Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng mới nhất

Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng mới nhất

Trong bài viết này chúng tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về Bản kiểm điểm đảng viên sinh hoạt tại địa phương hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

1. Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng là gì?

– Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng là mẫu văn bản được bao gồm những nội dung: thông tin của Đảng viên làm bản kiểm điểm( họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi ở hiện nay, ngày vào đảng, ngày vào đảng chính thức, nơi công tác và sinh hoạt hiện nay, ưu điểm, khuyết điểm, biện pháp khắc phục, chữ ký của người tự kiểm điểm, nhận xét của chi ủy, chi bộ.

– Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng là cơ sở để xem xét, tự kiểm điểm của Đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng về tư cách, đạo đức lối sống, phẩm chất, trách nhiệm đối với những nhiệm vụ được giao, tổ chức kỷ luật trong đội ngũ của Đảng,.. để từ đó có những phương hướng giải quyết, khắc phục những khuyết điểm , hạn chế và phát huy những ưu điểm để được hoàn thiện hơn, trở thành một đảng viên ưu tú, gương mẫu.

– Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng được dùng để làm cơ sở cho việc kiểm điểm và tự kiểm điểm của Đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng. Khi điền mẫu bản kiểm điểm Đảng viên thì lưu ý cần điền đầy đủ những thông tin cơ bản, cần thiết được nêu trong mẫu văn bản và phải nêu một cách trung thực, khách quan nhất.

– Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng là một trong những thủ tục không thể thiếu trong quá trình đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng theo điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam.

Xem thêm: Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm 2023 kèm hướng dẫn

2. Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng:

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

(1) ……, ngày …. tháng…. năm…….

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN

Kính gửi: Chi uỷ chi bộ………(2)

Đảng uỷ…………(2)

– Tên tôi là: ……(3)

– Sinh ngày……..(4)

– Nơi ở hiện nay:……(5)

– Vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày……. tháng…….. năm……(6)

– Tại chi bộ:………(7)

Xem thêm: N là tập hợp số gì? N là gì trong toán học? – THPT Lê Hồng Phong

– Chính thức ngày:…. tại chi bộ:………(8)

– Hiện đang công tác và sinh hoạt tại chi bộ:…(8) …..Căn cứ tiêu chuẩn, nhiệm vụ của người đảng viên, tôi tự kiểm điểm như sau:

Về tư tưởng chính trị

– Bản thân luôn có lập trường tư tưởng vững vàng trung thành với đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; trung thành với chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Xem thêm  Thánh thiện là gì? Con người thánh thiện là gì? Tâm hồn thánh

– Chấp hành và thực hiện đúng theo quan điểm, chủ trương đường lối, nghị quyết của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước.

– Tích cực tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.

– Luôn trau dồi kiến thức tự tìm hiểu học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác cho bản thân trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Về phẩm chất đạo đức, lối sống

– Bản thân luôn có lối sống trong sáng lành mạnh, giữ gìn phẩm chất tư cách đạo đức tính tiên phong, gương mẫu của người Đảng viên, giáo viên. Có tinh thần đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác, thực hành và vận động gia đình và nhân dân thực hiện lối sống tiết kiệm, thường xuyên tham gia và thực hiện các Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, chấp hành Quy định của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm.

– Luôn có ý thức xây dựng tập thể đoàn kết trong các hoạt động ở chi bộ đảng và cơ quan luôn giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng trên cơ sở cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng.

– Tạo mối quan hệ thân thiện hoà nhã với nhân dân địa phương, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao

– Trong quá trình công tác Bản thân luôn ý thức được trách nhiệm công việc và nhiệm vụ được giao, tự giác, nhiệt tình trong công việc. Về công tác giảng dạy bản thân tôi luôn phấn đấu trau dồi chuyên môn, đọc sách báo nhằm tích lũy chuyên môn. Lên lớp đúng giờ, soạn giáo án đầy đủ, thực hiện đúng quy chế chuyên môn. Với các công việc tập thể bản thân luôn nhiệt tình, hăng hái và có trách nhiệm với các công việc được giao. Luôn hoàn thành mọi việc được giao và báo cáo kết quả kịp thời theo quy định của cấp trên.

