Top 100 Đề thi Tiếng Việt lớp 2 năm 2023 (có đáp án) – VietJack.com

Top 100 Đề thi Tiếng Việt lớp 2 năm 2023 (có đáp án) – VietJack.com

Dưới đây là danh sách đề thi cuối kì 2 lớp 2 môn tiếng việt hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùngBộ 50 Đề thi Tiếng Việt lớp 2 Học kì 1 & Học kì 2 năm học 2022 – 2023 chọn lọc, có đáp án được biên soạn bám sát sách Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo giúp Giáo viên và phụ huynh có thêm tài liệu Đề thi Tiếng Việt lớp 2 từ đó giúp học sinh ôn luyện và đạt điểm cao trong các bài thi môn Tiếng Việt 2.

Mục lục Đề thi Tiếng Việt lớp 2 năm 2023 (mới nhất)

Xem thử Đề TV2 KNTT Xem thử Đề TV2 CTST Xem thử Đề TV2 CD

Chỉ 150k mua trọn bộ Đề thi Tiếng Việt lớp 2 cả năm (mỗi bộ sách) bản word có lời giải chi tiết, trình bày đẹp mắt:

 • B1: gửi phí vào tk: 0711000255837 – NGUYEN THANH TUYEN – Ngân hàng Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin tới Zalo VietJack Official – nhấn vào đây để thông báo và nhận giáo án
 • Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm Tiếng Việt lớp 2 (6 đề)

  Xem đề thi

 • Đề thi Tiếng Việt lớp 2 Giữa học kì 1 năm 2023

  Xem đề thi

 • Top 50 Đề thi Tiếng Việt lớp 2 Học kì 1 có đáp án (sách mới)

  Xem đề thi

 • Top 60 Đề thi Tiếng Việt lớp 2 Giữa kì 2 có đáp án (sách mới)

  Xem đề thi

 • Top 60 Đề thi Tiếng Việt lớp 2 Học kì 2 có đáp án (sách mới)

  Xem đề thi

Bộ đề thi Tiếng Việt lớp 2 – Kết nối tri thức

– Đề thi Tiếng Việt lớp 2 Giữa kì 1

 • Đề thi Giữa học kì 1 Tiếng Việt lớp 2 Kết nối tri thức

  Xem đề thi

– Đề thi Tiếng Việt lớp 2 Học kì 1

 • Đề thi Học kì 1 Tiếng Việt lớp 2 Kết nối tri thức có đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ 7 Đề thi Tiếng Việt lớp 2 Học kì 1 Kết nối tri thức năm 2023 tải nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề thi Học kì 1 Tiếng Việt lớp 2 Kết nối tri thức năm 2023 có ma trận (10 đề)

  Xem đề thi

– Đề thi Tiếng Việt lớp 2 Giữa kì 2

 • Đề thi Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 2 Kết nối tri thức có đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ 7 Đề thi Tiếng Việt lớp 2 Giữa kì 2 Kết nối tri thức năm 2023 tải nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề thi Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 2 Kết nối tri thức năm 2023 có ma trận (10 đề)

  Xem đề thi

– Đề thi Tiếng Việt lớp 2 Học kì 2

 • Đề thi Học kì 2 Tiếng Việt lớp 2 Kết nối tri thức có đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ 7 Đề thi Tiếng Việt lớp 2 Học kì 2 Kết nối tri thức năm 2023 tải nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề thi Học kì 2 Tiếng Việt lớp 2 Kết nối tri thức năm 2023 có ma trận (10 đề)

  Xem đề thi

Bộ đề thi Tiếng Việt lớp 2 – Cánh diều

– Đề thi Tiếng Việt lớp 2 Giữa kì 1

 • Đề thi Giữa học kì 1 Tiếng Việt lớp 2 Cánh diều

  Xem đề thi

– Đề thi Tiếng Việt lớp 2 Học kì 1

 • Đề thi Học kì 1 Tiếng Việt lớp 2 Cánh diều có đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ 7 Đề thi Tiếng Việt lớp 2 Học kì 1 Cánh diều năm 2023 tải nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề thi Học kì 1 Tiếng Việt lớp 2 Cánh diều năm 2023 có ma trận (10 đề)

