TOP 40 câu Trắc nghiệm Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp

TOP 40 câu Trắc nghiệm Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp

Duới đây là các thông tin và kiến thức về Dòng nào thực hiện đúng cách dẫn gián tiếp hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng

Trắc nghiệm Ngữ văn 9 Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp

Bài giảng Ngữ văn 9 Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp

Câu 1: Cách dẫn gián tiếp là thuật lại lời nói, ý nghĩ của người, nhân vật, điều chỉnh cho phù hợp, lời dẫn gián tiếp không đặt trong dấu ngoặc kép, đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Câu 2: Lời trao đổi của nhân vật trong tác phẩm văn học (nhất là văn xuôi) thường được dẫn bằng cách nào?

A. Gián tiếp

B. Trực tiếp

Câu 3: Nhận định nào nói đầy đủ nhất dấu hiệu để nhận ra lời nói của nhân vật được dẫn ra trong các tác phẩm văn xuôi?

A. Thường được viết tách ra như kiểu viết đoạn văn.

B. Có thêm dấu gạch ngang ở đầu lời nói.

C. Cả A và B đều sai.

D. Cả A và B đều đúng.

Câu 4: Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống:

Lời dẫn trực tiếp thường được đặt sau dấu hai chấm và…

A. Nhắc lại ý chính

B. Nhắc lại nguyên văn

C. Nhắc lại một phần

Câu 5: Trong trường hợp trích dẫn gián tiếp ý kiến của người khác:

A. Chúng ta có thể nêu hoặc cũng có thể không nêu thông tin về xuất xứ của ý kiến đó.

B. Chúng ta không cần thiết nêu thông tin về xuất xứ của ý kiến đó.

C. Chúng ta vẫn phải nêu thông tin về xuất xứ của ý kiến đó.

D. Chúng ta bỏ qua thông tin về xuất xứ của ý kiến đó

Câu 6: Trong các câu sau , câu nào có lời dẫn trực tiếp ?

A. An nói với Nam: “Năm nay, tôi quyết tâm học tập, không mê chơi nữa”.

B. An nói với Nam là năm nay, An quyết tâm học tập, không mê chơi nữa.

C. An nói với Nam là năm nay, bạn ấy quyết tâm học tập, không mê chơi nữa .

D. An nói với Nam là năm nay, cậu ấy quyết tâm học tập, không mê chơi nữa .

Câu 7: Dòng nào thực hiện đúng cách dẫn gián tiếp ?

A. Cúc nói với Mai : “ Bố của tôi rất nghiêm khắc”

B. Cúc nói với Mai là bố của tôi rất nghiêm khắc .

Xem thêm: H2S ra H2SO4 | Phương trình H2S + Cl2 + H2O → H2SO4 + HCl

C. Cúc nói với Mai là bố của bạn ấy rất nghiêm khắc .

D. Cúc nói với Mai rằng : bố của tôi rất nghiêm khắc.

Câu 8: Cách dẫn trực tiếp là gì?

A. Nhắc lại nguyên văn lời nói hay ý nghĩ của người hoặc nhân vật, lời dẫn trực tiếp được đặt trong dấu ngoặc kép

Xem thêm  Tổng hợp 100+ tên tiếng anh 2 âm tiết cho nữ hay & ý nghĩa nhất

B. Thuật lại lời hay ý nghĩ của người hoặc nhân vật, có điều chỉnh cho thích hợp, lời dẫn gián tiếp

C. Trích dẫn lời nhân vật theo ý của mình

D. Nhắc lại nguyên văn lời nói hay ý nghĩ của người hoặc nhân vật và đặt lời nói hay ý nghĩ đó vào trong dấu gạch ngang.

Câu 9: Nhận xét nào sau đây không đúng về lời dẫn gián tiếp?

A. Thuật lại lời nói hay ý nghĩ của hoặc nhân vật

B. Lời nói của nhân vật được điều chỉnh cho thích hợp

C. Lời nói của nhận vật được trích dẫn nguyên văn

D. Lời dẫn gián tiếp không đặt trong dấu ngoặc kép.

Câu 10: Có mấy cách dẫn lời nói hay ý nghĩ của một người, một nhân vật?

