Kịch bản sinh hoạt chi bộ mới nhất năm 2022 – Luật sư 247

Kịch bản sinh hoạt chi bộ mới nhất năm 2022 – Luật sư 247

Trong bài viết này chúng tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về Kịch bản sinh hoạt chi bộ hàng tháng hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, bí thư chi bộ và đảng viên trong việc thực hiện và phát huy những nhiệm vụ mà Đảng đề ra, hiện nay các cơ quan, tổ chức đã tiến hành tổ chức các cuộc họp thường xuyên. Theo đó, việc tổ chức sinh hoạt chi bộ có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển của các tổ chức cũng như các doanh nghiệp. Vậy, kịch bản sinh hoạt chi bộ như thế nào? Bài viết dưới đây của Luật sư 247 sẽ gửi đến bạn kịch bản sinh hoạt chi bộ mới nhất. Hi vọng bài viết mang lại nhiều điều bổ ích cho bạn đọc

Kịch bản sinh hoạt chi bộ

Đại hội chi bộ có ý nghĩa rất quan trọng trong việc định hướng cho toàng đảng, toàn dân tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy được sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước hiện nay. Khi tổ chức đại hội chi bộ sẽ cần có một kịch bản sinh hoạt chi bộ cụ thể, nội dung bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn vấn đề này.

Kịch bản sinh hoạt chi bộ hàng tháng

Thời gian sinh hoạt chi bộ: Phải bảo đảm từ 90 phút trở lên. Nếu kết hợp sinh hoạt chuyên đề với sinh hoạt chi bộ thường kỳ trong cùng một buổi thì phải bảo đảm thời gian tối thiểu 120 phút. Đối với chi bộ có quá ít đảng viên thì cấp ủy có thẩm quyền quy định cụ thể thời gian sinh hoạt.

Kịch bản sinh hoạt chi bộ hàng tháng

Một, công tác chuẩn bị

Bí thư hoặc phó bí thư chi bộ chuẩn bị nội dung sinh hoạt, dự thảo nghị quyết (nếu có) hoặc dự kiến nội dung kết luận của buổi sinh hoạt.

– Họp chi ủy (bí thư, phó bí thư ở những nơi không có chi ủy) để thống nhất nội dung sinh hoạt, đánh giá kết quả công tác lãnh đạo của chi bộ trong tháng, dự kiến nhiệm vụ của tháng tiếp theo; xác định những nội dung trọng tâm cần trao đổi, thảo luận, biểu quyết tại chi bộ; cho ý kiến về dự thảo nghị quyết (nếu có).

– Thông báo thời gian, địa điểm, nội dung sinh hoạt chi bộ đến đảng viên và cấp ủy viên cấp trên được phân công theo dõi chi bộ. Chi bộ có điều kiện gửi trước tài liệu sinh hoạt cho đảng viên để nghiên cứu, chuẩn bị nội dung phát biểu ý kiến

Xem thêm  Công thức Diện tích hình Thang & Cách tính đơn giản 2023 - Invert.vn

Hai, kịch bản sinh hoạt chi bộ hàng tháng

 • Mở đầu

– Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu (nếu có).

– Cử thư ký ghi biên bản sinh hoạt chi bộ.

– Thông báo tình hình đảng viên: Số đảng viên có mặt, vắng mặt (có lý do, không có lý do).

– Thông qua nội dung, chương trình sinh hoạt chi bộ.

 • Tiến hành sinh hoạt

– Bí thư chi bộ báo cáo nội dung sinh hoạt đã được chi ủy chuẩn bị và gợi ý thảo luận.

– Đảng viên phát biểu ý kiến, tập trung trao đổi, thảo luận nội dung trọng tâm liên quan trực tiếp đến hoạt động của chi bộ; tự phê bình kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao; góp ý, phê bình đối với đảng viên trong chi bộ.

Xem thêm: Dàn ý tả dòng sông (6 mẫu) – BNC.Edu.vn

– Bí thư chi bộ cung cấp thông tin và định hướng để làm rõ những vấn đề đảng viên quan tâm, tạo bầu không khí dân chủ, cởi mở, khuyến khích đảng viên tham gia đóng góp ý kiến để buổi sinh hoạt đạt hiệu quả.

