

Bài viết liên quan

Tri Thức Cộng Đồng chuyên viết luận văn thạc sĩ tiếng Anh
Học Viện PMS – Đơn vị đào tạo 5S-Kaizen mang tính thực tiễn cao
Cách chỉnh độ rộng của dòng và cột trong word
Cách chỉnh độ rộng của dòng và cột trong word
Từ điển Thành ngữ Tiếng Việt – em ngã, chị nâng là gì?
Từ điển Thành ngữ Tiếng Việt – em ngã, chị nâng là gì?
Vật Lí 8 Bài 20: Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên?
Vật Lí 8 Bài 20: Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên?
Bảng chữ cái Tiếng Thái – Gia sư Tâm Tài Đức
Bảng chữ cái Tiếng Thái – Gia sư Tâm Tài Đức
Bộc trực là gì? 6 biểu hiện của người có tính bộc trực – CareerLink
Bộc trực là gì? 6 biểu hiện của người có tính bộc trực – CareerLink
Danh sách các trường THCS ở Hà Nội nên cho con học
Danh sách các trường THCS ở Hà Nội nên cho con học