ON the Street – IN the Street | HelloChao

ON the Street – IN the Street | HelloChao

Dưới đây là danh sách On the street hay nhất được tổng hợp bởi Wonderkids

A. When talking about addresses:

I. AmE uses ‘ON’. => talking about addresses:

She works on Oakwood Street.

Diane’s house is on Cherry Street.

He lives on 79th Avenue, doesn’t he?

II. BrE uses both “IN/ON”, but in different situations:

1. ‘IN’ is used to suggest an address = nói đến địa chỉ -> tên đường

I live in Kennington Road.

Diane’s house is in Cherry Street.

2. ‘ON’ is used to suggest the general location of a larger or very well-known place = nói đến một nơi/địa điểm lớn hoặc rất nổi tiếng (tọa lạc trên một con đường).

Greenville is on Highway 57.

Xem thêm: VPS là gì? VPS Hosting Được Dùng Để Làm Gì? – longvan.net

She has a big new store on Oxford Street.

There’s a nice church on this street.

Note: Do not use IN/ON with exact addresses (addresses that have house numbers or building numbers) = không dùng IN/ON với địa chỉ chính xác (có số nhà/số tòa nhà)

wrong: *He lives in/on 4732 Marshall Drive. => at

wrong: *Alice’s office is in/on 26515 Main Street. => at

Correct: He lives at 128 Oxford Street.

B. If you are talking about something that is placed on the street or where people drive, normally both AmE and BrE would use ‘IN‘ = nếu bạn đang nói về một cái gì đó được đặt trên con đường hoặc nơi mà người ta lái xe, thường thì người Anh và người Mỹ đều dùng IN.

Xem thêm  SEM là gì? Tầm quan trọng của Search Engine Marketing

=> “in the street” = in the middle of the street = lòng đường

But “on the street” is alongside the street on either side = nhưng “on the street” là dọc theo con đường trên lề bên này hoặc lề bên kia => lề đường

Look! She’s walking in the street!

Nhìn kìa! Bà ấy đang đi dưới lòng đường!

Watch out! There is a tire in the road.

Xem thêm: FBA Amazon là gì? Toàn bộ kiến thức về bán hàng … – Onbrand

Coi chừng! Có một cái vỏ xe dưới lòng đường.

People ride bicycles on the street, not in it!

Người ta đạp xe đạp trên lề đường chứ không phải dưới lòng đường!

Children shouldn’t play in the street, even when there isn’t much traffic.

Trẻ con không nên chơi dưới lòng đường, ngay cả khi không có nhiều xe cộ lưu thông.

It’s less dangerous to walk on the street than in the street.

Đi bộ trên lề đường ít nguy hiểm hơn đi dưới lo lòng đường.

C. When it is clear that a street’s surface, not its sides, is being referred to, use ON = khi đề cập rõ đến bề mặt con đường, không phải hai bên lề đường, ta dùng ON.

Traffic was very heavy on the freeway this morning.

Sáng nay xe cộ rất đông đúc trên đường xa lộ.

Did you hear about the accident on Riverside Boulevard?

Anh có nghe nói đến tai nạn trên đại lộ Reverside không?

Xem thêm: What Is Brand Image and How Do You Measure it – Qualtrics

Xem thêm  10 cách tăng tốc độ website WordPress hiệu quả - Mona Media

There are a lot of cars on the road today! = There is a lot of traffic today!

Hôm nay xe cộ đông đúc lắm!

Be careful of ice on the streets!

Cẩn thận lớp băng trên mấy con đường nhá!

Note: Thành ngữ “on the street” = “on the streets” có các nghĩa sau:

1. Homeless: vô gia cư

Some of these people have been living on the streets for years.

Funding to help families on the street is running out.

2. Not in prison, or released from prison: không ở trong tù, được phóng thích

The murderer is still on the street(s).

3. Working as a prostitute: làm gái mãi dâm

There are fewer girls on the streets these days, so prices have risen.

Bản quyền nội dung thuộc wonderkidsmontessori.edu.vn

Bài viết liên quan

Tri Thức Cộng Đồng tư vấn dịch vụ làm bài tập thuê
Tri Thức Cộng Đồng tư vấn dịch vụ làm bài tập thuê
Cách sử dụng web tăng giờ xem Youtube miễn phí hiệu quả
Cách sử dụng web tăng giờ xem Youtube miễn phí hiệu quả
Chiến lược marketing (Marketing strategy) là gì? Mô hình 4Ps
Chiến lược marketing (Marketing strategy) là gì? Mô hình 4Ps
Hướng dẫn chi tiết kinh nghiệm nhượng quyền Highland 2023 cho
Hướng dẫn chi tiết kinh nghiệm nhượng quyền Highland 2023 cho
Google Site là gì? Ưu nhược điểm của Google Site bạn cần biết
Google Site là gì? Ưu nhược điểm của Google Site bạn cần biết
AMP HTML là gì? Cách tạo trang AMP cho người mới bắt đầu – Lamvt
AMP HTML là gì? Cách tạo trang AMP cho người mới bắt đầu – Lamvt
Quy Trình Marketing Là Gì? Các Bước Quan Trọng Trong … – Glints
Quy Trình Marketing Là Gì? Các Bước Quan Trọng Trong … – Glints
Top 9 chuột không dây chính hãng tốt nhất năm 2023 tại Điện máy
Top 9 chuột không dây chính hãng tốt nhất năm 2023 tại Điện máy