8 Cách làm tròn số trong Excel đơn giản và nhanh nhất – Unica

8 Cách làm tròn số trong Excel đơn giản và nhanh nhất – Unica

Dưới đây là danh sách Hàm làm tròn số trong excel hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng

Bạn đã biết cách làm tròn trong Excel hay chưa? Giả sử, bạn có một bảng tính dữ liệu trả về kết quả với nhiều chữ số thập phân. Khi đó, bạn muốn làm tròn đến chữ số thập phân gần nhất nhưng bạn lại không biết cách thực hiện nó như thế nào. Unica sẽ hướng dẫn bạn 6 cách làm tròn số trong Excel bằng cách sử dụng các hàm trong chuỗi bài giảng tin học văn phòng online.

1. Sử dụng hàm ROUNDUP làm tròn số trong Excel

Giới thiệu về hàm Roundup

Hàm ROUNDUP trong Excel là hàm làm tròn số trong Excel có chức năng làm tròn số đến một vị trí thập phân nhất định.

Công thức của hàm Roundup

=ROUNDUP(number, num_digits)

Trong đó:

– number: số cần làm tròn trong Excel

– num_digits: đối số có thể âm hoặc dương

Lưu ý:

– Hàm Roundup sẽ làm tròn các số từ 1 – 9 trở lên.

– Hàm Roundup có thể làm tròn sang trái hoặc phải của dấu thập phân.

– Trường hợp num_digits > 0, số được làm tròn ở bên phải dấu thập phân.

– Nếu num_digits < 0, số được làm tròn sang bên trái của dấu thập phân .

– Nếu num_digits = 0, số được làm tròn đến số nguyên gần nhất.

Cách sử dụng hàm Roundup

Nhập công thức =ROUNDUP(Number,num_digits) vào ô bạn muốn nhấn kết quả.

Xem thêm  Tập đọc lớp 4 bài Có chí thì nên - Hướng dẫn đọc hiểu - Vuihoc.vn

Xem thêm: Học phí ACET bao nhiêu? Thông tin Cập Nhật 2022

Trường hợp 1: Nếu num_digits = 0 thì ta sẽ làm tròn tới số nguyên gần nhất.

Cach-lam-tron-so-trong-Excel-bang-ham-ROUNDUP

Cách sử dụng hàm ROUNDUP – Hình 1

Trường hợp 2: Nếu num_digits > 0 thì số sẽ được làm tròn tới vị trí thập phân chỉ định.

Cach-lam-tron-so-trong-Excel-bang-ham-ROUNDUP

Cách sử dụng hàm ROUNDUP – Hình 2

Trường hợp 3: Nếu num_digits < 0 thì số sẽ được làm tròn sang bên trái dấu thập phân.

Cach-lam-tron-so-trong-Excel-bang-ham-ROUNDUP

Cách sử dụng hàm ROUNDUP – Hình 3

>> Xem thêm: Tổng hợp 5 cách đánh dấu mũ trong Excel chi tiết nhất

2. Sử dụng hàm ROUNDDOWN làm tròn số trong excel

Giới thiệu về hàm rounddown

Hàm ROUNDDOWN là hàm dùng để làm tròn nhỏ hơn giá trị gốc.

Công thức làm tròn trong Excel

=ROUNDDOWN(Number,num_digits)

Trong đó:

– Number: số cần làm tròn

– num_digits: đối số có thể âm hoặc dương

Cách sử dụng hàm ROUNDDOWN

Nhập công thức =ROUNDDOWN(Number,num_digits) vào ô bạn muốn nhấn kết quả.

Xem thêm: Học phí ACET bao nhiêu? Thông tin Cập Nhật 2022

Trường hợp 1: Nếu num_digits = 0 thì ta sẽ làm tròn tới số nguyên gần nhất.

cach-lam-tron-so-trong-Excel-bang-ham-ROUNDDOWN

Ví dụ minh họa về hàm ROUNDDOWN – Hình 1

Trường hợp 2: Nếu num_digits > 0 thì số sẽ được làm tròn tới vị trí thập phân chỉ định.

cach-lam-tron-so-trong-Excel-bang-ham-ROUNDDOWN

Ví dụ minh họa về hàm ROUNDDOWN – Hình 2

Trường hợp 3: Nếu num_digits < 0 thì số sẽ được làm tròn sang bên trái dấu thập phân.

cach-lam-tron-so-trong-Excel-bang-ham-ROUNDDOWN

Ví dụ minh họa về hàm ROUNDDOWN – Hình 3

3. Làm tròn số với hàm MROUND trong excel

Giới thiệu về hàm MROUND

Hàm MROUND trong Excel là hàm làm tròn số tới bội của số bạn muốn làm tròn

Công thức làm trò số của hàm MROUND

=MROUND (Number, num_digits)

Trong đó:

– Number là số cần làm tròn.

