Các dạng toán về Lũy thừa của số hữu tỉ và cách giải | Toán lớp 7

Các dạng toán về Lũy thừa của số hữu tỉ và cách giải | Toán lớp 7

Mời các bạn xem danh sách tổng hợp Các công thức lũy thừa lớp 7 hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng

Các dạng toán về Lũy thừa của số hữu tỉ và cách giải – Toán lớp 7

I. LÝ THUYẾT:

1. Lũy thừa với số mũ tự nhiên:

Lũy thừa bậc n của một số hữa tỉ x, kí hiệu xn, là tích của n thừa số x (n là một số tự nhiên lớn hơn 1):

x∈Z,n∈N,n>1

Nếu x=ab( a,b∈N,b≠0) thì xn=abn=anbn

Quy ước: x1 = x; x0 = 1 (x ≠ 0).

2. Tích và thương của hai lũy thừa cùng cơ số:

xm.xn=xm+n(x∈Z;m,n∈N) (Khi nhân hai lũy thừa cùng cơ số, ta giữ nguyên cơ số và cộng hai số mũ).

xm:xn=xm-n(x≠0,m>n)(Khi chia hai lũy thừa cùng cơ số khác 0, ta giữ nguyên cơ số và lấy số mũ của lũy thừa bị chia trừ đi số mũ của lũy thừa chia).

3. Lũy thừa của một tích:

x.yn=xn.yn(Lũy thừa của một tích bằng tích các lũy thừa)

4. Lũy thừa của một thương:

xyn=xnyn(y ≠ 0) (Lũy thừa của một thương bằng thương các lũy thừa).

5. Lũy thừa của lũy thừa:

xmn=xm.n(Khi tính lũy thừa của một lũy thừa, ta giữ nguyên cơ số và nhân hai số mũ)

II. CÁC DẠNG BÀI TẬP CƠ BẢN:

Dạng 4.1: Sử dụng định nghĩa của lũy thừa với số mũ tự nhiên.

Xem thêm: 1kg bằng bao nhiêu gam? Các cách đổi đơn vị đo khối lượng

1. Phương pháp giải:

Nắm vững định nghĩa:

(x∈Z,n∈N,n>1)

Quy ước: x1 = x; x0 = 1 (x ≠ 0)

2. Ví dụ minh họa:

Ví dụ 1: Tính:

Giải:

Dạng 4.2: Tính tích và thương của hai lũy thừa cùng cơ số.

Xem thêm: 1kg bằng bao nhiêu gam? Các cách đổi đơn vị đo khối lượng

1. Phương pháp giải:

Áp dụng các công thức tính tích và thương của hai lũy thừa cùng cơ số.

Xem thêm  Nghị luận về câu nói Lao động là vinh quang

xm.xn=xm+n( x∈Z;m,n∈N)

xm:xn=xm-n(x≠0, m⩾n)

2. Ví dụ minh họa:

Ví dụ 2: Tìm x, biết:

Giải:

Dạng 4.3: Tính lũy thừa của một lũy thừa:

Xem thêm: 1kg bằng bao nhiêu gam? Các cách đổi đơn vị đo khối lượng

1. Phương pháp giải:

Áp dụng các công thức tính lũy thừa của một lũy thừa: (xm)n = xm.n.

Chú ý:

– Trong nhiều trường hợp ta phải sử dụng công thức này theo chiều từ phải sang trái: xm.n = (xm)n = (xn)m.

– Tránh sai lầm do lẫn lộn hai công thức: xm.xn = xm+n và (xm)n = xm.n

2. Ví dụ minh họa:

Ví dụ 3:

a) Viết các số 224 và 316 dưới dạng các lũy thừa có số mũ là 8.

b) Trong hai số 224 và 316 số nào lớn hơn?

Giải:

a) Nhận xét: 24 = 8.3; 16 = 8.2. Ta có:

224 = 23.8 = (23)8

316 = 32.8 = (32)8

a) Vì 23 < 32 nên (23)8 < (32)8.

Vậy 316 > 224.

Dạng 4.4: Tính lũy thừa của một tích, lũy thừa của một thương.

Xem thêm: 1kg bằng bao nhiêu gam? Các cách đổi đơn vị đo khối lượng

1. Phương pháp giải:

Áp dụng các công thức:

x.yn=xn.yn(Lũy thừa của một tích bằng tích các lũy thừa)

xyn=xnyn(y≠0)(Lũy thừa của một thương bằng thương các lũy thừa).

2. Ví dụ minh họa:

Ví dụ 4: Viết các biểu thức sau dưới dạng lũy thừa của một số hữu tỉ:

a) (0,125)3.512 b)903153

Giải:

Dạng 5.5: Tìm số mũ của một lũy thừa.

Xem thêm: 1kg bằng bao nhiêu gam? Các cách đổi đơn vị đo khối lượng

1. Phương pháp giải:

Khi giải bài toán này, ta có thể sử dụng tính chất sau đây:

Với a ≠ 0, a ≠ 1, nếu am = an thì m = n.

2. Ví dụ minh họa:

Ví dụ 5: Tìm số tự nhiên n biết:273n=3

Giải:

n = 2

Vậy n = 2 là giá trị cần tìm.

Dạng 5.6: Tìm cơ số của một lũy thừa.

