Đặt câu hỏi với từ gạch chân trong tiếng Anh – Bài tập chi tiết

Đặt câu hỏi với từ gạch chân trong tiếng Anh – Bài tập chi tiết

Duới đây là các thông tin và kiến thức về Cách đặt câu hỏi với từ gạch chân hot nhất được tổng hợp bởi Wonderkids

Video Cách đặt câu hỏi với từ gạch chân

Đặt câu hỏi với từ gạch chân là một trong những chủ điểm ngữ pháp quan trọng, thường xuyên xuất hiện trong bài thi.

Chính vì vậy, để giúp các bạn cải thiện chủ điểm này, Unia.vn đã tổng hợp toàn bộ kiến thức cũng như bài tập có đáp án chi tiết. Cùng học bài ngay bên dưới bạn nhé!

Một số chú ý trong dạng bài đặt câu hỏi với từ gạch chân

Đặt câu hỏi với từ gạch chân. Trước hết chúng ta phải xác định được từ để hỏi. Từ bị gạch chân không bao giờ xuất hiện ở trong câu hỏi.

Nếu trong câu:

Đặt câu hỏi với từ gạch chân. Sử dụng động từ thường thì chúng ta cần phải mượn trợ động từ và đảo trợ động từ lên trước chủ ngữ và sau từ để hỏi.

Ví dụ về đặt câu hỏi với từ gạch chân: They play football everyday. => What do they play everyday?

Nếu trong câu sử dụng động từ tobe, động từ khuyết thiếu thì ta chỉ cần đảo “động từ tobe”, “động từ khuyết thiếu” lên phía chủ ngữ và sau từ để hỏi:

Ví dụ về đặt câu hỏi với từ gạch chân: She is planting trees now. => What is she planting now?

Nếu trong câu có từ bị gạch chân sử dụng những từ sau thì khi chuyển sang câu hỏi, các bạn cần phải đổi tương ứng như sau: I, We => You; me, us => you; mine, ours => yours; my, our => your; some => any

Một số từ để hỏi thường gặp trong tiếng Anh

 • What: Cái gì (Sử dụng khi muốn hỏi cho đồ vật, sự vật, sự kiện…)
 • Which: Cái mà (Sử dụng khi muốn hỏi khi có sự lựa chọn)
 • Where: Ở đâu (Sử dụng khi muốn hỏi cho vị trí, nơi chốn …)
 • When: Khi nào (Sử dụng khi muốn thời gian, thời điểm …)
 • Who: Ai, người mà (Sử dụng khi muốn hỏi cho người)
 • Whom: Người mà (Sử dụng khi muốn hỏi cho tân ngữ chỉ người)

Ví dụ về đặt câu hỏi với từ gạch chân:

I buy him some books.

 • => Who/ Whom do you buy any books (for)?
 • => Whose: Của người mà (Hỏi cho tính từ sở hữu, sở hữu cách, đại từ sở hữu)

Xem thêm các bài viết liên quan:

 • 12 cung hoàng đạo – Giải mã tính cách, sự nghiệp
 • Quá khứ của Tell và cách chia động từ Tell đầy đủ nhất
 • Cách phát âm ed – Mẹo ghi nhớ chuẩn nhất
Xem thêm  Tiểu sử nhà văn La Quán Trung - THPT Lê Hồng Phong

Những từ để hỏi thường được dùng trong tiếng Anh

Cách đặt câu hỏi với từ What

Đặt câu hỏi với từ gạch chân. What là từ sử dụng để hỏi về cái gì đó, giống như là một đối tượng, món ăn hoặc hoạt động. Bên cạnh What, các bạn cũng có thể sử dụng từ which để thay thế khi muốn hỏi về một cái gì, loại nào.

Cấu trúc: What + (Cấu trúc câu hỏi Yes/No)

Để giúp các bạn hiểu rõ hơn về cách đặt câu hỏi với từ gạch chân có what, chúng ta cùng tìm hiểu ví dụ:

 • What is your favorite flavor of ice cream? Vị kem yêu thích của bạn là gì?
 • What do you want to do today? Bạn muốn làm gì hôm nay?

Đặt câu hỏi với Why

Why là từ sử dụng để hỏi về nguyên nhân, lý do tại sao lại xảy ra vấn đề đó.

Cấu trúc: Why + an auxiliary verb (be, do, have) + subject + main verb?

Ví dụ:

 • Why are you so sad? Tại sao bạn lại buồn như vậy?
 • Why did you go to bed last night? Tại sao bạn lại đi ngủ trễ vào tối hôm qua?

Cách đặt câu hỏi với Who

Who là để hỏi về một người nào đó. Nếu các bạn muốn xác định người đó có liên quan đến việc gì đó, chúng ta hãy bắt đầu bằng cách đặt câu hỏi với who.

