Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 8 Bài 1: Phân Thức Đại Số

Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 8 Bài 1: Phân Thức Đại Số

Mời các bạn xem danh sách tổng hợp Phân thức đại số hay nhất và đầy đủ nhất

Video Phân thức đại số

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 8: tại đây

Xem thêm các sách tham khảo liên quan:

  • Giải Sách Bài Tập Toán Lớp 8
  • Đề Kiểm Tra Toán Lớp 8
  • Sách Giáo Khoa Toán lớp 8 tập 1
  • Sách Giáo Khoa Toán lớp 8 tập 2
  • Sách Giáo Viên Toán Lớp 8 Tập 1
  • Sách Bài Tập Toán Lớp 8 Tập 2

Sách giải toán 8 Bài 1: Phân thức đại số giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa toán, học tốt toán 8 sẽ giúp bạn rèn luyện khả năng suy luận hợp lý và hợp logic, hình thành khả năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào các môn học khác:

Xem thêm  Viết 1 đoạn văn trình bày quan điểm về việc học sinh sử dụng mạng

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 Bài 1 trang 35: Em hãy viết một phân thức đại số

Lời giải

Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8 Tra Loi Cau Hoi Toan 8 Tap 1 Bai 1 Trang 35 1

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 Bài 1 trang 35: Một số thực a bất kì có phải là một phân thức không ? Vì sao ?

Lời giải

Một số thực a bất kì có là một phân thức vì nó viết được dưới dạng A/B trong đó A, B là những đa thức và B khác đa thức 0

Ví dụ:

Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8 Tra Loi Cau Hoi Toan 8 Tap 1 Bai 1 Trang 35 2

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 Bài 1 trang 35: Có thể kết luận Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8 Tra Loi Cau Hoi Toan 8 Tap 1 Bai 1 Trang 35 3 hay không ?

Lời giải

Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8 Tra Loi Cau Hoi Toan 8 Tap 1 Bai 1 Trang 35 4

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 Bài 1 trang 35: Xét xem hai phân thức Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8 Tra Loi Cau Hoi Toan 8 Tap 1 Bai 1 Trang 35 5 có bằng nhau không ?

Lời giải

Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8 Tra Loi Cau Hoi Toan 8 Tap 1 Bai 1 Trang 35 6

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 Bài 1 trang 35: Bạn Quang nói rằng: Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8 Tra Loi Cau Hoi Toan 8 Tap 1 Bai 1 Trang 35 7, còn bạn Vân thì nói: Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8 Tra Loi Cau Hoi Toan 8 Tap 1 Bai 1 Trang 35 8.

Lời giải

Ta có: 3x.3 = 9x ≠ 3x + 3 ⇒ Bạn Quang nói sai

(3x + 3).x = 3x(x +1) = 3×2 + 3x ⇒ Bạn Vân nói đúng

Bài 1 (trang 36 SGK Toán 8 Tập 1): Dùng định nghĩa hai phân thức bằng nhau chứng tỏ rằng:

Giải bài 1 trang 36 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8 Bai 1 Trang 36 Sgk Toan 8 Tap 1 5

Xem thêm: Phân tích nhân vật người đàn bà hàng chài trong Chiếc thuyền

Xem thêm: TOP 31 mẫu Nghị luận về giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc (2023

Lời giải:

a) Ta có:

5y.28x = 140xy

7.20xy = 140xy

⇒ 5y.28x = 7.20xy

Giải bài 1 trang 36 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8 Bai 1 Trang 36 Sgk Toan 8 Tap 1 6

b) Ta có:

3x(x + 5).2 = 6x(x + 5)

2(x + 5). 3x = 6x(x + 5)

⇒ 3x(x + 5).2 = 2(x + 5).3x

Giải bài 1 trang 36 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8 Bai 1 Trang 36 Sgk Toan 8 Tap 1 7

c) Ta có:

(x + 2).(x2 – 1) = (x + 2)(x – 1)(x + 1)

(x – 1).(x + 2)(x + 1) = (x + 2)(x – 1)(x + 1)

Xem thêm  Viết đoạn văn có trật tự từ được sắp xếp theo mục đích liên kết câu

⇒ (x + 2).(x2 – 1) = (x – 1).(x + 2)(x + 1)

Giải bài 1 trang 36 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8 Bai 1 Trang 36 Sgk Toan 8 Tap 1 8

d) Ta có:

Xem thêm: Phân tích 12 câu trong đoạn 3 bài thơ Việt Bắc – Loigiaihay.com

(x2 – x – 2)(x – 1)

= (x2 – 2x + x – 2).(x – 1)

= [x(x – 2) + (x – 2)].(x – 1)

= (x + 1)(x – 2)(x – 1)

(x + 1)(x2 – 3x + 2)