Kịch bản sinh hoạt chi bộ mới nhất năm 2022
 • Kết thúc

Bí thư chi bộ thực hiện các nội dung chủ yếu sau:

– Tổng hợp các ý kiến phát biểu tại buổi sinh hoạt; những ý kiến tiếp thu để bổ sung, hoàn thiện nội dung sinh hoạt chi bộ; phân công nhiệm vụ cho đảng viên và quy định thời gian hoàn thành.

– Định hướng tư tưởng đối với đảng viên; giải quyết hoặc phản ánh với cấp có thẩm quyền về tâm tư, nguyện vọng, những đề xuất, kiến nghị của đảng viên.

– Thông qua nghị quyết hoặc kết luận.

– Đánh giá chất lượng buổi sinh hoạt.

– Thư ký trình bày biên bản sinh hoạt chi bộ.

Kịch bản sinh hoạt chi bộ định kỳ

Trước khi tiến hành đại hội chính thức thì sẽ phải thực hiện phiên đại hội trù bị. Trong đại hội trù bị sẽ thực hiện những công việc như sau:

– Nêu ra mục đích yêu cầu của việc tổ chức chương trình đại hội trù bị;

– Nội dung của đại hội: ví dụ như sau

Đại hội Chi bộ lần này chúng ta thực hiện các nội dung như sau:

– Tổng kết việc thực hiện nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 20..-20…và xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của chi bộ nhiệm kỳ mới;

– Bầu Ban Chấp hành chi bộ nhiệm kỳ 20…- 20…;

Do đó Chi uỷ yêu cầu tất cả các đảng viên trong toàn Chi bộ cần phải tập trung trí tuệ, thống nhất chủ trương lãnh đạo của Chi uỷ, quán triệt thật đầy đủ mục, đích yêu cầu, nội dung của Đại hội nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chương trình Đại hội đề ra đúng theo sự chỉ đạo của tổ chức Đảng cấp trên.

Xem thêm  Số hữu tỉ và số vô tỉ. Sự khác nhau giữa số hữu tỉ và số vô tỉ

– Cấp ủy triệu tập đại hội có nhiệm vụ: chuẩn bị các vấn đề về đề án nhân sự Cấp uỷ và Kế hoạch tổ chức Đại hội; cung cấp tài liệu cho Ban Thẩm tra tư cách đảng viên về tình hình, kết quả bầu cử đại biểu và những vấn đề liên quan đến tư cách đảng viên dự Đại hội; Cung cấp tài liệu cho Đoàn Chủ tịch để trả lời các vấn đề do đảng viên, đại biểu đại hội yêu cầu liên quan đến các ứng cử viên;…

Xem thêm: Kể về chuyến nghỉ hè đáng nhớ nhất của em năm 2021 (dàn ý

– Thực hiện việc bầu ra đoàn chủ tịch và bầu ban thư ký;

– Tiếp đó sẽ thông qua chương trình của đại hội; thông qia nội quy, quy chế bầu cử.

Như vậy sau khi tiến hành đại hội trù bị xong thì mới tiến hành phiên đại hội chi bộ chính thức.

Để chương trình đại hội chi bộ được tổ chức chặt chẽ và hoàn thiện nhất thì có thể tham khảo theo kịch bản chương trình đại hội chi bộ như sau:

1/ Chào cờ và hát Quốc ca, Quốc tế ca.

2/ Mời Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký lên làm việc.

3/ Khai mạc Đại hội: Trong phần này bí thư chi bộ sẽ đọc ngắn gọn nội dung khai mạc đại hội chi bộ.

4/ Báo cáo tình hình đảng viên dự Đại hội của chi bộ, cụ thể:

Thông qua nguyên văn Báo cáo tình hình đảng viên dự Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 20…-20….;

Xin ý kiến Đại hội về báo cáo tình hình đảng viên của chi bộ?…Các đồng chí không có ý kiến gì. Xin các đồng chí cho biểu quyết thông qua Báo cáo tình hình đảng viên của chi bộ.

+ Đồng chí nào nhất trí, đề nghị Đại hội cho biểu quyết.

+ Đồng chí nào không nhất trí?, Đồng chí nào có ý kiến khác?