Cấu trúc: Who + (Cấu trúc câu hỏi Yes/No)

Để giúp các bạn hiểu rõ hơn về, cùng tham khảo ví dụ:

 • Who is the manager of this coffee shop? Ai là quản lý của quán cafe này?
 • Who will pick me up to go to the school? Ai sẽ đón tôi đến trường?

Đặt câu hỏi với Where

Where là từ sử dụng để hỏi về vị trí. Khi người hỏi dùng các mẫu câu hỏi wh trong tiếng Anh bắt đầu với từ để hỏi Where nghĩa là bạn đang cần tìm một nơi, một vị trí nào đó. Hoặc nó cũng được sử dụng để hỏi một điều gì đó có liên quan đến một địa điểm hoặc vị trí.

Cấu trúc: Where + (Cấu trúc câu hỏi Yes/No)

Ví dụ:

 • Where are you from? Bạn từ đâu đến?
 • Where do you want to meet for lunch? Bạn muốn gặp ở đâu để ăn trưa?

Cách đặt câu với When

Đặt câu với when khi các bạn muốn hỏi về một thời điểm, hỏi giờ hoặc một chi tiết công việc vào một thời điểm nào đó.

Cấu trúc: When + (Cấu trúc câu hỏi Yes/No

Cùng tìm hiểu thêm ví dụ:

 • When are we going to the movie? Khi nào chúng ta đi xem phim?
 • When should I expect you to deliver the report? Lúc nào thì tôi nên mong chờ bạn gửi báo cáo?

Đặt câu hỏi với How

Xem thêm: Đầu Số 098 Là Mạng Gì? Ý Nghĩa Đầu Số 098 Từ Phong Thủy Số

How dùng để hỏi về một quá trình hoặc một tính chất. Nếu các bạn muốn tìm hiểu rõ hơn về việc đó hay quy trình đó làm thế nào thì hãy dùng How.

Xem thêm  Bài 46: Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic

Cấu trúc: How + (Cấu trúc câu hỏi Yes/No)

Ví dụ với How:

 • How do you get to the university? Bạn đi đến trường đại học như thế nào?
 • How do you cook this? Bạn nấu món này như thế nào?

Ngoài ra còn có:

 • Why: Tại sao (Hỏi về lý do, nguyên nhân)
 • How: Thế nào (Hỏi về tính từ, trạng từ, sức khoẻ …)
 • How old: Dùng để hỏi tuổi
 • How tall: Dùng để hỏi chiều cao của người
 • How high: Dùng để hỏi chiều cao của vật
 • How thick: Dùng để hỏi độ dày
 • How thin: Hỏi độ mỏng
 • How big: Hỏi độ lớn
 • How wide: Hỏi độ rộng
 • How broad: Hỏi bề rộng
 • How deep: Hỏi độ sâu
 • How fast: Hỏi tốc độ
 • How far … from … to …: Hỏi độ xa
 • How long: Hỏi độ dài
 • How often: Hỏi về mức độ, tần suất, số lần
 • How much: Hỏi về giá cả
 • How much + N (Không đếm được): Hỏi về số lượng
 • How many + N (es, s): Hỏi cho số lượng với danh từ đếm được

Ví dụ:

 • This ruler is 20 centimeters long. => How long is this ruler? => How long: hỏi cho thời gian bao lâu.
 • It takes me an hour to do my homework. => How long does it take you to do your homework? Nó lấy mất của bạn bao nhiêu thời gian để làm bài tập về nhà?
 • I go to school every day. => How often do you go to school?
 • This book is 3$. => How much is this book? => How much does this book cost?
 • There is some water in the bottle. => How much water is there in the bottle?
 • There are two pens on the table. => How many pens are there on the table?
 • I have a pen here.

Xem thêm: Câu hỏi bổ ngữ: Why, where, how, when trong Tiếng Anh

Bài tập luyện tập đặt câu hỏi với từ gạch chân trong tiếng Anh

Bài 1: Đặt câu hỏi với từ gạch chân

1. I want to see a cowboy movie

……………………………………………………………….

2. My family usually watches TV in the evening.

……………………………………………………………….

3. They do not have a TV because it was too expensive.

……………………………………………………………….

4. We have 2 books.

……………………………………………………………….

5. Jane will go to a shop tomorrow

……………………………………………………………….

6. She likes pop music.

……………………………………………………………….

7. I can speak 4 languages

……………………………………………………………….

8. Nga is going to visit her old teachers this evening.

……………………………………………………………….

9. I play chess with my friend.

……………………………………………………………….

Xem thêm: Đặt Tên Hay Cho Bé Trai Đẹp Nhất Năm 2023 – Tra Cứu Thần Số Học

10. Next month, I will go to Da Latto relax.

……………………………………………………………….