– num_digitsđối số có thể âm hoặc dương.

Cách sử dụng hàm MROUND

– Nhập cú pháp =MROUND(Number,num_digits) vào ô muốn nhận kết quả.

Trường hợp num_digits = 2 thì ta sẽ làm tròn tới giá trị gần nhất của số cần làm tròn là bội số của 2.

cach-lam-tron-so-trong-Excel-bang-ham-MROUND

Làm tròn số bằng hàm MROUND trong Excel

4. Cách làm tròn số trong Excel bằng hàm ROUND

Công thức hàm ROUND

Cú pháp: =ROUND(Number,N)

Trong đó:

Number số cần làm tròn.

N là đối số, có thể âm hoặc dương.

Lưu ý:

– Nếu N=0 thì bạn làm tròn tới số nguyên gần nhất.

– Nếu N<0 thì bạn làm tròn tới vị trí thập phân chỉ định.

– Nếu n>0 thì bạn làm tròn sang bên trái dấu thập phân.

Xem thêm  Tự tình của Hồ Xuân Hương - Ngữ văn 11 - HOC247

Cách sử dụng hàm ROUND

– Bạn nhập công thức =ROUND(Number,N) vào ô muốn nhận kết quả.

Trường hợp 1: Nếu N = 0 thì ta sẽ làm tròn tới số nguyên gần nhất.

cach-lam-tron-so-trong-Excel-bang-ham-ROUND

Xem thêm: Giải đáp đầu số 093 là mạng gì và ý nghĩa của sim … – MobiFone 3G

Làm tròn số trong Excel bằng hàm ROUND – Hình 1

Trường hợp 2: Nếu N > 0 thì số sẽ được làm tròn tới vị trí thập phân chỉ định.

cach-lam-tron-so-trong-Excel-bang-ham-ROUND

Làm tròn số trong Excel bằng hàm ROUND – Hình 2

Trường hợp 3: Nếu N < 0 thì số sẽ được làm tròn sang bên trái dấu thập phân.

cach-lam-tron-so-trong-Excel-bang-ham-ROUND

Làm tròn số trong Excel bằng hàm ROUND – Hình 3

5. Cách làm tròn số bằng hàm CEILING và hàm FLOOR

Giới thiệu về hàm CEILING và hàm FLOOR

Hàm CEILING và hàm FLOOR là hàm làm tròn số tới bội số gần nhất của số nào đó.

Công thức hàm CEILING và hàm FLOOR

= CEILING(số cần làm tròn gần 0, significance).

= FLOOR(số cần làm tròn xa 0, significance).

Trong đó:

– Significance: là số cần làm tròn đến bội số của nó.

Ví dụ:

cach-lam-tron-so-trong-Excel-bang-ham-CEILING-va-FLOOR

Ví dụ mô tả hàm CEILING và FLOOR

6. Hàm EVEN, hàm ODD làm tròn số

Giới thiệu về hàm EVEN, HÀM ODD

Hàm EVEN và hàm ODD sẽ làm trò số đến số nguyên chẵn nhất và nguyên lẻ nhất. Cả 2 hàm đều làm tròn xa số 0.

Công thức công thức làm tròn số trong Excel bằng hàm EVEN, hàm ODD

= EVEN(number)

= ODD(number)

Trong đó:

– Number (Bắt buộc) là số bạn muốn làm tròn

Cách sử dụng hàm ODD, EVEN

Ví dụ 1: Làm tròn số 3,275 bằng công thức hàm như sau: =ODD(3.275)

Kết quả hiển thị sẽ là 5.

cach-lam-tron-so-trong-Excel-bang-ham-ODD

Ví dụ minh họa hàm ODD

Ví dụ 2: Làm tròn số 3,275 lên đến số nguyên chẵn gần nhất bằng cú pháp: =EVEN(3.275)

Kết quả hiện thị sẽ là 4.

cach-lam-tron-so-trong-Excel-bang-ham-EVEN

Ví dụ minh họa hàm EVEN

7. Làm tròn số trong Excel bằng hàm INT, TRUNC

Giới thiệu về hàm INT, TRUNC

Hàm INT sẽ làm tròn một số thành số nguyên.

