Viết đoạn văn giúp đỡ người khuyết tật bằng tiếng Anh hay nhất (5

Viết đoạn văn giúp đỡ người khuyết tật bằng tiếng Anh hay nhất (5

Trong bài viết này chúng tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về đoạn văn tiếng anh lớp 11 hot nhất được tổng hợp bởi Wonderkids

Viết đoạn văn giúp đỡ người khuyết tật bằng tiếng Anh là chủ đề thường gặp trong môn tiếng Anh. Nếu các em chưa biết cách viết đoạn văn tiếng Anh giúp đỡ người khuyết tật sao cho hay và hấp dẫn thì 5 bài mẫu dưới đây sẽ giúp các em rèn luyện kỹ năng viết đoạn văn tiếng Anh ngày một hay hơn.

Đề bài: Viết đoạn văn giúp đỡ người khuyết tật bằng tiếng Anh

Viết đoạn văn giúp đỡ người khuyết tật bằng tiếng Anh

Viết đoạn văn giúp đỡ người khuyết tật bằng tiếng Anh – Mẫu 1

Tiếng Anh

Children with disabilities are less fortunate. They don’t have a normal life like other children. Therefore, we should help them as much as possible when we can. There are so many students with a disability who have talents and skills. We need to help them to become independent, integrate in the community and achieve success at school. We should create an atmosphere of friendliness and respect throughout all activities at school. We can organise activities such as sports events, with the help from other volunteers, and encourage them to join in. Doing sports is an excellent way for disabled children to get exercise and improve health and coordination. Additionally, we can hold a campaign to collect gifts for local charities (donate books, special materials and tools for disabled people, pens, dictionaries …) and raise money for charities that help disabled children.

Xem thêm: Top 10 Bài văn phân tích tác phẩm “Đàn ghi ta của Lor-ca” của

Tiếng Việt

Xem thêm: Hình ảnh người phụ nữ xưa qua bài Tự tình và Thương vợ

Trẻ em khuyết tật là kém may mắn hơn. Các em không có một cuộc sống bình thường như những đứa trẻ khác. Vì vậy, chúng ta nên giúp các em nhiều nhất có thể trong khả năng của bản thân. Có rất nhiều học sinh khuyết tật có tài năng và kĩ năng. Chúng ta cần giúp các em trở nên độc lập, hòa nhập vào cộng đồng và đạt được thành công ở trường. Chúng ta nên tạo ra một bầu không khí thân thiện, tôn trọng xuyên suốt tất các hoạt động tại trường học. Chúng ta có thể tổ chức các hoạt động như các sự kiện thể thao, với sự giúp đỡ từ các tình nguyện viên khác, và khuyến khích các em tham gia. Tập thể thao là cách tuyệt vời để trẻ em khuyết tật tập thể dục và cải thiện sức khỏe, và cải thiện sự phối hợp. Ngoài ra, chúng ta có thể tổ chức một chiến dịch để thu thập quà tặng cho các tổ chức từ thiện địa phương (tặng sách, những công cụ và tài liệu chuyên biệt cho người khuyết tật, bút, từ điển …) và quyên tiền cho tổ chức từ thiện để giúp đỡ trẻ em khuyết tật.

Xem thêm  Viết Đoạn Văn Kể Về Ngày Đầu Tiên Đi Học ❤ 15 Mẫu Hay

Viết đoạn văn giúp đỡ người khuyết tật bằng tiếng Anh – Mẫu 2

Tiếng Anh

Well, my experience in centres for children with impairments is one of the most precious memories of my life. I enjoy teaching those children English and feel pleased to hear them sing English songs along with me. Those little angels are so wonderful that every time I’m down, I think of them to lift my spirits. I still remember a gorgeous girl that I met at Ba Vi Orphanage. Though she is visually impaired, she is determined to become an English teacher who can help other people with impairments like her. She makes great attempts to study English time after time, and finally, her endeavour bears fruit. She is now teaching English at Ba Vi Orphanage. What makes her work admirable is that she always tries to inspire children and get them involved in her fun and creative learning activities.