A. Hai

B. Ba

C. Bốn

D. Một

Câu 11: Trong trường hợp trích dẫn quá dài và người dẫn muốn lược bỏ phần không cần yếu trong lời trích dẫn đối lập luận của mình thì:

A. Phần bị lược bỏ phải đặt trong dấu móc {}

B. Phần bị lược bỏ phải đặt trong dấu ngoặc vuông []

C. Phần bị lược bỏ có thể đặt trong dấu ngoặc vuông [] hoặc dấu ngoặc đơn ()

Câu 12: Lời trao đổi của nhân vật trong các tác phẩm văn học (nhất là văn xuôi) thường được dẫn bằng cách nào?

A. Gián tiếp

B. Trực tiếp

Câu 13: Đoạn văn sau có những câu nào là trích dẫn trực tiếp và gián tiếp

(1) Mỗi lần bạn bè hỏi thăm về xứ Huế, tôi thường trả lời vui bằng một câu thơ của thi sĩ Bùi Giáng :

“Dạ thưa xứ Huế bây giờ

Vẫn còn núi Ngự bên bờ sông Hương”

(2) Cứ tưởng là đùa chơi, hóa ra câu thơ còn nhắc đến một sự bất biến của xứ Huế, khi mà nói núi Ngự sông Hương từ bao giờ đã trở thành biểu tượng của xứ này. (3) Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường cũng đã từng lo sợ một ngày nào đó “Huế không còn sông Hương thì liệu còn ai buồn nhắc tới Huế nữa không”. (4) Còn nhà thơ Huy Tập thì xa xăm rằng : Nếu như chẳng có sông Hương-Câu thơ xứ Huế giữa đường đánh rơi. (5)Vâng, con sông, ngọn núi là chỗ tựa, đồng thời cũng là cội nguồn để tạo ra hương sắc của cả một vùng đất và cao hơn là bản sắc văn hóa của vùng đất ấy.

A. Các câu (1) (2) (3) ( 4)

B. Các câu (1) (3) (4)

Xem thêm: Quang hợp là gì? Vai trò của quá trình quang hợp ở thực vật?

C. Các câu (1) (2) (4)

D. Các câu (5) (4) (3)

Câu 14: Các từ LÀ, RẰNG nối giữa hai phần của câu là một trong những dấu hiệu hình thức cho biết phần tiếp theo đó sẽ là?

Xem thêm  Thuyết Minh Về Chiếc Bút Bi Lớp 8 - SOANBAICHOCON

A. Có thể là lời dẫn trực tiếp hoặc lời dẫn gián tiếp

B. Chỉ có thể là lời dẫn gián tiếp

C. Chỉ có thể là lời dẫn trực tiếp

Câu 15: Có mấy cách dẫn lời nói hay ý nghĩ của một người, một nhân vật?

A. Hai

B. Ba

C. Bốn.

D. Năm

Câu 16: Nhận định nào nói đầy đủ nhất dấu hiệu để nhận ra lời nói của nhân vật được dẫn ra trong các tác phẩm văn xuôi?

A. Thường được viết tách ra như kiểu viết đoạn văn.

B. Có thêm dấu gạch ngang ở đầu lời nói.

C. Cả A và B đều sai.

D. Cả A và B đều đúng.

Câu 17: Trong trường hợp trích dẫn quá dài và người dẫn muốn lược bỏ phần không cần yếu trong lời trích dẫn đối lập luận của mình thì

A. Phần bị lược bỏ phải đặt trong dấu ngoặc vuông []

B. Phần bị lược bỏ phải đặt trong dấu móc {}

C. Phần bị lược bỏ có thể đặt trong dấu ngoặc vuông [] hoặc dấu ngoặc đơn ()

Câu 18: Nhận xét nào sau đây không đúng về lời dẫn gián tiếp?

A. Thuật lại lời nói hay ý nghĩ của hoặc nhân vật.

B. Lời nói của nhân vật được điều chỉnh cho thích hợp.

C. Lời nói của nhận vật được trích dẫn nguyên văn.

D. lời dẫn gián tiếp không đặt trong dấu ngoặc kép

Câu 19: Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống: Lời dẫn trực tiếp thường được đặt sau dấu hai chấm và…

A. Nhắc lại ý chính

B. Nhắc lại nguyên văn

C. Nhắc lại một phần

D. Cả ba đáp án trên.

Câu 20: Trong trường hợp trích dẫn gián tiếp ý kiến của người khác….

Xem thêm: 12 Công Thức Tính Thể Tích Khối Chóp Kèm Ví Dụ Cụ Thể

A. Chúng ta không cần nêu thông tin về xuất xứ của ý kiến đó

B. Chúng ta có thể nêu hoặc cũng có thể không nêu thông tin về xuất xứ của ý kiến đo

C. Chúng ta vẫn phải nêu thông tin về xuất xứ của ý kiến đó

Câu 21: Thế nào là cách dẫn gián tiếp?