  Xem đề thi

– Đề thi Tiếng Việt lớp 2 Giữa kì 2

 • Đề thi Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 2 Cánh diều có đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ 7 Đề thi Tiếng Việt lớp 2 Giữa kì 2 Cánh diều năm 2023 tải nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề thi Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 2 Cánh diều năm 2023 có ma trận (10 đề)

  Xem đề thi

– Đề thi Tiếng Việt lớp 2 Học kì 2

 • Đề thi Học kì 2 Tiếng Việt lớp 2 Cánh diều có đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ 7 Đề thi Tiếng Việt lớp 2 Học kì 2 Cánh diều năm 2023 tải nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề thi Học kì 2 Tiếng Việt lớp 2 Cánh diều năm 2023 có ma trận (10 đề)

  Xem đề thi

Bộ đề thi Tiếng Việt lớp 2 – Chân trời sáng tạo

– Đề thi Tiếng Việt lớp 2 Giữa kì 1

 • Đề thi Giữa học kì 1 Tiếng Việt lớp 2 Chân trời sáng tạo

  Xem đề thi

– Đề thi Tiếng Việt lớp 2 Học kì 1

 • Đề thi Học kì 1 Tiếng Việt lớp 2 Chân trời sáng tạo có đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ 7 Đề thi Tiếng Việt lớp 2 Học kì 1 Chân trời sáng tạo năm 2023 tải nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề thi Học kì 1 Tiếng Việt lớp 2 Chân trời sáng tạo năm 2023 có ma trận (10 đề)

  Xem đề thi

– Đề thi Tiếng Việt lớp 2 Giữa kì 2

 • Đề thi Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 2 Chân trời sáng tạo có đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ 7 Đề thi Tiếng Việt lớp 2 Giữa kì 2 Chân trời sáng tạo năm 2023 tải nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề thi Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 2 Chân trời sáng tạo năm 2023 có ma trận (10 đề)

  Xem đề thi

– Đề thi Tiếng Việt lớp 2 Học kì 2

 • Đề thi Học kì 2 Tiếng Việt lớp 2 Chân trời sáng tạo có đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ 7 Đề thi Tiếng Việt lớp 2 Học kì 2 Chân trời sáng tạo năm 2023 tải nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề thi Học kì 2 Tiếng Việt lớp 2 Chân trời sáng tạo năm 2023 có ma trận (10 đề)

  Xem đề thi

Bài tập Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2

 • Dạng 1: Đọc thành tiếng

 • Dạng 2: Đọc hiểu

 • Dạng 3: Chính tả

 • Dạng 4: Nối (từ và câu)

 • Dạng 5: Nối (phần 2)

 • Dạng 6: Điền từ còn thiếu

 • Dạng 7: Sắp xếp từ thành câu

 • Dạng 8: Các chủ điểm

 • Dạng 9: Nên hay không nên

 • Dạng 10: Em nói gì?

 • Dạng 11: Viết câu

 • Đề khảo sát đầu năm – Đề số 1

 • Đề khảo sát đầu năm – Đề số 2

 • Đề khảo sát đầu năm – Đề số 3

Xem thêm  Bói sinh ngày 21/5 là cung gì – Tình yêu, sự nghiệp như thế nào?

Mục lục Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 2

Xem thử Bài tập cuối tuần Toán 2 KNTT Xem thử Bài tập cuối tuần Toán 2 CTST Xem thử Bài tập cuối tuần TV2 KNTT Xem thử Bài tập cuối tuần TV2 CTST Xem thử Bài tập cuối tuần TV2 CD

Chỉ 100k mua trọn bộ Phiếu Bài tập cuối tuần Toán, Tiếng Việt lớp 2 cả năm (mỗi bộ sách) bản word chuẩn kiến thức, trình bày đẹp mắt:

 • B1: gửi phí vào tk: 0711000255837 – NGUYEN THANH TUYEN – Ngân hàng Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin tới Zalo VietJack Official – nhấn vào đây để thông báo và nhận giáo án

Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 2 Học kì 1

 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 2 Tuần 1 có đáp án

 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 2 Tuần 2 có đáp án

 • Xem thêm: Top 10 hình ảnh Hot Girl, gái xinh Trung Quốc đẹp nhất

  Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 2 Tuần 3 có đáp án

 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 2 Tuần 4 có đáp án

 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 2 Tuần 5 có đáp án

 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 2 Tuần 6 có đáp án

 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 2 Tuần 7 có đáp án

 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 2 Tuần 8 có đáp án

 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 2 Tuần 9 có đáp án

 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 2 Tuần 10 có đáp án

 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 2 Tuần 11 có đáp án

 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 2 Tuần 12 có đáp án

 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 2 Tuần 13 có đáp án

 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 2 Tuần 14 có đáp án

 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 2 Tuần 15 có đáp án

 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 2 Tuần 16 có đáp án

 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 2 Tuần 17 có đáp án

Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 2 Học kì 2

 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 2 Tuần 18 có đáp án

 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 2 Tuần 19 có đáp án

 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 2 Tuần 20 có đáp án

 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 2 Tuần 21 có đáp án

 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 2 Tuần 22 có đáp án

 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 2 Tuần 23 có đáp án

 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 2 Tuần 24 có đáp án

 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 2 Tuần 25 có đáp án

 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 2 Tuần 26 có đáp án

 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 2 Tuần 27 có đáp án

 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 2 Tuần 28 có đáp án

 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 2 Tuần 29 có đáp án

 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 2 Tuần 30 có đáp án

 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 2 Tuần 31 có đáp án

 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 2 Tuần 32 có đáp án

 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 2 Tuần 33 có đáp án

 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 2 Tuần 34 có đáp án

 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 2 Tuần 35 có đáp án

Xem thử Đề TV2 KNTT Xem thử Đề TV2 CTST Xem thử Đề TV2 CD Xem thử Bài tập cuối tuần Toán 2 KNTT Xem thử Bài tập cuối tuần Toán 2 CTST Xem thử Bài tập cuối tuần TV2 KNTT Xem thử Bài tập cuối tuần TV2 CTST Xem thử Bài tập cuối tuần TV2 CD

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề thi Học kì 1 – Kết nối tri thức

Năm học 2022 – 2023

Bài thi môn: Tiếng Việt lớp 2

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

I. Đọc hiểu .

Cô giáo lớp em

Sáng nào em đến lớp

Cũng thấy cô đến rồi

Đáp lời “Chào cô ạ!”

Cô mỉm cười thật tươi

Cô dạy em tập viết

Gió đưa thoảng hương nhài

Nắng ghé vào cửa lớp

Xem chúng em học bài

Những lời cô giáo giảng

Ấm trang vở thơm tho

Yêu thương em ngắm mãi

Những điểm mười cô cho.

Tác giả: Nguyễn Xuân Sanh

Dựa vào bài đọc, khoanh vào đáp án đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu:

1. Hàng ngày bạn nhỏ đến lớp thì ai đã luôn đến trước rồi ?

A. Lớp trưởng B. Cô giáo C. Bạn cùng bàn

2. Khi bạn nhỏ chào cô giáo thì cô đã ứng xử lại thế nào ?

A. Cô mỉm cười thật tươi.

B. Cô tức giận

C. Cô tặng kẹo cho bạn nhỏ.

3. Ở khổ thơ thứ 2, cô giáo đã dạy bạn nhỏ làm gì?

A. Tập đọc. . B. Múa hát C. Tập viết

4. Em có yêu quý cô giáo của mình không ? vì sao ?

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

II. Luyện tập:

Bài 1. Điền vào chỗ chấm:

a. s hoặc x

……ấm sét nhận ……ét ….uất cơm ….ách túi

b) ng hay ngh

con …an. Suy ….. ĩ lắng ……e

c) uôt hay uôc

hiệu th… …lạnh b… .. l….. rau

Bài 2. Xếp các từ sau vào ô thích hợp trong bảng:

Công nhân, học sinh, viết bảng, nấu cơm, chủ tịch xã, bay , nhảy, ca hát , trông em, vận động viên, ông nội, quét nhà, dọn dẹp.