Xem thêm: Top 10 Bài văn phân tích tác phẩm “Đàn ghi ta của Lor-ca” của

Tiếng Việt

Chà, trải nghiệm của tôi ở các trung tâm dành cho trẻ khuyết tật là một trong những kỷ niệm quý giá nhất trong cuộc đời tôi. Tôi thích dạy tiếng Anh cho những đứa trẻ đó và cảm thấy vui khi nghe chúng hát những bài hát tiếng Anh cùng với tôi. Những thiên thần nhỏ ấy thật tuyệt vời nên mỗi khi tôi buồn, tôi lại nghĩ đến chúng để vực dậy tinh thần. Tôi vẫn nhớ một cô gái xinh đẹp mà tôi đã gặp ở Cô nhi viện Ba Vì. Dù bị khiếm thị nhưng cô quyết tâm trở thành một giáo viên tiếng Anh để có thể giúp đỡ những người khiếm thị khác như mình. Cô ấy rất cố gắng học tiếng Anh hết lần này đến lần khác, và cuối cùng, nỗ lực của cô ấy đã đơm hoa kết trái. Cô hiện đang dạy tiếng Anh tại trại trẻ mồ côi Ba Vì. Điều làm cho công việc của cô ấy đáng ngưỡng mộ là cô ấy luôn cố gắng truyền cảm hứng cho trẻ em và khiến chúng tham gia vào các hoạt động học tập vui vẻ và sáng tạo của cô ấy.

Viết đoạn văn giúp đỡ người khuyết tật bằng tiếng Anh – Mẫu 3

Tiếng Anh

Xem thêm: Phân tích bài thơ Mùa xuân chín của Hàn Mặc Tử – Thủ thuật

Nowadays, while a lot of students live and study in good physical conditions, there rJ still many students with visual impairments. They are facing a lot of discrimination life. They may feel that they are treated less fairly than normal students because of their disabilities. In regular schools, they cannot fully participate in school activities and aJ often left behind. What can we do to help them overcome their problems? First, people should pay mudl attention to them and know what they need. They have different learning difficulties! however; that does not mean that they cannot learn. Therefore, schools should provioj them with specialised materials and tools such as Braille or large print books, talkirj computers or materials with large print. By giving them these things, we can help theJ learn better. Second, there should be more close contacts between students with visual impairment and non-disabled ones. They should be put in a cordial atmosphere to work in groups! People should create an atmosphere of friendliness, respect and acceptance during afl activities at school. When working together with students with visual impairments, people will fully understand them and may recognise the talents hidden inside them. This is the thing that all people in our society should do. It is necessary for all people to give students with visual impairments more opportunitiei in life, and should intergrate them in our community because they are part of our socier. Better understanding of students with visual impairments and more contacts between non-disabled people and disabled people will help students with visual impairmer overcome their difficulties and create a more possitive attitude towards them.

Xem thêm  Đoạn văn ngắn kể về môn thể thao mà em yêu thích (hay nhất)

Xem thêm: Top 10 Bài văn phân tích tác phẩm “Đàn ghi ta của Lor-ca” của

Tiếng Việt

Ngày nay, trong khi rất nhiều học sinh sống và học tập trong điều kiện vật chất tốt, vẫn có nhiều học sinh bị khiếm thị. Họ đang phải đối mặt với rất nhiều sự phân biệt đối xử với cuộc đời. Họ có thể cảm thấy rằng họ bị đối xử ít hơn bình thường vì lý do khuyết tật của họ. Trong các trường học bình thường, họ không thể tham gia đầy đủ vào các hoạt động của trường và thường bị bỏ lại phía sau. Chúng ta có thể làm gì để giúp họ vượt qua những vấn đề? Thứ nhất, mọi người nên chú ý đến họ và biết họ cần gì. Họ có những khó khăn trong học tập! Tuy nhiên; điều đó không có nghĩa là họ không thể học được. Do đó, trường học cần phải cung cấp cho họ các tài liệu và công cụ chuyên biệt như chữ nổi hoặc sách in lớn, máy tính xách tay hoặc tài liệu có bản in khổ lớn. Bằng cách cho họ những điều này, chúng tôi có thể giúp họ học tốt hơn. Thứ hai, cần có nhiều tiếp xúc gần gũi hơn giữa học sinh bị khiếm khuyết và người không khuyết tật. Họ nên được đặt trong một không khí thân mật để làm việc theo nhóm! Mọi người nên tạo ra một bầu không khí thân thiện, tôn trọng và chấp nhận trong các hoạt động tại trường học. Khi làm việc cùng với những học sinh bị khiếm thị, mọi người sẽ hiểu họ một cách đầy đủ và có thể nhận ra tài năng ẩn bên trong họ. Đây là điều mà tất cả mọi người trong xã hội chúng ta nên làm. Tất cả mọi người cần tạo nhiều cơ hội cho học sinh khiếm khuyết hơn trong cuộc sống và nên hoà nhập họ trong cộng đồng vì họ là một phần của xã hội của chúng ta. Hiểu rõ hơn về học sinh có khiếm khuyết và tiếp xúc nhiều hơn giữa những người không khuyết tật và người tàn tật sẽ giúp học sinh bị khiếm khuyết khắc phục những khó khăn của họ và tạo ra một thái độ mang tính sở hữu hơn đối với họ.

