Sách bài tập Toán 7 Bài 3: Đơn thức – VietJack.com

Sách bài tập Toán 7 Bài 3: Đơn thức – VietJack.com

Qua bài viết này Wonderkids xin chia sẻ với các bạn thông tin và kiến thức về đơn thức lớp 7 sbt hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Video đơn thức lớp 7 sbt

Sách bài tập Toán 7 Bài 3: Đơn thức

Bài 13 trang 21 sách bài tập Toán 7 Tập 2: Trong các biểu thức sau, biểu thức nào là đơn thức:

a. 3/4

b. 1/2x2yz

c. 3 + x2

d. 3×2

Xem thêm: Viết thư gửi bố mẹ, thư tri ân cha mẹ, 3 bài mẫu tuyển chọn – Thủ thuật

Lời giải:

a. 3/4 là đơn thức

b. 1/2x2yz là đơn thức

c. 3 + x2 không phải là đơn thức (đa thức)

d. 3×2 là đơn thức

Bài 14 trang 21 sách bài tập Toán 7 Tập 2: Cho 5 ví dụ đơn thức bậc 4 có các biến là x, y, z

Xem thêm: Viết thư gửi bố mẹ, thư tri ân cha mẹ, 3 bài mẫu tuyển chọn – Thủ thuật

Lời giải:

5 ví dụ đơn thức bậc 4 có các biến là x, y, z là:

4x2yz; -5xy2z;

3xyz2; 6xyz2; -2x2yz

Bài 15 trang 21 sách bài tập Toán 7 Tập 2: Cho các chữ x, y. Lập hai biểu thức đại số mà:

– Một biểu thức là đơn thức

– Một biểu thức không phải là đơn thức

Xem thêm: Viết thư gửi bố mẹ, thư tri ân cha mẹ, 3 bài mẫu tuyển chọn – Thủ thuật

Lời giải:

– Biểu thức là đơn thức: 3xy

Xem thêm  Ý nghĩa tên Ánh Dương? Tính cách, tình yêu, hậu vận tương lai

– Biểu thức không phải là đơn thức: 2x + y

Bài 16 trang 21 sách bài tập Toán 7 Tập 2: Thu gọn các đơn thức và chỉ ra phần hệ số của chúng:

a. 5×2.3xy2

b. 1/4 (x2y3)2.(-2xy)

Xem thêm: Viết thư gửi bố mẹ, thư tri ân cha mẹ, 3 bài mẫu tuyển chọn – Thủ thuật

Lời giải:

a. Ta có: 5×2.3xy2 = (5.3).(x2.x).y2 = 15x3y2

Phần hệ số: 15

b. 1/4 (x2y3)2.(-2xy) = 1/4 .(-2)x4y6.xy = – 1/2 (x4.x)(y6.y) = – 1/2 x5y7

Phần hệ số: – 1/2

Bài 17 trang 21 sách bài tập Toán 7 Tập 2: Viết các đơn thức sau dưới dạng thu gọn:

Xem thêm: Viết thư gửi bố mẹ, thư tri ân cha mẹ, 3 bài mẫu tuyển chọn – Thủ thuật

Lời giải:

a. Ta có: -2/3 xy2z.(-3x2y)2 = -2/3 xy2z.9x4y2

= (-2/3 .9)(x.x4).(y2.y2).z = -6x5y4z

b. Ta có: x2yz.(2xy)2z = x2yz.4x2y2.z = 4(x2.x2)(y.y2)(z.z) = 4x4y3z2

Bài 18 trang 21 sách bài tập Toán 7 Tập 2: Tính giá trị của các đơn thức sau:

a. 5x2y2 tại x = -1; y = – 1/2

Xem thêm: Thế năng là gì, công thức tính thế năng trong vật lý chính xác

b. – 1/2 x2y3 tại x = 1; y = -2

c. 2/3 x2y tại x = -3; y = -1

Xem thêm: Viết thư gửi bố mẹ, thư tri ân cha mẹ, 3 bài mẫu tuyển chọn – Thủ thuật

Lời giải:

a. Thay x = -1; y = – 1/2 vào đơn thức, ta có:

5.(-1)2.(-1/2)2 = 5.1.1/4 = 5/4

Vậy giá trị đơn thức 5x2y2 tại x = -1 và y = – 1/2 bằng 5/4

b. Thay x = 1 và y = -2 vào đơn thức, ta có:

Xem thêm  Tìm hiểu về các mẫu chữ và cách viết chữ T sáng tạo - Luyện chữ đẹp

– 1/2 .12.(-2)3 = – 1/2 .1.(-8) = 4

Vậy giá trị đơn thức – 1/2 x2y3 tại x = 1 và y = -2 bằng 4.

c. Thay x = -3 và y = -1 vào đơn thức, ta có:

2/3 .(-3)2.(-1) = 2/3 .9.(-1) = -6

Vậy giá trị đơn thức 2/3 x2y tại x = -3; y = -1 bằng -6.

Bài 3.1 trang 21 sách bài tập Toán 7 Tập 2: Tính tích các đơn thức sau và tìm bậc của đơn thức thu được:

a) 4xy2 và (-3)/4 (x2 y)3

b) 1/6x(2y3)2 và -9x5y

Xem thêm: Viết thư gửi bố mẹ, thư tri ân cha mẹ, 3 bài mẫu tuyển chọn – Thủ thuật

Lời giải:

a) 4xy2. [(-3)/4.(x2 y)3]

= 4xy2.[(-3)/4.x6.y3]

Xem thêm: Cách đổi đơn vị inch sang cm trong Powerpoint | Kiến thức tin học

= [4.(-3)/4].(x.x6).(y2.y3)

= -3.x7.y5.

Đơn thức có bậc bằng 7 + 5 = 12.

b) 1/6x(2y3)2.(-9.x5y)

= 1/6.x.4y6.(-9).x5.y

= [1/6.4.(-9)].(x.x5).(y6.y)

= -6.x6.y7

Đơn thức có bậc 6 + 7 = 13.

Bài 3.2 trang 21 sách bài tập Toán 7 Tập 2: Bậc của đơn thức 3y2 (2y2)3y sau khi đã thu gọn là:

(A) 6;

(B) 7;

(C) 8;

(D) 9.

Xem thêm: Viết thư gửi bố mẹ, thư tri ân cha mẹ, 3 bài mẫu tuyển chọn – Thủ thuật

Lời giải:

Do đó, bậc của đơn thức đã cho là 9.

Chọn đáp án D

Xem thêm các bài giải sách bài tập Toán lớp 7 chọn lọc, chi tiết khác:

  • Bài 4: Đơn thức đồng dạng
  • Bài 5: Đa thức
  • Bài 6: Cộng, trừ đa thức
  • Bài 7: Đa thức một biến
  • Bài 8: Cộng, trừ đa thức một biến

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

  • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Kết nối tri thức
  • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Chân trời sáng tạo
  • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Cánh diều
Xem thêm  Những tháng có 30 ngày là tháng nào? Mẹo tính số ngày của các

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

  • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 7 có đáp án

Bản quyền nội dung thuộc wonderkidsmontessori.edu.vn

Bài viết liên quan

Tri Thức Cộng Đồng chuyên viết luận văn thạc sĩ tiếng Anh
Học Viện PMS – Đơn vị đào tạo 5S-Kaizen mang tính thực tiễn cao
Cách chỉnh độ rộng của dòng và cột trong word
Cách chỉnh độ rộng của dòng và cột trong word
Từ điển Thành ngữ Tiếng Việt – em ngã, chị nâng là gì?
Từ điển Thành ngữ Tiếng Việt – em ngã, chị nâng là gì?
Vật Lí 8 Bài 20: Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên?
Vật Lí 8 Bài 20: Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên?
Bảng chữ cái Tiếng Thái – Gia sư Tâm Tài Đức
Bảng chữ cái Tiếng Thái – Gia sư Tâm Tài Đức
Bộc trực là gì? 6 biểu hiện của người có tính bộc trực – CareerLink
Bộc trực là gì? 6 biểu hiện của người có tính bộc trực – CareerLink
Danh sách các trường THCS ở Hà Nội nên cho con học
Danh sách các trường THCS ở Hà Nội nên cho con học