– Tạo mối quan hệ thân thiện hoà nhã, đúng mực với chi uỷ, đảng uỷ cơ sở và thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

– Thường xuyên tham gia các hoạt động xây dựng tổ chức đảng, chính quyền các tổ chức chính trị – xã hội ở địa phương, cơ quan đơn vị nơi công tác.

Tổ chức kỷ luật trong đảng

Xem thêm: Họ Hoàng Việt Nam hình thành từ bao giờ, cả nước có bao nhiêu

– Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, có ý thức tổ chức kỷ luật, phục tùng sự phân công, điều động của tổ chức và các cấp có thẩm quyền lãnh đạo.

Xem thêm  Kịch bản màn chào hỏi hội thi An toàn giao thông 2022 (3 mẫu)

– Tích cực tham gia sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đầy đủ theo quy định; thực hiện nội quy, quy chế của tổ chức đảng, cơ quan, các đoàn thể đã đề ra.

Về hạn chế và khuyết điểm

– Chưa hiểu hết tâm tư, suy nghĩ của học sinh lớp chủ nhiệm

– Đôi khi chưa mạnh dạn góp ý với thành viên của tổ

Biện pháp khắc phục hạn chế khuyết, khuyết điểm:

Quan tâm hơn nữa đến từng đối tượng đảng viên khác trong chi bộ để tìm cách giúp các em và cả tập thể tốt hơn. Mạnh dạn hơn khi góp ý với đồng nghiệp.

Trên đây là bản tự kiểm điểm của tôi trong quá trình sinh hoạt đảng tại Chi bộ, Đảng bộ. Nay do tôi xin được chuyển sinh hoạt đảng đến chi bộ……, đảng bộ…(8)

Kính mong chi ủy chi bộ, Đảng ủy …(8) .. tạo điều kiện cho tôi được chuyển sinh hoạt đảng đến đơn vị mới. Tôi xin hứa luôn phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ đảng viên, xứng đáng là người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM(Ký và ghi rõ họ tên)

NHẬN XÉT CỦA CHI UỶ CHI BỘ ………………

……, ngày……tháng……năm……..T/M CHI ỦYBÍ THƯ

ĐẢNG UỶ ……… XÁC NHẬN…….Chữ ký đồng chí:……

…., ngày…… tháng…… năm……..T/M ĐẢNG ỦYBÍ THƯ

Xem thêm: Quy định về tổ chức sinh hoạt chi bộ Đảng hàng tháng

3. Hướng dẫn mẫu bản kiểm điểm Đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng:

Xem thêm: Top 10 Bài văn phân tích nhân vật A Phủ trong tác phẩm “Vợ chồng

(1): Điền ngày, tháng, năm làm bản kiểm điểm.

(2): Điền tên chi ủy chi bộ, đảng ủy nơi đảng viên sinh hoạt

(3) : Điền tên của Đảng viên

(4) : Điền ngày sinh của Đảng viên

(5): Điền nơi ở hiện nay của Đảng viên

(6): Điền ngày, tháng, năm vào Đảng của Đảng viên

(7): Điền tên chi bộ

(8): Điền ngày vào đảng chính thức, tên chi bộ.

Xem thêm: Điều kiện, thủ tục và mục lục hồ sơ xin chuyển sinh hoạt Đảng

4. Quy định về quyết định kỷ luật đảng viên:

– Tại Quy định 22-QĐ/TW năm 2021 về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành quy định về trình tự xem xét, quyết định kỷ luật đảng viên, theo đó:

+ Đối với những trường hợp đảng viên vi phạm kỷ luật dẫn đến việc phải kiểm điểm trước chi bộ và tự nhận hình thức kỷ luật theo đúng điều lệ đảng. Nếu trong trường hợp Đảng viên đó từ chối kiểm điểm hoặc bị tạm giam thì theo điều lệ đảng tổ chức đảng vẫn tiến hành xem xét kỷ luật đối với Đảng viên đó. Đối với những trường hợp cần thiết thì cơ quan có thẩm quyền trực tiếp xem xét và kỷ luật đối với Đảng viên là cấp ủy và ủy ban kiểm tra.