Xem thêm  Cảm nhận về hình ảnh người phụ nữ qua hai bài thơ Tự tình 2 và

Viết đoạn văn giúp đỡ người khuyết tật bằng tiếng Anh – Mẫu 4

Tiếng Anh

People with disabilities today are having a hard time integrating into the community or simply doing personal work. To solve that problem, we need to come up with solutions to help them, first, we can call for some money to buy necessary items such as wheelchairs, crutches, … . Next, it is necessary to open vocational training classes: embroidery, singing,… occupations suitable for people with disabilities and open braille classes for blind students.

Xem thêm: Top 10 Bài văn phân tích tác phẩm “Đàn ghi ta của Lor-ca” của

Tiếng Việt

Người khuyết tật hiện nay đang khá là gặp khó khăn trong việc hòa nhập với cộng đồng hoặc đơn giản là những công việc cá nhân. Để giải quyết vấn đề đó thì chúng ta cần đưa ra các giải pháp để giúp đỡ họ, đầu tiên là ta có thể kêu gọi ủng hộ một số tiền để mua những đồ dùng cần thiết như: xe lăn, nạng,….Tiếp theo cần mở những lớp đào tạo nghề: thêu, hát,….. những nghề phù hợp với người khuyết tật và mở những lớp dạy học chữ nổi cho các em học sinh bị mù.

*******************

Trên đây là 4 bài mẫu Viết đoạn văn giúp đỡ người khuyết tật bằng tiếng Anh hay chọn lọc. Hy vọng, qua các bài văn mẫu trên, các em đã củng cố cho mình vốn từ vựng thật tốt để hoàn thành bài tập thật dễ dàng. Thầy cô chúc các em học tập thật tốt và đạt điểm cao cho bài thi sắp tới nhé.

Đăng bởi: THPT Lê Hồng Phong

Chuyên mục: Giáo Dục

Bản quyền nội dung thuộc wonderkidsmontessori.edu.vn

Bài viết liên quan

Tổng hợp văn mẫu tiếng Trung theo nhiều chủ đề hay và ý nghĩa
Tổng hợp văn mẫu tiếng Trung theo nhiều chủ đề hay và ý nghĩa
Viết đoạn văn nghị luận về tình yêu cuộc sống, top 200 nghị … – CMUS
Viết đoạn văn nghị luận về tình yêu cuộc sống, top 200 nghị … – CMUS
7 Viết đoạn văn tiếng Anh về vấn đề giao thông ở Việt Nam (8 mẫu
7 Viết đoạn văn tiếng Anh về vấn đề giao thông ở Việt Nam (8 mẫu
Văn mẫu lớp 11: Phân tích bài thơ Tràng giang của Huy Cận
Văn mẫu lớp 11: Phân tích bài thơ Tràng giang của Huy Cận
Top 7 mẫu Viết đoạn văn về trang phục của một dân tộc mà em biết
Top 7 mẫu Viết đoạn văn về trang phục của một dân tộc mà em biết
Soạn bài Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ (trang 76) – Download.vn
Soạn bài Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ (trang 76) – Download.vn
Chuyện về những gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc – Baolongan.vn
Chuyện về những gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc – Baolongan.vn
Bài văn trình bày cảm xúc về ngày khai giảng ngắn gọn – Thủ thuật
Bài văn trình bày cảm xúc về ngày khai giảng ngắn gọn – Thủ thuật