Giải Hóa 11 Bài 36: Luyện tập: Hiđrocacbon thơm – VietJack.com

Giải Hóa 11 Bài 36: Luyện tập: Hiđrocacbon thơm – VietJack.com

Dưới đây là danh sách Hóa 11 bài 36 hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng

Video Hóa 11 bài 36

Mục lục Giải Hóa 11 Bài 36: Luyện tập: Hiđrocacbon thơm

Video giải Hóa 11 Bài 36: Luyện tập: Hiđrocacbon thơm

Bài 1 trang 162 Hóa 11: Viết công thức cấu tạo và gọi tên các hiđrocacbon thơm có công thức phân tử C8H10, C8H8. Trong số các đồng phân đó, đồng phân nào phản ứng được với: dung dịch brom, hiđro bromua? Viết phương trình hoá học của phản ứng xảy ra.

Xem thêm: Tháng 5 cung gì? Khám phá tính cách, vận mệnh của người sinh

Lời giải:

– Các đồng phân hiđrocacbon thơm có công thức phân tử C8H10 là:

Trong 4 đồng phân này không có đồng phân nào phản ứng được với dung dịch Br2 và hiđro bromua.

– Đồng phân hiđrocacbon thơm có công thức phân tử C8H8 là:

Các phương trình phản ứng:

Viết công thức cấu tạo và gọi tên các hiđrocacbon thơm có công thức phân tử C8H10, C8H8 (ảnh 1)

Bài 2 trang 162 Hóa 11: Trình bày phương pháp hóa phân biệt các chất lỏng sau: benzen, stiren, toluen và hex-1-in.

Xem thêm: Tháng 5 cung gì? Khám phá tính cách, vận mệnh của người sinh

Lời giải:

C6H6

C6H5-CH=CH2

C6H5CH3

Hex-1-in

Dd AgNO3/NH3

Không hiện tượng

Không hiện tượng

Không hiện tượng

Xem thêm: Tên ở nhà cho bé trai mang lại sức khỏe, bình an – Fitobimbi

Kết tủa vàng

Dd KMnO4, to thường

Không hiện tượng

Nhạt màu

Không hiện tượng

Dd KMnO4, to cao

Không hiện tượng

Nhạt màu

PTHH:

CH ≡ C – [CH2 ]3 – CH3 + AgNO3 + NH3 → AgC ≡ C – [CH2]3 – CH3↓ + NH4NO3

Xem thêm  Bài 12: Chia đa thức một biến đã sắp xếp

3C6H5 – CH = CH2 + 2KMnO4 + 4H2O → 3C6H5 – CHOH – CH2OH + 2MnO2 + 2KOH

C6H5 – CH3 + 2KMnO4 →toC6H5 – COOK + 2MnO2 + KOH + H2O

Bài 3 trang 162 Hóa 11: Viết phương trình hóa học của các phản ứng điều chế etilen, axetilen từ metan; điều chế clobenzen và nitrobenzen từ benzen và các chất vô cơ khác.

Xem thêm: Tháng 5 cung gì? Khám phá tính cách, vận mệnh của người sinh

Lời giải:

– Điều chế etilen; axetilen tử metan:

Viết phương trình hóa học của các phản ứng điều chế etilen, axetilen từ metan (ảnh 1)

Bài 4 trang 162 Hóa 11: Cho 23,0 kg toluen tác dụng với hỗn hợp axit HNO3 đặc, dư (xúc tác axit H2SO4 đặc). Giả sử toàn bộ toluen chuyển thành 2,4,6-trinitrotoluen (TNT). Hãy tính:

a. Khối lượng TNT thu được

b. Khối lượng HNO3 đã phản ứng

Xem thêm: Tháng 5 cung gì? Khám phá tính cách, vận mệnh của người sinh

Lời giải:

Tài liệu VietJack

a/ Khối lượng TNT thu được là:

y=23.22792=56,75kg

b/ Khối lượng HNO3 đã phản ứng là:

x=23.3.6392=47,25kg

Bài 5 trang 162 Hóa 11: Ankylbenzen X có phần trăm khối lượng cacbon bằng 91,31%.

a. Tìm công thức phân tử của X.

b. Viết công thức cấu tạo và gọi tên chất X?

Xem thêm: Tháng 5 cung gì? Khám phá tính cách, vận mệnh của người sinh

Lời giải:

a. X là ankylbenzen, đặt công thức phân tử tổng quát của X là:

CnH2n – 6 (n ≥ 6)

Theo bài ra, X có phần trăm khối lượng cacbon bằng 91,31% nên:

%C%H=91,31100−91,31=12n2n−6⇒n=7

Vậy công thức phân tử của X là C7H8.

b. Công thức cấu tạo của X là:

Xem thêm  Phân tích nhân vật người thầy trong Người thầy đầu tiên (12 mẫu

Tên thay thế: metylbenzen

Tên thông thường: toluen

Bài 6 trang 162 Hóa 11: Hiđrocacbon thơm X có tỉ lệ phần trăm khối lượng H xấp xỉ 7,7%. X tác dụng được với dung dịch brom. Công thức nào sau đây là công thức phân tử của X?

Xem thêm: Ch3cooh ra Ch3cooc2h5| Ch3cooh + C2h5oh → Ch3cooc2h5 + H2o

A. C7H8;

B. C8H10;

C. C6H6 ;

D. C8H8.

Xem thêm: Tháng 5 cung gì? Khám phá tính cách, vận mệnh của người sinh

Lời giải:

Đáp án D

Gọi công thức phân tử của X là CxHy

Ta có: x : y = 100−7,712:7,71=1:1

⇒ Loại phương án A và B

Mà X tác dụng được với brom nên X chỉ có thể là C8H8.

Bài giảng Hóa 11 Bài 36: Luyện tập: Hiđrocacbon thơm

Xem thêm lời giải bài tập Hóa học lớp 11 hay, chi tiết khác:

Bài 37: Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên

Bài 38: Hệ thống hóa về hiđrocacbon thiên nhiên

Bài 39: Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon

Bài 40: Ancol

Bài 41: Phenol

Xem thêm tài liệu Hóa học lớp 11 hay, chi tiết khác:

Lý thuyết Luyện tập: Hiđrocacbon thơm

Trắc nghiệm Luyện tập: Hiđrocacbon thơm có đáp án

Bản quyền nội dung thuộc wonderkidsmontessori.edu.vn

Bài viết liên quan

Tri Thức Cộng Đồng chuyên viết luận văn thạc sĩ tiếng Anh
Học Viện PMS – Đơn vị đào tạo 5S-Kaizen mang tính thực tiễn cao
Cách chỉnh độ rộng của dòng và cột trong word
Cách chỉnh độ rộng của dòng và cột trong word
Từ điển Thành ngữ Tiếng Việt – em ngã, chị nâng là gì?
Từ điển Thành ngữ Tiếng Việt – em ngã, chị nâng là gì?
Vật Lí 8 Bài 20: Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên?
Vật Lí 8 Bài 20: Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên?
Bảng chữ cái Tiếng Thái – Gia sư Tâm Tài Đức
Bảng chữ cái Tiếng Thái – Gia sư Tâm Tài Đức
Bộc trực là gì? 6 biểu hiện của người có tính bộc trực – CareerLink
Bộc trực là gì? 6 biểu hiện của người có tính bộc trực – CareerLink
Danh sách các trường THCS ở Hà Nội nên cho con học
Danh sách các trường THCS ở Hà Nội nên cho con học