– Theo đó, đối với đảng viên bị kỷ luật thì cấp ủy có trách nhiệm hướng dẫn đảng viên vi phạm kỷ luật tự chuẩn bị bản tự kiểm điểm. Đối với trường hợp đảng viên sinh hoạt tạm thời và bị vi phạm kỷ luật thì theo dó, cơ quan có thẩm quyền là cấp ủy và ủy ban kiểm tra sẽ trực tiếp xem xét, quyết định kỷ luật và không cần phải yêu cầu đảng viên đó phải kiểm điểm trước chi bộ. Đó là những vi phạm như: vi phạm khi thực hiện nhiệm vụ do cấp trên giao, vi phạm có nội dung vi phạm liên quan đến bí mật của Đảng và nhà nước mà chi bộ đó không biết, vi phạm trước khi chuyển đến sinh hoạt ở chi bộ.

Xem thêm  Những lời chúc 20/11 ngắn gọn ý nghĩa dành tặng thầy cô giáo

– Đối với đảng viên sinh hoạt đảng tạm thời mà có vi phạm kỷ luật thì cơ quan có thẩm quyền là cấp ủy nơi đảng viên đó sinh hoạt tạm thời sẽ có trách nhiệm trong việc xem xét, xử lý kỷ luật đối với đảng viên và có thể lên đến mức là cảnh cáo. Sau đó, sau khi xử lý kỷ luật đối với đảng viên đang sinh hoạt đảng tạm thời, thì cấp ủy sẽ thông báo bằng văn bản cho cấp ủy nơi đảng viên sinh hoạt chính thức được biết.

* Trình tự xem xét, quyết định kỷ luật tổ chức đảng: theo đó, đối với tổ chức đảng đang vi phạm phải tự nhận hình thức kỷ luật và tiến hành báo cáo cấp ủy cấp trên để xem xét và quyết định.

– Đối với trường hợp kiểu điểm tổ chức đảng hoặc đảng viên bị xử lý kỷ luật nhưng đã hết thời hiệu quy định hoặc có vi phạm nhưng chưa đến mức phải xử lý kỷ luật thì tổ chức đảng và đảng viên bị xử lý kỷ luật thì tổ chức đảng, đảng viên đó phải làm bản tự kiểm điểm và xây dựng kế hoạch khắc phục vi phạm, khuyết điểm, hậu quả đã gây ra theo kết luận kiểm tra.

– Đối với trường hợp tổ chức đảng, đảng viên do nhiều cấp ủy quản lý thì phải tiến hành kiểm điểm và trưởng đoàn kiểm tra tiến hành báo cáo tổ chức đảng có thẩm quyền để xem xét, quyết định theo quy định của điều lệ đảng.

Bản quyền nội dung thuộc wonderkidsmontessori.edu.vn

Bài viết liên quan

Tri Thức Cộng Đồng chuyên viết luận văn thạc sĩ tiếng Anh
Học Viện PMS – Đơn vị đào tạo 5S-Kaizen mang tính thực tiễn cao
Cách chỉnh độ rộng của dòng và cột trong word
Cách chỉnh độ rộng của dòng và cột trong word
Từ điển Thành ngữ Tiếng Việt – em ngã, chị nâng là gì?
Từ điển Thành ngữ Tiếng Việt – em ngã, chị nâng là gì?
Vật Lí 8 Bài 20: Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên?
Vật Lí 8 Bài 20: Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên?
Bảng chữ cái Tiếng Thái – Gia sư Tâm Tài Đức
Bảng chữ cái Tiếng Thái – Gia sư Tâm Tài Đức
Bộc trực là gì? 6 biểu hiện của người có tính bộc trực – CareerLink
Bộc trực là gì? 6 biểu hiện của người có tính bộc trực – CareerLink
Danh sách các trường THCS ở Hà Nội nên cho con học
Danh sách các trường THCS ở Hà Nội nên cho con học