11. Peter goes to the library twice a week.

……………………………………………………………….

12. Pete and Mike are playing football.

……………………………………………………………….

13. This dress costs 150 dollars.

……………………………………………………………….

14. She speaks English fluently.

……………………………………………………………….

15. Columbus lives America.

……………………………………………………………….

Bài 2: Đặt câu hỏi với từ gạch chân trong các câu sau

1. Jim usually plays volleyball in his free time.

__________________________________________

2. He plays volleyball three times a week.

__________________________________________

3. I started my hobby five years ago.

__________________________________________

4. Tomorrowland is an electronic dance music festival

__________________________________________

5. The Songkran Festival is usually celebrated between 13 and 16 April

__________________________________________

Xem thêm: 156 tên tiếng anh cho con trai năm 2022 mang ý nghĩa bình an, đại cát

Xem thêm  Giải bài 28, 6.1, 6.2 trang 31, 32 SBT Toán 8 tập 1

6. The Vietnamese celebrate Tet with family gatherings, traditional foods, and lion dances

__________________________________________

7. Many people went to Han Riverto witness the Danang International Fireworks Festival.

__________________________________________

8. We should use biogasfor cooking instead of gas.

__________________________________________

9. People use solar power for heating or cooling the house.

__________________________________________

10. Yaly Hydropower Plant was constructed in 1993.

__________________________________________

11. The US spent 55 billionon energy research in 2015.

__________________________________________

12. There are seven typesof renewable energy.

__________________________________________

13. Solar panels will be placed on the roofs of houses and buildings.

__________________________________________

14. Children living in slums have more diseases because of poor living conditions.

__________________________________________

15. Overcrowding causes problems such as housing, congestion, unemployment, etc.

__________________________________________

16. Many people from the countryside are moving to big citiesto find work.

Đáp án

Bài 1

 1. How much is the dictionary?
 2. How did you make it?
 3. Where did she buy it?
 4. Were you fine after the trip?
 5. How long did it take her to finish the composition?
 6. What do you need a phone car for?
 7. How far is it from Hue to Ho Chi Minh city?
 8. Where is the bank?
 9. How did the dress look?
 10. Who did you see last night?
 11. What did her neighbourhood give her?
 12. What did they do two weeks ago?
 13. Who bought a poster?
 14. Where was your father last month
 15. How did he travel to Nha Trang?

Bài 2

 1. What does Jim do in his free time?
 2. How often does he play volleyball?
 3. When did you start your hobby?
 4. What is Tomorrowland?
 5. When is the Songkran Festival usually celebrated?
 6. How do Vietnamese celebrate Tet?
 7. Where did many people go to witness the Danang International Fireworks Festival?
 8. What should we use for cooking instead of gas?
 9. What do people use for solar power for?
 10. When was Yaly Hydropower Plant constructed?
 11. How much did the US spend on energy research in 2015?
 12. How many types of renewable energy are there?
 13. Where will solar panels be placed?
 14. Why do children living in slums have more diseases?
 15. What does overcrowding cause?
 16. Where many people from the countryside moving to find work?

Đặt câu hỏi với từ gạch chân là một trong những chủ điểm ngữ pháp quan trọng mà bạn nên học kỹ.

Bên cạnh lý thuyết, hãy làm một số bài tập bên dưới để nắm vững kiến thức. Unia.vn chúc các bạn học tốt và hoàn thành các bài tập ngữ pháp tiếng Anh về đặt câu hỏi với từ gạch chân nhé.

Bản quyền nội dung thuộc wonderkidsmontessori.edu.vn

Bài viết liên quan

Tri Thức Cộng Đồng chuyên viết luận văn thạc sĩ tiếng Anh
Học Viện PMS – Đơn vị đào tạo 5S-Kaizen mang tính thực tiễn cao
Cách chỉnh độ rộng của dòng và cột trong word
Cách chỉnh độ rộng của dòng và cột trong word
Từ điển Thành ngữ Tiếng Việt – em ngã, chị nâng là gì?
Từ điển Thành ngữ Tiếng Việt – em ngã, chị nâng là gì?
Vật Lí 8 Bài 20: Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên?
Vật Lí 8 Bài 20: Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên?
Bảng chữ cái Tiếng Thái – Gia sư Tâm Tài Đức
Bảng chữ cái Tiếng Thái – Gia sư Tâm Tài Đức
Bộc trực là gì? 6 biểu hiện của người có tính bộc trực – CareerLink
Bộc trực là gì? 6 biểu hiện của người có tính bộc trực – CareerLink
Danh sách các trường THCS ở Hà Nội nên cho con học
Danh sách các trường THCS ở Hà Nội nên cho con học