Người

Hoạt động

……………………………….

………………………………..

……………………………….

………………………………..

……………………………….

………………………………..

Bài 3. Viết câu kiểu Ai thế nào để nói về:

a. Cái cặp sách:

…………………………………………………………………………………..

b. Cái bàn chải đánh răng:

…………………………………………………………………………………..

c. Cái cốc nước:

…………………………………………………………………………………..

Bài 4. Hãy viết những từ chỉ nghề nghiệp mà em biết :

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

Bài 5. Viết vào chỗ chấm bộ phận trả lời câu hỏi ở đâu trong câu sau:

-……………., các bạn học sinh đang chăm chú nghe giảng.

Xem thêm  Trọn bộ kiến thức và bài tập về tính từ sở hữu đầy đủ nhất 2023 !

-………………….., những bông hồng đang tỏa ngát hương thơm.

– Có tiếng các bạn đang nô đùa ……………………….

ĐÁP ÁN

I. Đọc hiểu:

1. B

2. A

Xem thêm: Top 10 Dàn ý bài văn tả thầy cô giáo mà em yêu quý (lớp 5) hay nhất

3. C

4. Em có yêu quý cô giáo của mình không ? vì sao ?

– Em rất yêu quý cô giáo của mình. Vì cô là người dạy em kiến thức và cũng là người dìu dắt em nên người

II. Luyện tập:

Bài 1. Điền vào chỗ chấm:

a. s hoặc x

sấm sét nhận xét xuất cơm xách túi

b) ng hay ngh

con ngan. Suy nghĩ lắng nghe

c) uôt hay uôc

hiệu thuốc lạnh buốt luộc. rau

Bài 2. Xếp các từ sau vào ô thích hợp trong bảng:

Công nhân, học sinh, viết bảng, nấu cơm, chủ tịch xã, bay , nhảy, ca hát , trông em, vận động viên, ông nội, quét nhà, dọn dẹp.

Người

Hoạt động

Công nhân, học sinh, chủ tịch xã, vận động viên, ông nội

Viết bảng, nấu cơm, bay , nhảy, ca hát , trông em, quét nhà, dọn dẹp.

Bài 3. Viết câu kiểu Ai thế nào để nói về:

a. Cái cặp sách:

→ Cặp sách có màu xanh rất đẹp

b. Cái bàn chải đánh răng:

→ Bàn chải giúp em đánh răng sạch sẽ

c. Cái cốc nước:

→ Cốc nước có màu trắng rất đẹp

Bài 4. Hãy viết những từ chỉ nghề nghiệp mà em biết :

Giáo viên, công an, bộ đội, kế toán, công nhân.

Bài 5. Viết vào chỗ chấm bộ phận trả lời câu hỏi ở đâu trong câu sau:

Ở trường, các bạn học sinh đang chăm chú nghe giảng.

Trong vườn, những bông hồng đang tỏa ngát hương thơm.

– Có tiếng các bạn đang nô đùa trên sân trường

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề thi Học kì 1 – Cánh diều

Năm học 2022 – 2023

Bài thi môn: Tiếng Việt lớp 2

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

A. ĐỌC

I. Đọc thành tiếng và trả lời câu hỏi:

Sân trường em

Trong lớp, chiếc bảng đen

Đang mơ về phấn trắng

Chỉ có tiếng lá cây

Thì thầm cùng bóng nắng.

Nhưng chỉ sớm mai thôi

Ngày tựu trường sẽ đến

Sân trường lại ngập tràn

Những niềm vui xao xuyến.

Gặp thầy cô quý mến

Gặp bạn bè thân yêu

Có bao nhiêu, bao nhiêu

Là những điều muốn nói.