A. Thuật lại lời nói hay ý nghĩ của người hoặc nhân vật và có sự điều chỉnh cho thích hợp.

B. Nhắc lại lời nói hay ý nghĩ của người hoặc nhân vật và thay đổi các dấu câu.

C. Nhắc lại nguyên văn lời nói hay ý nghĩ của người hoặc nhân vật và đặt lời nói hay ý nghĩ đó vào trong dấu ngoặc kép.

D. Thay đổi toàn bộ nội dung và hình thức diễn đạt trong lời nói của một người hoặc nhân vật.

Câu 22: Lời trao đổi của nhân vật trong các tác phẩm văn học (nhất là văn xuôi) thường được dẫn bằng cách nào?

Xem thêm  Hệ thống các công thức vật lý 9 đầy đủ và chính xác - Kiến Guru

A. Trực tiếp

B. Gián tiếp

Câu 23: Dòng nào thực hiện đúng cách dẫn gián tiếp?

A. Cúc nói với Mai: “Bố của tôi rất nghiêm khắc”

B. Cúc nói với Mai là bố của tôi rất nghiêm khắc.

C. Cúc nói với Mai là bố của bạn ấy rất nghiêm khắc.

D. Cúc nói với Mai rằng: bố của tôi rất nghiêm khắc.

Câu 24: Tìm câu trích dẫn trực tiếp và gián tiếp trong đoạn văn sau:

(1) Mỗi lần bạn bè hỏi thăm về xứ Huế, tôi thường trả lời vui bằng một câu thơ của thi sĩ Bùi Giáng:

“Dạ thưa xứ Huế bây giờ

Vẫn còn núi Ngự bên bờ sông Hương”

(2) Cứ tưởng là đùa chơi, hóa ra câu thơ còn nhắc đến một sự bất biến của xứ Huế, khi mà nói núi Ngự sông Hương từ bao giờ đã trở thành biểu tượng của xứ này. (3) Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường cũng đã từng lo sợ một ngày nào đó “Huế không còn sông Hương thì liệu còn ai buồn nhắc tới Huế nữa không”. (4) Còn nhà thơ Huy Tập thì xa xăm rằng: Nêus như chẳng có sông Hương-Câu thơ xứ Huế giữa đường đánh rơi. (5)Vâng, con sông, ngọn núi là chỗ tựa, đồng thời cũng là cội nguồn để tạo ra hương sắc của cả một vùng đất và cao hơn là bản sắc văn hóa của vùng đất ấy.

A. Các câu (1) (2) (4)

B. Các câu (1) (3) (4)

C. Các câu (5) (4) (3)

D. Các câu (1)(3) (2)(4)

Các câu hỏi trắc nghiệm Ngữ văn lớp 9 có đáp án, chọn lọc khác:

Trắc nghiệm Sự phát triển của từ vựng có đáp án

Trắc nghiệm Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự có đáp án

Trắc nghiệm Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh có đáp án

Trắc nghiệm Hoàng Lê nhất thống chí có đáp án

Trắc nghiệm Sự phát triển của từ vựng (tiếp theo) có đáp án

Bản quyền nội dung thuộc wonderkidsmontessori.edu.vn

Bài viết liên quan

Tri Thức Cộng Đồng chuyên viết luận văn thạc sĩ tiếng Anh
Học Viện PMS – Đơn vị đào tạo 5S-Kaizen mang tính thực tiễn cao
Cách chỉnh độ rộng của dòng và cột trong word
Cách chỉnh độ rộng của dòng và cột trong word
Từ điển Thành ngữ Tiếng Việt – em ngã, chị nâng là gì?
Từ điển Thành ngữ Tiếng Việt – em ngã, chị nâng là gì?
Vật Lí 8 Bài 20: Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên?
Vật Lí 8 Bài 20: Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên?
Bảng chữ cái Tiếng Thái – Gia sư Tâm Tài Đức
Bảng chữ cái Tiếng Thái – Gia sư Tâm Tài Đức
Bộc trực là gì? 6 biểu hiện của người có tính bộc trực – CareerLink
Bộc trực là gì? 6 biểu hiện của người có tính bộc trực – CareerLink
Danh sách các trường THCS ở Hà Nội nên cho con học
Danh sách các trường THCS ở Hà Nội nên cho con học