Công thức về hàm INT, TRUNC

Xem thêm: Dàn ý Phân tích người đàn bà hàng chài trong Chiếc thuyền ngoài xa

= INT(number).

= TRUNC(number [, num_digits]).

Trong đó:

– number: số cần làm tròn

num_digits: là một số nguyên, chỉ cách mà bạn muốn cắt bớt số.

– num_digits > 0: nếu number là một số thập phân, thì num_digits chỉ ra số con số thập phân mà bạn muốn giữ lại (sau dấu phẩy).

– num_digits = 0 hoặc không nhập: bỏ hết phần thập phân của số.

Xem thêm  1 lạng bằng bao nhiêu g, kg, đổi đơn vị đo trọng lượng - Thủ thuật

– num_digits < 0: làm tròn số thành một số nguyên và làm tròn số sang trái thành một bội số của 10.

Lưu ý:

– Đối với số dương thì hàm TRUNC và hàm INT cho kết quả giống nhau. Khi đó, num_digits của TRUNC=0 hoặc không có.

– Đối với số âm thì hai hàm sẽ cho ra kết quả khác nhau.

Ví dụ:

Ví dụ mô tả về hàm TRUNC

>> Xem thêm: Hướng dẫn cách tạo đường chéo trong ô Excel

8. Cách làm tròn số trong Excel không cần dùng hàm

– Bước 1: Chọn ô bạn muốn làm tròn số, trên thanh công cụ chọn mục General.

cach-lam-tron-so-trong-excel-khong-can-dung-ham

Cách làm tròn số không cần dùng hàm – Hình 1

– Bước 2: Trong mũi tam giác sổ xuống, bạn nhấn chọn vào mục More Number Formats (thêm định dạng số).

cach-lam-tron-so-trong-excel-khong-can-dung-ham

Cách làm tròn số không cần dùng hàm – Hình 2

– Bước 3: Chọn định dạng phù hợp nhưCurrency (tiền tệ), Accounting (kế toán). Trong ô Decimal Places, bạn nhập số lượng vị trí thập phân mà mình muốn hiển thị.

cach-lam-tron-so-trong-excel-khong-can-dung-ham

Cách làm tròn số không cần dùng hàm – Hình 3

– Bước 4: Để tiết kiệm thời gian, bạn có thể thực hiện bằng công cụ Increase Decimal (tăng thập phân) và Decrease Decimal (giảm thập phân) ở thanh công cụ.

cach-lam-tron-so-trong-excel-khong-can-dung-ham

Cách làm tròn số không cần dùng hàm – Hình 4

Trên đây mình đã hướng dẫn cho các bạn 6 cách làm tròn số trong chuỗi bài học Excel online. Hi vọng bạn đọc có thể thực hiện theo các bước một cách chính xác. Tham khảo ngay cuốn sách excel từ cơ bản đến nâng cao từ giảng viên Nguyễn Ngọc Linh.

Chúc các bạn có một buổi học hiệu quả!

Unica gợi ý cho bạn: Khóa học “Làm chủ excel qua 100+ chuyên đề từ cơ bản đến nâng cao”

XEM TRỌN BỘ KHÓA HỌC TẠI ĐÂY

Tags: Excel

Bản quyền nội dung thuộc wonderkidsmontessori.edu.vn

Bài viết liên quan

Tri Thức Cộng Đồng chuyên viết luận văn thạc sĩ tiếng Anh
Học Viện PMS – Đơn vị đào tạo 5S-Kaizen mang tính thực tiễn cao
Cách chỉnh độ rộng của dòng và cột trong word
Cách chỉnh độ rộng của dòng và cột trong word
Từ điển Thành ngữ Tiếng Việt – em ngã, chị nâng là gì?
Từ điển Thành ngữ Tiếng Việt – em ngã, chị nâng là gì?
Vật Lí 8 Bài 20: Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên?
Vật Lí 8 Bài 20: Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên?
Bảng chữ cái Tiếng Thái – Gia sư Tâm Tài Đức
Bảng chữ cái Tiếng Thái – Gia sư Tâm Tài Đức
Bộc trực là gì? 6 biểu hiện của người có tính bộc trực – CareerLink
Bộc trực là gì? 6 biểu hiện của người có tính bộc trực – CareerLink
Danh sách các trường THCS ở Hà Nội nên cho con học
Danh sách các trường THCS ở Hà Nội nên cho con học