Tiếng trống trường mời gọi

Thầy cô đang mong chờ

Chúng em vào lớp mới

Sân trường thành trang thơ…

BÙI HOÀNG TÁM

Câu 1: Những chi tiết nào tả sân trường, lớp học vắng lặng trong những ngày hè?

Câu 2: Bạn học sinh tưởng tượng sân trường sẽ đổi khác như thế nào trong ngày tựu trường?

Xem thêm: [Lưu ngay] Các công thức hóa học lớp 8 cần nhớ – Toppy.vn

II. Đọc hiểu

Bài học đầu tiên của Gấu con

Chủ nhật, Gấu con xin mẹ ra đường chơi. Gấu mẹ dặn:

– Con chơi ngoan nhé. Nếu làm sai điều gì, con phải xin lỗi. Được ai giúp đỡ thì con phải cảm ơn.

Gấu con mải nghe Sơn Ca hót nên va phải bạn Sóc khiến giỏ nấm văng ra đất. Gấu con vội vàng khoanh tay và nói cảm ơn làm Sóc rất ngạc nhiên.

Mải nhìn Khỉ mẹ ngồi chải lông nên Gấu con bị rơi xuống hố sâu. Gấu con sợ quá kêu to:

– Cứu tôi với!

Bác Voi ở đâu đi tới liền đưa vòi xuống

hố, nhấc bổng Gấu con lên. Gấu con luôn miệng:

– Cháu xin lỗi bác Voi!

Về nhà, Gấu con kể lại chuyện cho mẹ nghe. Gấu mẹ ôn tồn giảng giải:

– Con nói như vậy là sai rồi. Khi làm đổ nấm của bạn Sóc, con phải xin lỗi. Còn khi bác Voi cứu con, con phải cảm ơn. (Theo Lê Bạch Tuyết)

1. Trước khi Gấu con đi chơi, Gấu mẹ đã dặn điều gì?

a. Nếu làm sai hoặc được ai giúp đỡ, con phải xin lỗi.

b. Nếu làm sai điều gì phải cảm ơn, được ai giúp đỡ phải xin lỗi.

c. Nếu làm sai điều gì phải xin lỗi, được ai giúp đỡ phải cảm ơn.

2. Vì sao Sóc lại ngạc nhiên khi Gấu con nói lời cảm ơn?

a. Vì Sóc thấy Gấu con lễ phép quá.

b. Vì Gấu con va vào Sóc mà lại nói cảm ơn.

c. Vì Gấu con biết nhặt nấm bỏ vào giỏ giúp Sóc.

3. Vì sao Gấu mẹ lại bảo Gấu con phải nói lời cảm ơn bác Voi chứ không phải nói lời xin lỗi?

a. Vì bác Voi không thích nghe những lời xin lỗi.

b. Vì bác Voi luôn muốn người khác phải nói lời cảm ơn mình.

c. Vì Gấu con được bác Voi giúp đỡ chứ Gấu con không làm gì sai.

4. Qua bài học của Gấu con, khi một bạn giúp em, em sẽ nói:

………………………………………………………………………………………………….

Còn khi em mắc lỗi với bạn, em sẽ nói:

…………………………………………………………………………………………………..

5. Khoanh trong từ viết sai chính tả trong mỗi dòng sau:

a. giấu giếm, yêu dấu, dấu vết, buồn dầu

b. giải thưởng, giàn hàng, giàn mướp, dục giã

c. vầng trán, ngẩng ngơ, nâng niu, ngẩng đầu

B. VIẾT

I. Chính tả: Nghe – viết Sân trường em

II. Tập làm văn: Viết về một ngày đi học của em.

ĐÁP ÁN GỢI Ý

A. ĐỌC

I. Đọc thành tiếng và trả lời câu hỏi:

Câu 1: Những chi tiết nào tả sân trường, lớp học vắng lặng trong những ngày hè?

– Lớp học: chiếc bảng đen mơ về phấn trắng.

– Sân trường: lá cây thì thầm cùng bóng nắng

Câu 2. Bạn học sinh tưởng tượng sân trường sẽ đổi khác như thế nào trong ngày tựu trường?

