Câu 2.1, 2.2, 2.3 trang 51 Sách bài tập (SBT) Toán 9 tập 2

Câu 2.1, 2.2, 2.3 trang 51 Sách bài tập (SBT) Toán 9 tập 2

Dưới đây là danh sách Sbt toán 9 tập 2 hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng

Parabol trong hình vẽ có hệ số a là bao nhiêu?

Câu 2.1 trang 51 Sách bài tập (SBT) Toán 9 tập 2

Parabol (y = a{x^2}) trong hình vẽ có hệ số a là bao nhiêu?

A) 1

B) -1

C) 2

D) ({1 over 2})

Giải

Parabol (y = {x^2}) trong hình vẽ có hệ số a bằng

Chọn D) ({1 over 2})

Vì điểm có hoành độ x = 2 thì tung độ y = 2 nên (a = {y over {{x^2}}} = {2 over {{2^2}}} = {1 over 2})

Câu 2.2 trang 51 Sách bài tập (SBT) Toán 9 tập 2

Cho hàm số (y = 0,5{x^2})

a) Tìm các giá trị của x để y < 2.

Xem thêm: Phở tàu bay, phở không người lái, những món phở có tên lạ nhưng

b) Tìm các giá trị của x để y > 2.

c) Tìm các giá trị của y khi -2 < x < 2

d) Tìm các giá trị của y khi x ≤ 0.

e) Tìm các giá trị của y khi x ≤ 2.

Giải

a) Để giá trị y < 2 thì -2 < x < 2

b) Để giá trị y > 2 thì x > 2 hoặc x < -2

c) Khi -2 < x < 2 thì 0 ≤ y ≤ 2

d) Khi x ≤ 0 thì y ≥ 0

e) Khi x ≤ 2 thì y ≥ 0

Câu 2.3 trang 51 Sách bài tập (SBT) Toán 9 tập 2

a) Xác định hàm số (y = a{x^2}) và vẽ đồ thị của nó, biết rằng đồ thị của nó đi qua điểm A (-1; 2).

b) Xác định đường thẳng (y = a’x + b’) biết rằng đường thẳng này cắt đồ thị của hàm số vừa tìm được trong câu a tại điểm A và điểm B có tung độ là 8.

Xem thêm  Một số nét đặc sắc về nghệ thuật trong truyện ngắn Làng

Giải

a) Đồ thị hàm số đi qua A (-1; 2) nên tọa độ của A nghiệm đúng phương trình hàm số: (2 = a{left( { – 1} right)^2} Leftrightarrow a = 2)

Xem thêm: 2KOH + FeSO4 → K2SO4+ Fe(OH)2 | KOH ra K2SO4 – Tailieumoi.vn

Hàm số đã cho: (y = 2{x^2})

Vẽ đồ thị hàm số: (y = 2{x^2})

x

-2

-1

0

1

2

(y = 2{x^2})

8

2

0

2

8

b) Khi y = 8 suy ra: (2{x^2} = 8 Rightarrow x = pm 2)

Do đó ta có: ({B_1}left( { – 2;8} right)) và ({B_2}left( {2;8} right))

Xem thêm: Môi hở răng lạnh là gì? – Reader.com.vn

Đường thẳng (y = a’x + b) đi qua A và B1 nên tọa độ của A và B1 nghiệm đúng phương trình.

Điểm A: ( – 2 = – a’ + b’)

Điểm B: (8 = – 2a’ + b’)

Hai số a’ và b’ là nghiệm của hệ phương trình:

(eqalign{ & left{ {matrix{ { – a’ + b’ = 2} cr { – 2a’ + b’ = 8} cr} } right. cr & Leftrightarrow left{ {matrix{{ – a’ = 6} cr { – a’ + b’ = 2} cr} } right. cr & Leftrightarrow left{ {matrix{{a’ = – 6} cr {6 + b’ = 2} cr} } right. cr & Leftrightarrow left{ {matrix{{a’ = – 6} cr {b’ = – 4} cr} } right. cr} )

Phương trình đường thẳng AB1 là (y = – 6x – 4)

Đường thẳng (y = a’x + b’) đi qua A và B2 nên tọa độ của A và B2 nghiệm đúng phương trình đường thẳng.

Điểm A: 2 = -a’ + b’

Điểm B2: 8 = 2a’ + b’

Hai số a’ và b’ là nghiệm của hệ phương trình

(eqalign{ & left{ {matrix{ { – a’ + b’ = 2} cr {2a’ + b’ = 8} cr} } right. cr & Leftrightarrow left{ {matrix{{3a’ = 6} cr { – a’ + b’ = 2} cr} } right. cr & Leftrightarrow left{ {matrix{{a’ = 2} cr { – 2 + b’ = 2} cr} } right. cr & Leftrightarrow left{ {matrix{{a’ = 2} cr {b’ = 4} cr} } right. cr} )

Xem thêm  Giờ Tuất là mấy giờ? Người sinh giờ Tuất sướng hay khổ T04/2022

Phương trình đường thẳng AB2 là (y = 2x + 4.)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK – Toán 9 – Xem ngay

Bản quyền nội dung thuộc wonderkidsmontessori.edu.vn

Bài viết liên quan

Tri Thức Cộng Đồng chuyên viết luận văn thạc sĩ tiếng Anh
Học Viện PMS – Đơn vị đào tạo 5S-Kaizen mang tính thực tiễn cao
Cách chỉnh độ rộng của dòng và cột trong word
Cách chỉnh độ rộng của dòng và cột trong word
Từ điển Thành ngữ Tiếng Việt – em ngã, chị nâng là gì?
Từ điển Thành ngữ Tiếng Việt – em ngã, chị nâng là gì?
Vật Lí 8 Bài 20: Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên?
Vật Lí 8 Bài 20: Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên?
Bảng chữ cái Tiếng Thái – Gia sư Tâm Tài Đức
Bảng chữ cái Tiếng Thái – Gia sư Tâm Tài Đức
Bộc trực là gì? 6 biểu hiện của người có tính bộc trực – CareerLink
Bộc trực là gì? 6 biểu hiện của người có tính bộc trực – CareerLink
Danh sách các trường THCS ở Hà Nội nên cho con học
Danh sách các trường THCS ở Hà Nội nên cho con học