Đoàn viên có mấy nhiệm vụ? Quyền lợi của Đoàn viên là gì?

Đoàn viên có mấy nhiệm vụ? Quyền lợi của Đoàn viên là gì?

Duới đây là các thông tin và kiến thức về đoàn viên có mấy quyền hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh hay gọi tắt là Đoàn viên chính là trụ cột, mầm non tương lai của Tổ quốc. Vậy người Đoàn viên có mấy nhiệm vụ? Quyền lợi của Đoàn viên thanh niên là gì? Để giải đáp các vấn đề này hãy cùng tìm hiểu bài viên dưới đây nhé.

Ai được gọi là Đoàn viên Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh?

Đoàn viên Thanh niên là những chủ nhân tương lai và trụ cột của đất nước

Đoàn viên Thanh niên là những chủ nhân tương lai và trụ cột của đất nước

Đoàn viên Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là những thanh niên Việt Nam tiên tiến, luôn phấn đấu vì mục đích và lý tưởng của Đảng, tinh thần yêu nước sâu sắc, tự cường dân tộc, lối sống lành mạnh, tích cực, có đức tính trung thực, cần kiệm.

Đoàn viên chính là tấm gương mẫu trong học tập, lao động và các hoạt động xã hội để lớp người trẻ noi theo. Người Đoàn viên luôn chấp hành, thực hiện nghiêm chỉnh pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Đoàn., sống, học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là một thành viên trong hệ thống chính trị nước ta, hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và Pháp luật của nước ta. Vì thế nên Đoàn viên hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và Pháp luật, hệ thống chính trị của nước nhà.

Để trở thành Đoàn viên thanh niên trong Tổ chức Đoàn, là một phần tử trong hệ thống chính trị đất nước, thanh niên cần đáp ứng đủ các tiêu chí sau:

 • Công dân Việt Nam có độ tuổi từ 16 đến 30 tuổi,

 • Có tinh thần phấn đấu, học tập, rèn luyện, lao động tích cực, năng nổ trong quá trình bảo vệ Tổ quốc,

 • Được tìm hiểu về Đoàn và tán thành điều lệ của Đoàn, hoạt động tự nguyện trong tổ chức cơ sở của Đoàn Thanh niên,

 • Lý lịch rõ ràng.

Đoàn viên có mấy nhiệm vụ? Đó là những nhiệm vụ gì?

Để hoàn thành trách nhiệm của một người Đoàn viên thì Đoàn viên có mấy nhiệm vụ cần thực hiệnĐể hoàn thành trách nhiệm của một người Đoàn viên thì Đoàn viên có mấy nhiệm vụ cần thực hiện

Xem thêm  Giới từ là gì? Các dạng giới từ? Chức năng và cách sử dụng?

Xem thêm: Nguồn gốc, ý nghĩa của ngày Valentine – Baodautu.vn

Đoàn viên có mấy nhiệm vụ được giao? Đó là những nhiệm vụ gì? Mỗi Đoàn viên Thanh niên cần phải có trách nhiệm thực hiện những nhiệm vụ dưới đây để hoàn thành tốt vai trò của một người Đoàn viên trong tổ chức Đoàn.

 • Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh luôn lấy mục tiêu và lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh để làm mục tiêu phấn đấu của Đoàn, phấn đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội của đất nước trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Vì thế người Đoàn viên luôn thực hiện, phấn đấu noi theo lý tưởng của Đảng và Bác Hồ vĩ đại. Học tập, rèn luyện, tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc một cách tích cực.

 • Chức năng của Đoàn Thanh niên chính là ngôi trường xã hội chủ nghĩa của lớp thanh niên, vì thanh niên và định hướng cho thanh niên đến với lý tưởng của Đảng ta.

Người Đoàn viên cần phải có trách nhiệm phát huy được hết chức năng đó của Đoàn. Bên cạnh đó, Đoàn viên cần thực hiện tốt công tác xây dựng chủ nghĩa xã hội thành công, bảo vệ và giữ vững nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

 • Là người đi đầu, tiên phong thực hiện những phong trào hoạt động cách mạng. Tham gia thực hiện và hoàn thành xuất sắc các nội dung của phong trào thanh niên xung kích trong phát triển nền kinh tế, xã hội vững mạnh một cách tích cực.

Thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc và tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên có thể phát huy tài năng với tinh thần trách nhiệm cao, góp phần xây dựng, hoàn thiện cộng đồng ngày một tốt đẹp hơn.

 • Thực hiện các công tác xây dựng Đoàn Thanh niên. Góp phần xây dựng và phát triển Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và các thành viên khác của Hội một cách tích cực.

Tuyên truyền các thông tin, mục tiêu, lý tưởng của Đoàn đến các thanh niên để họ có thêm hiểu biết về Đoàn, hỗ trợ và tạo điều kiện để thanh niên và Đội viên trở thành thành Đoàn viên trong tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản.

 • Giúp đỡ, quan tâm, đảm bảo quyền lợi cũng như lợi ích hợp pháp của Đoàn viên. Mỗi cá nhân Đoàn viên có trách nhiệm phát huy vai trò của Đoàn, tự giác đóng Đoàn phí đầy đủ hằng năm.

 • Thực hiện tốt việc chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chính sách của Đảng Cộng sản, Nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam để trở thành tấm gương cho thanh niên. Tuân thủ và chấp hành nghiêm túc những điều lệ mà Đoàn để ra, hưởng ứng và tham gia vào quá trình xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền nhà nước.