Xem thêm: 1kg bằng bao nhiêu gam? Các cách đổi đơn vị đo khối lượng

Xem thêm  Cảm nhận khổ cuối bài thơ Vội vàng - Xuân Diệu

1. Phương pháp giải:

– Sử dụng định nghĩa của lũy thừa với số số mũ nguyên dương:

Xem thêm: 7 Bài văn mẫu thuyết minh về cây bút bi – Chanh Tươi

(x∈Z;n∈N;n>1)

– Sử dụng tính chất: Nếu an = bn thì a = b nếu b lẻ, a = ±b nếu b chẵn

(n∈N,n≥1)

2. Ví dụ minh họa:

Ví dụ 6: Tìm x, biết:

a) x3 = 64 b) (x – 5)2 = x – 5

Giải:

a) x3 = 64

Ta có: 64 = 43. Do đó x3 = 43 nên x = 4.

Vậy x = 4 là giá trị cần tìm.

b) (x – 5)2 = x – 5.

Nếu x = 5, ta có 02 = 0 (đúng).

Nếu x ≠ 5, chia hai vế cho (x – 5) ≠ 0, ta được: x – 5 = 1=> x = 6.

Vậy có hai giá trị cần tìm là x = 5 hoặc x = 6.

Dạng 1.7: Tìm giá trị của biểu thức.

Xem thêm: 1kg bằng bao nhiêu gam? Các cách đổi đơn vị đo khối lượng

1. Phương pháp giải:

– Cần thực hiện đúng thứ tự của các phép tính:

+ Nếu phép tính có chứa cộng, trừ, nhân, chia và nâng lên lũy thì ta thực hiện nâng lên lũy thừa trước rồi đến nhân, chia và cuối cùng là cộng, trừ.

+ Nếu phép tính có dấu ngoặc cần làm theo thứ tự: ngoặc tròn rồi đến ngoặc vuông và sau đó là ngoặc nhọn.

– Áp dụng các quy tắc của các phép tính và các tính chất của các phép tính đó.

2. Ví dụ minh họa:

Ví dụ 7: Tính:

Giải:

III. BÀI TẬP VẬN DỤNG:

Bài 1: Viết các số sau đây dưới dạng lũy thừa của một số hữu tỉ:

25;136;0,125;10 000;2564;278

Bài 2: Tính:

Bài 3: Viết các tích sau đây dưới dạng lũy thừa:

a) 2.16.8 b) 25.5.125 c)23.49.827

Bài 4: Tính

Bài 5: Tìm x, biết:

a)x:-352=35

b)474.x=476

Bài 6: Tính giá trị của các biểu thức:

Bài 7: Viết các biểu thức sau đây dưới dạng lũy thừa của một số hữu tỉ:

Xem thêm  Giấu diếm hay giấu giếm là đúng? - Luật Hoàng Phi

Xem thêm: Động cơ 1 chiều là gì? Phân loại, cấu tạo, nguyên lý và ứng dụng

Bài 8: Tìm các số nguyên x, biết:

Bài 9: So sánh:

a) 1020 và 910

b) 68 và 1612

c) 11610 và 1250

Bài 10: Chứng minh rằng:

a) (76 + 75 – 74) ⋮ 55

b) (165 + 215) ⋮ 33

Hướng dẫn giải:

Bài 1: Các số sau đây dưới dạng lũy thừa của một số hữu tỉ là:

52;162;0,53;104;582;322

Bài 2:

d) -1323=-132.3=-136=1729

Bài 3:

a) 2.16.8 = 2.24.23 = 28

b) 25.5.125 = 52.5.53 = 56

c)23.49.827=23.232.233=236

Bài 4:

Bài 5: Tìm x, biết:

Bài 6: Tính giá trị của các biểu thức:

Bài 7: Viết các biểu thức sau đây dưới dạng lũy thừa của một số hữu tỉ:

Bài 8:

Bài 9: So sánh:

a) 1020 = (102)10 = 10100 > 910

b) 648 và 1612

648 = (26)8 = 248

1612 = (24)12 = 248

648 = 1612

c)11610=12410=1240<1250

Bài 10: Đưa các lũy thừa về cùng cơ số, sau đó đặt nhân tử chung và chứng minh.

a) (76 + 75 – 74) = 74.(72 + 7 – 1) ⋮ 55

Xem thêm các dạng bài tập và công thức Toán lớp 7 hay, chi tiết khác:

Bản quyền nội dung thuộc wonderkidsmontessori.edu.vn

Bài viết liên quan

Tri Thức Cộng Đồng chuyên viết luận văn thạc sĩ tiếng Anh
Học Viện PMS – Đơn vị đào tạo 5S-Kaizen mang tính thực tiễn cao
Cách chỉnh độ rộng của dòng và cột trong word
Cách chỉnh độ rộng của dòng và cột trong word
Từ điển Thành ngữ Tiếng Việt – em ngã, chị nâng là gì?
Từ điển Thành ngữ Tiếng Việt – em ngã, chị nâng là gì?
Vật Lí 8 Bài 20: Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên?
Vật Lí 8 Bài 20: Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên?
Bảng chữ cái Tiếng Thái – Gia sư Tâm Tài Đức
Bảng chữ cái Tiếng Thái – Gia sư Tâm Tài Đức
Bộc trực là gì? 6 biểu hiện của người có tính bộc trực – CareerLink
Bộc trực là gì? 6 biểu hiện của người có tính bộc trực – CareerLink
Danh sách các trường THCS ở Hà Nội nên cho con học
Danh sách các trường THCS ở Hà Nội nên cho con học