= (x + 1)(x2 – 2x – x + 2)

= (x + 1)[x.(x – 2) – (x – 2)]

= (x + 1)(x – 1)(x – 2)

= (x + 1)(x – 2)(x – 1)

⇒ (x2 – x – 2)(x – 1) = (x + 1)(x2 – 3x + 2)

Giải bài 1 trang 36 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8 Bai 1 Trang 36 Sgk Toan 8 Tap 1 9

e) Ta có:

(x2 – 2x + 4)(x + 2) = (x + 2)(x2 – x.2 + 22) = x3 + 23 = x3 + 8

⇒ x3 + 8 = (x2 – 2x + 4)(x + 2)

Giải bài 1 trang 36 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8 Bai 1 Trang 36 Sgk Toan 8 Tap 1 10

Các bài giải Toán 8 Bài 1 khác

Bài 2 (trang 36 SGK Toán 8 Tập 1): Ba phân thức sau có bằng nhau không?

Giải bài 2 trang 36 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8 Bai 2 Trang 36 Sgk Toan 8 Tap 1 2

Xem thêm: Phân tích nhân vật người đàn bà hàng chài trong Chiếc thuyền

Xem thêm: TOP 31 mẫu Nghị luận về giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc (2023

Lời giải:

Giải bài 2 trang 36 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8 Bai 2 Trang 36 Sgk Toan 8 Tap 1 3

Ta có:

(x2 – 2x – 3).x = x2.x + (-2x).x + (-3).x = x3 – 2×2 – 3x

(x2 + x)(x – 3) = x2.x + x2.(-3) + x.x + x.(-3) = x3 – 3×2 + x2 – 3x = x3 – 2×2 – 3x

⇒ (x2 – 2x – 3).x = (x2 + x)(x – 3)

Giải bài 2 trang 36 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8 Bai 2 Trang 36 Sgk Toan 8 Tap 1 4

Ta có:

(x – 3)(x2 – x) = (x – 3).x.(x – 1)

x.(x2 – 4x + 3) = x.(x2 – x – 3x + 3) = x.[x.(x – 1) – 3.(x – 1)] = x.(x – 3)(x – 1)

Xem thêm  3 mẫu Viết đoạn văn về an toàn giao thông - Thủ thuật

⇒ (x – 3)(x2 – x) = x.(x2 – 4x + 3)

Giải bài 2 trang 36 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8 Bai 2 Trang 36 Sgk Toan 8 Tap 1 5

Các bài giải Toán 8 Bài 1 khác

Bài 3 (trang 36 SGK Toán 8 Tập 1): Cho ba đa thức: x2 – 4x, x2 + 4, x2 + 4x. Hãy chọn đa thức thích hợp trong ba đa thức đó rồi điền vào chỗ trống trong đẳng thức dưới đây:

Giải bài 3 trang 36 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8 Bai 3 Trang 36 Sgk Toan 8 Tap 1 1

Xem thêm: Phân tích nhân vật người đàn bà hàng chài trong Chiếc thuyền

Xem thêm: TOP 31 mẫu Nghị luận về giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc (2023

Lời giải:

Giải bài 3 trang 36 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8 Bai 3 Trang 36 Sgk Toan 8 Tap 1 2

Các bài giải Toán 8 Bài 1 khác

Bản quyền nội dung thuộc wonderkidsmontessori.edu.vn

Bài viết liên quan

Tổng hợp văn mẫu tiếng Trung theo nhiều chủ đề hay và ý nghĩa
Tổng hợp văn mẫu tiếng Trung theo nhiều chủ đề hay và ý nghĩa
Viết đoạn văn nghị luận về tình yêu cuộc sống, top 200 nghị … – CMUS
Viết đoạn văn nghị luận về tình yêu cuộc sống, top 200 nghị … – CMUS
7 Viết đoạn văn tiếng Anh về vấn đề giao thông ở Việt Nam (8 mẫu
7 Viết đoạn văn tiếng Anh về vấn đề giao thông ở Việt Nam (8 mẫu
Văn mẫu lớp 11: Phân tích bài thơ Tràng giang của Huy Cận
Văn mẫu lớp 11: Phân tích bài thơ Tràng giang của Huy Cận
Top 7 mẫu Viết đoạn văn về trang phục của một dân tộc mà em biết
Top 7 mẫu Viết đoạn văn về trang phục của một dân tộc mà em biết
Soạn bài Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ (trang 76) – Download.vn
Soạn bài Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ (trang 76) – Download.vn
Chuyện về những gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc – Baolongan.vn
Chuyện về những gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc – Baolongan.vn
Bài văn trình bày cảm xúc về ngày khai giảng ngắn gọn – Thủ thuật
Bài văn trình bày cảm xúc về ngày khai giảng ngắn gọn – Thủ thuật