Xem thêm  Đường trung tuyến là gì? - Luật Hoàng Phi

Quyền lợi của Đoàn viên Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Bên cạnh trách nhiệm thực hiện những vụ được giao ở trên, người Đoàn viên Thanh niên sẽ có được những quyền lợi sau đây khi tham gia vào Tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

 • Xem thêm: Ý nghĩa chữ Tín trong phong thủy – Bách hóa XANH

  Quyền lợi đầu tiên là quyền yêu cầu Tổ chức Đoàn đứng ra đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho bản thân người Đoàn viên. Được Đoàn hỗ trợ, giúp đỡ và tạo điều kiện phấn đấu, trưởng thành và hoàn thiện bản thân hơn.

 • Quyền lợi được ứng cử và tham gia vào quá trình bầu cử cơ quan lãnh đạo các cấp của Đoàn

 • Quyền được phổ cập các thông tin, thảo luận, chất vấn, phê bình, biểu quyết, đề nghị và bảo lưu ý kiến của bản thân về công việc của Đoàn Thanh niên.

Tiêu chí rèn luyện và tiêu chí hành động của Đoàn viên

Ban thường vụ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã hướng dẫn chương trình rèn luyện Đoàn viên với nội dung gồm các tiêu chí rèn luyện và tiêu chí hành động dưới đây để thúc đẩy mạnh mẽ cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”.

Ngoài ra, chương trình còn đóng góp cho quá trình nâng cao ý thức trách nhiệm, tăng cường hành động của người Đoàn viên, tạo điều kiện để Đoàn viên thanh niên phát huy tốt hơn vai trò chủ động, sáng tạo, góp phần hỗ trợ phát triển tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh.

Tiêu chí rèn luyện của Đoàn viên Thanh niên

 • Một là giàu lòng yêu nước, yêu chế độ xã hội chủ nghĩa

 • Hai là đoàn kết, thân ái, vì cộng đồng

 • Ba là sống văn hóa, tuân thủ pháp luật

 • Bốn là giàu tri thức, có sức khỏe, kỹ năng

 • Năm là tự tin, bản lĩnh trong hội nhập

Xem thêm  Giải Toán lớp 5 trang 79 Luyện tập SGK, Bài 1, 2, 3 - Thủ thuật

Như vậy, Đoàn viên Thanh niên cần thực hiện 5 tiêu chí rèn luyện trên đây.

Tiêu chí hành động của Đoàn viên Thanh niên

Đoàn viên Thanh niên cần phải thực hiện theo 10 tiêu chí hành động dưới đây:

 • Xem thêm: Giải bài tập làm văn: Luyện tập tả cảnh | Giải Tiếng Việt 5

  Tiêu chí hành động đầu tiên là sẵn sàng giới thiệu về lịch sử, truyền thống của quê hương, đất nước Việt Nam đối với bạn bè trong và ngoài nước

 • Thứ hai, sẵn sàng đảm nhận những việc khó, việc mới

 • Ba là sẵn sàng giúp đỡ người già, trẻ em, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

 • Bốn là xung kích tham gia các hoạt động tình nguyện

 • Năm là xung kích xây dựng nếp sống lành mạnh, văn minh, phòng chống tệ nạn xã hội

 • Sáu là xung kích bảo vệ môi trường sinh thái

 • Bảy là thường xuyên chấp hành pháp luật

 • Tám là thường xuyên học tập nâng cao hiểu biết trình độ chuyên môn

 • Chín là thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao

 • Mười là thường xuyên vận động thanh, thiếu nhi tham gia hoạt động Đoàn, Hội, Đội, giới thiệu được thanh niên vào Đoàn

Bài viết trên đã cung cấp thông tin cụ thể để giải đáp cho vấn đề Đoàn viên có mấy nhiệm vụ, chi tiết về các nhiệm vụ mà người Đoàn viên có trách nhiệm phải thực hiện.

Ngoài ra bài viết còn đề cập đến những khía cạnh khác của người đoàn viên như quyền lợi mà Đoàn viên được hưởng khi vào Tổ chức Đoàn, cá nhân có những tiêu chí nào thì được gọi là Đoàn viên và các tiêu chí rèn luyện cũng như hành động của người Đoàn viên.

Bản quyền nội dung thuộc wonderkidsmontessori.edu.vn

Bài viết liên quan

Tri Thức Cộng Đồng chuyên viết luận văn thạc sĩ tiếng Anh
Học Viện PMS – Đơn vị đào tạo 5S-Kaizen mang tính thực tiễn cao
Cách chỉnh độ rộng của dòng và cột trong word
Cách chỉnh độ rộng của dòng và cột trong word
Từ điển Thành ngữ Tiếng Việt – em ngã, chị nâng là gì?
Từ điển Thành ngữ Tiếng Việt – em ngã, chị nâng là gì?
Vật Lí 8 Bài 20: Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên?
Vật Lí 8 Bài 20: Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên?
Bảng chữ cái Tiếng Thái – Gia sư Tâm Tài Đức
Bảng chữ cái Tiếng Thái – Gia sư Tâm Tài Đức
Bộc trực là gì? 6 biểu hiện của người có tính bộc trực – CareerLink
Bộc trực là gì? 6 biểu hiện của người có tính bộc trực – CareerLink
Danh sách các trường THCS ở Hà Nội nên cho con học
Danh sách các trường THCS ở Hà Nội nên cho con học