Bạn học sinh tưởng tượng sân trường sẽ đổi khác trong ngày tựu trường:

“sân trường lại ngập tràn những niềm vui xao xuyến.”

Xem thêm: [Lưu ngay] Các công thức hóa học lớp 8 cần nhớ – Toppy.vn

Xem thêm  Ngày 9 tháng 5 là ngày gì? Những sự kiện lịch sử nào diễn ra vào

II. Đọc hiểu

Câu 1

c

Câu 2

b

Câu 3

c

Câu 4

Gợi ý: Cám ơn bạn đã giúp tớ!

Tớ xin lỗi vì va phải bạn! Tớ không cố ý!

Câu 5

a. buồn dầu

b. dục giã

c. ngẩng ngơ

B. VIẾT

I. Chính tả: Nghe – viết Sân trường em

II. Tập làm văn: Viết về một ngày đi học của em.

Bài viết tham khảo

Hôm nay là thứ sáu. Em thức dậy từ sáu giờ. Sau đó, em đánh răng rửa mặt, ăn sáng. Đúng bảy giờ, ông nội đưa em đến trường. Hôm nay, lớp em sẽ học môn Toán, Thể dục, Hoạt động trải nghiệm. Buổi trưa, em ăn cơm ở trường. Chúng em được nghỉ ngơi khoảng một tiếng đồng hồ. Sau đó, buổi chiều lại tiếp tục học bài. Năm giờ ba mươi phút chiều sẽ kết thúc buổi học. Một ngày đi học của em rất vui vẻ, thú vị.

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề thi Học kì 1 – Chân trời sáng tạo

Năm học 2022 – 2023

Bài thi môn: Tiếng Việt lớp 2

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

A. ĐỌC

I. Đọc thành tiếng và trả lời câu hỏi

Mẹ

Lặng rồi cả tiếng con ve

Con ve cũng mệt vì hè nắng oi.

Nhà em vẫn tiếng ạ ời

Kẽo cà tiếng võng mẹ ngồi mẹ ru.

Lời ru có gió mùa thu

Bàn tay mẹ quạt mẹ đưa gió về.

Những ngôi sao thức ngoài kia

Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con.

Đêm nay con ngủ giấc tròn

Mẹ là ngọn gió của con suốt đời.

Trần Quốc Minh

– Nắng oi: trời nắng, nóng, không có gió.

Câu 1: Câu thơ nào cho biết thời tiết mùa hè rất oi bức?

Câu 2: Tìm từ ngữ chỉ việc làm của mẹ để con ngủ ngon.

II. Đọc – hiểu

NẶN ĐỒ CHƠI

Bên thềm gió mát,

Bé nặn đồ chơi.

Mèo nằm vẫy đuôi,

Tròn xoe đôi mắt.

Đây là quả thị,

Đây là quả na,

Quả này phần mẹ,

Quả này phần cha.

Đây chiếc cối nhỏ

Bé nặn thật tròn,

Biếu bà đấy nhé,

Giã trầu thêm ngon.

Đây là thằng chuột

Tặng riêng chú mèo,

Mèo ta thích chí

Vểnh râu “meo meo”!

Ngoài hiên đã nắng,

Bé nặn xong rồi.

Đừng sờ vào đấy,

Bé còn đang phơi.

Nguyễn Ngọc Ký

Dựa vào bài đọc, khoanh vào đáp án đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu:

1. Em bé nặn những gì?

A. quả thị, quả na. C. con chuột

B. chiếc cối D. Cả A,B,C

2. Bé nặn đồ chơi tặng cho những ai?

A. bà và bố

B. bà , mẹ và bố

C. bố và mẹ

3. Bé nặn cho chú mèo cái gì?

A. cá B. chuột C. kẹ

4. Việc bé nặn đồ chơi tặng mọi người nói lên điều gì?

B. VIẾT

I. Chính tả: Nghe – viết: Mẹ

II. Tập làm văn: Viết đoạn văn ngắn 4-5 câu giới thiệu về đồ vật quen thuộc với em

ĐÁP ÁN GỢI Ý

A. ĐỌC

I. Đọc thành tiếng và trả lời câu hỏi

Câu 1: Câu thơ nào cho biết thời tiết mùa hè rất oi bức?