Như vậy…đại biểu nhất trí với báo cáo của Ban Chấp hành chi bộ về tình hình đảng viên của chi bộ; Xin cám ơn các đồng chí

5/ Trình bày dự thảo báo cáo chính trị

6/ Trình bày báo cáo kiểm điểm của chi ủy nhiệm kỳ qua

Xem thêm: Bộ Đề thi Toán 9 Học kì 1 năm 2022 – 2023 (15 đề) – VietJack.com

7/ Giới thiệu đại biểu thay mặt cấp ủy cấp trên lên phát biểu

8/ Thảo luận

Trong phần này những người tham gia hội nghị sau khi nghe trình bày về báo cáo có thể phát biểu, đóng góp và đưa ra ý kiến của mình có đồng tình hoặc là không đồng tình sau đó nêu rõ lý do.

Xem thêm  Giờ ngọ là mấy giờ? Người sinh giờ ngọ sướng hay khổ

9/ Thực hiện việc bầu cử

Để đảm bảo cho việc bầu cử được thực hiện công bằng khách quan, mình bạch thì cần phải bầu ra ban kiểm phiếu theo quy định của đại hội.

9.1. Bầu Ban Chấp hành chi bộ

9.2. Bầu Bí thư chi bộ

9.3. Bầu Phó Bí thư chi bộ; bầu bí thư chi bộ.

10/ Ban Chấp hành mới nhận nhiệm vụ

Sau khi đã được bầu vào ban chấp hành nhiệm kỳ mới thì những người trúng cử sẽ nhận nhiệm vụ theo sự phân công.

11/ Tặng hoa cho các đồng chí ủy viên ban chấp hành không tái cử (nếu có)

12/ Tổng hợp ý kiến thảo luận tại Đại hội

13/ Thông qua Nghị quyết Đại hội

14/ Bế mạc Đại hội

15/ Chào cờ, hát Quốc ca, Quốc tế ca bế mạc Đại hội.

Mời bạn xem thêm bài viết

 • Cán bộ không chuyên trách cấp xã là gì
 • Vận dụng quan hệ cung cầu đối với nhà nước
 • Hướng dẫn viết trình độ chuyên môn trong đơn xin việc
 • Mẫu tờ trình xin cấp trang thiết bị mới nhất – Tải xuống và xem trước
 • Cơ quan nào có quyền ban hành pháp luật
 • Mẫu bài thu hoạch nghị quyết 13 của đảng – Tải xuống và xem trước

Thông tin liên hệ

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề “Kịch bản sinh hoạt chi bộ mới nhất – Tải xuống và xem trước”. Mọi thắc mắc về thủ tục pháp lý có liên quan như soạn thảo giải thể công ty, đăng ký bảo hộ thương hiệu, thành lập công ty, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, đăng ký bảo hộ logo, Tạm ngừng kinh doanh… Quý khách vui lòng liên hệ Luật Sư 247 để được hỗ trợ, giải đáp. Gọi ngay cho chúng tôi qua hotline: 0833.102.102

 • Facebook: www.facebook.com/luatsux
 • Tiktok: https://www.tiktok.com/@luatsux
 • Youtube: https://www.youtube.com/Luatsux

Câu hỏi thường gặp

Bản quyền nội dung thuộc wonderkidsmontessori.edu.vn

Bài viết liên quan

Tri Thức Cộng Đồng chuyên viết luận văn thạc sĩ tiếng Anh
Học Viện PMS – Đơn vị đào tạo 5S-Kaizen mang tính thực tiễn cao
Cách chỉnh độ rộng của dòng và cột trong word
Cách chỉnh độ rộng của dòng và cột trong word
Từ điển Thành ngữ Tiếng Việt – em ngã, chị nâng là gì?
Từ điển Thành ngữ Tiếng Việt – em ngã, chị nâng là gì?
Vật Lí 8 Bài 20: Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên?
Vật Lí 8 Bài 20: Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên?
Bảng chữ cái Tiếng Thái – Gia sư Tâm Tài Đức
Bảng chữ cái Tiếng Thái – Gia sư Tâm Tài Đức
Bộc trực là gì? 6 biểu hiện của người có tính bộc trực – CareerLink
Bộc trực là gì? 6 biểu hiện của người có tính bộc trực – CareerLink
Danh sách các trường THCS ở Hà Nội nên cho con học
Danh sách các trường THCS ở Hà Nội nên cho con học