Câu thơ cho biết thời tiết mùa hè rất oi bức đó là:

Lặng rồi cả tiếng con ve

Con ve cũng mệt vì hè nắng oi.

Câu 2: Tìm từ ngữ chỉ việc làm của mẹ để con ngủ ngon.

Từ ngữ chỉ việc làm của mẹ để con ngủ ngon đó là: ru, quạt, kẽo cà tiếng võng (kéo võng)

II. Đọc – hiểu:

Dựa vào bài đọc, khoanh vào đáp án đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu:

1. D

2. B

3. B

4. Việc bé nặn đồ chơi tặng mọi người nói lên điều gì?

Bé rất quan tâm và yêu thương mọi người.

B. VIẾT

I. Chính tả: Nghe – viết: Mẹ

II. Tập làm văn: Viết đoạn văn ngắn 4-5 câu giới thiệu về đồ vật quen thuộc với em

Bài làm gợi ý

Sinh nhật năm nay, bố tặng em một chiếc xe đạp nhỏ. Bên ngoài chiếc xe được sơn màu hồng. Phía trước có một chiếc giỏ nhỏ để đựng đồ. Các bộ phận như bàn đạp, yên xe, tay lái đều có màu đen. Xe có hai bánh xe hình tròn. Ở giữa bánh xe là các nan hoa bằng thép rất chắc chắn. Lốp xe bằng cao su bền và đẹp. Mỗi lần xe chuyển động, những bánh xe lăn quay đều quay đều trông thật vui mắt. Em rất thích chiếc xe đạp này.

Lưu trữ: Đề thi Tiếng Việt lớp 2 sách cũ

Xem thử Đề TV2 KNTT Xem thử Đề TV2 CTST Xem thử Đề TV2 CD Xem thử Bài tập cuối tuần Toán 2 KNTT Xem thử Bài tập cuối tuần Toán 2 CTST Xem thử Bài tập cuối tuần TV2 KNTT Xem thử Bài tập cuối tuần TV2 CTST Xem thử Bài tập cuối tuần TV2 CD

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi các môn học lớp 2 có đáp án hay khác:

 • Top 10 Đề thi Toán lớp 2 Giữa kì 1 có đáp án
 • Top 10 Đề thi Học kì 1 môn Toán lớp 2 có đáp án
 • Top 10 Đề thi Toán lớp 2 Giữa kì 2 có đáp án
 • Top 10 Đề thi Học kì 2 môn Toán lớp 2 có đáp án
 • Top 10 Đề thi Tiếng Anh lớp 2 Học kì 1 có đáp án
 • Top 10 Đề thi Tiếng Anh lớp 2 Học kì 2 có đáp án

Bản quyền nội dung thuộc wonderkidsmontessori.edu.vn

Bài viết liên quan

Tri Thức Cộng Đồng chuyên viết luận văn thạc sĩ tiếng Anh
Học Viện PMS – Đơn vị đào tạo 5S-Kaizen mang tính thực tiễn cao
Cách chỉnh độ rộng của dòng và cột trong word
Cách chỉnh độ rộng của dòng và cột trong word
Từ điển Thành ngữ Tiếng Việt – em ngã, chị nâng là gì?
Từ điển Thành ngữ Tiếng Việt – em ngã, chị nâng là gì?
Vật Lí 8 Bài 20: Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên?
Vật Lí 8 Bài 20: Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên?
Bảng chữ cái Tiếng Thái – Gia sư Tâm Tài Đức
Bảng chữ cái Tiếng Thái – Gia sư Tâm Tài Đức
Bộc trực là gì? 6 biểu hiện của người có tính bộc trực – CareerLink
Bộc trực là gì? 6 biểu hiện của người có tính bộc trực – CareerLink
Danh sách các trường THCS ở Hà Nội nên cho con học
Danh sách các trường THCS ở Hà Nội nên cho con học