Dạng bài tập TOÁN 6 về CỘNG VÀ TRỪ CÁC SỐ NGUYÊN

Dạng bài tập TOÁN 6 về CỘNG VÀ TRỪ CÁC SỐ NGUYÊN

Mời các bạn xem danh sách tổng hợp Bài tập cộng trừ số nguyên hay nhất và đầy đủ nhất

Sau đây là các bài tập TOÁN về CỘNG VÀ TRỪ CÁC SỐ NGUYÊN dành cho học sinh lớp 6. Trước khi làm bài tập, nên xem lại lý thuyết trong các bài liên quan:

Các dạng bài tập thường gặp:

Dạng 1: Thực hiện phép tính cộng

Bài tập 1.1: Tính:

a) (-3) + (-7);

b) 2 021 + (-2 020);

c) (-4 300) + 2 300;

d) 3 200 + 300.

Bài tập 1.2: Tính:

a) 6 + 5 ; (-6) + (-5) ; (-6) + 5 ; 6 + (-5).

b) 49 + 7 ; (-49) + (-7) ; (-49) + 7 ; 49 + (-7).

Bài tập 1.3: So sánh

a) 567 + (-3) và 567;

b) (-469) + (-5) và -469;

c) (-79) + (+4) và -79.

Bài tập 1.4: Tính giá trị của biểu thức:

a) x + (-16), với x = -4;

b) (-102) + y, với y = 2.

Bài tập 1.5: Trong các câu sau đây, câu nào đúng, câu nào sai?

a) Tổng của hai số nguyên dương là một số nguyên dương.

b) Tổng của hai số nguyên âm là một số nguyên âm.

c) Tổng của một số nguyên dương với một số nguyên âm có kết quả là một số nguyên dương.

Bài tập 1.6: Tìm tổng của số nguyên âm nhỏ nhất có một chữ số và số nguyên dương lớn nhất có một chữ số.

Xem thêm  Top 5 bài văn hay và ý nghĩa về ngày 20/11 mới nhất năm 2011

Dạng 2: Tìm số đối

Bài tập 2.1: Tìm số đối của các số sau: 3; -45; 98; 0; -120.

Xem thêm: 1dm bằng bao nhiêu cm? Các cách chuyển đổi dm sang cm online

Bài tập 2.2:

a) Nếu a là số nguyên dương thì số đối của a là số dương hay số âm?

b) Nếu b là số nguyên âm thì số đối của b là số dương hay số âm?

c) Số đối của mọi số tự nhiên đều là số âm đúng không?

d) Có số nguyên nào mà số đối của nó là chính nó không?

Dạng 3: Thực hiện phép trừ

Bài tập 3.1: Tính:

a) 47 – 5;

b) 26 – 89;

c) (-4) – 3;

d) (-250) – (-17);

e) (-12) – (-69);

f) (-27) – 83.

Bài tập 3.2: Tính: 12 – (10 – 19).

Bài tập 3.3: Tìm số đối của:

a) 14 + 27;

b) 19 + (-5);

c) -56 + (-13).

Đáp án các bài tập:

Dạng 1:

Bài tập 1.1:

a) (-3) + (-7) = -(3 + 7) = -10.

b) 2 021 + (-2 020) = 2&nbsp021 – 2&nbsp020 = 1 (Vì 2&nbsp021 > 2&nbsp020).

c) (-4 300) + 2 300 = -(4&nbsp300 – 2&nbsp300) = -2&nbsp000 (Vì 4&nbsp300 > 2&nbsp300).

d) 3 200 + 300 = 3&nbsp500.

Xem thêm: Trái tim: Nơi chứa đựng cảm xúc hay chỉ là một cái máy bơm không

Bài tập 1.2:

a) 6 + 5 = 11 ; (-6) + (-5) = -11 ; (-6) + 5 = -1 ; 6 + (-5) = 1.

b) 49 + 7 = 56 ; (-49) + (-7) = -56 ; (-49) + 7 = -42 ; 49 + (-7) = 42.

Bài tập 1.3:

a) Ta có: 567 + (-3) = 567 – 3 = 564 < 567

Xem thêm  Suy nghĩ về câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Có tài mà không có

Vậy 567 + (-3) < 567.

b) Ta có: (-469) + (-5) = -(469 + 5) = -474.

Mà -474 < -469 (Vì 474 > 469).

Do đó: (-469) + (-5) < -469;

c) Ta có: (-79) + (+4) = -(79 – 4) = -75

Mà -75 > -79 (vì 75 < 79).

Do đó (-79) + (+4) > (-79).

Bài tập 1.4:

a) Với x = -4 thì x + (-16) = (-4) + (-16) = -(4 + 16) = -20.

b) Với y = 2 thì (-102) + y = (-102) + 2 = -(102 – 2) = -100.

Bài tập 1.5:

a) ĐÚNG.

b) ĐÚNG.

c) SAI. Ví dụ như 3 + (-4) = -1, kết quả là số nguyên âm.

Bài tập 1.6: Số nguyên âm nhỏ nhất có một chữ số là -9. Số nguyên dương lớn nhất có một chữ số là 9. Do đó, tổng của chúng là (-9) + 9 = 0.

Dạng 2:

Bài tập 2.1:

Xem thêm: Công Thức Tính Số Liên Kết Pi – PGD Tây Giang

Số đối của 3 là -3.

Số đối của -45 là 45.

Số đối của 98 là -98.

Số đối của 0 là 0.

Số đối của -120 là 120.

Xem thêm: 1dm bằng bao nhiêu cm? Các cách chuyển đổi dm sang cm online

Bài tập 2.2:

a) Nếu a là số nguyên dương thì số đối của a là số âm.

b) Nếu b là số nguyên âm thì số đối của b là số dương.

c) Không. Vì số đối của 0 là 0, mà số 0 không phải là một số nguyên âm.

d) Có. Đó là số 0. Số đối của 0 là chính nó.

Dạng 3:

Bài tập 3.1:

a) 47 – 5 = 42

Xem thêm  Bài 1 trang 26 SGK Ngữ văn 8 tập 2 - Đọc Tài Liệu

b) 26 – 89 = 26 + (-89) = -(89 – 26) = -63

c) (-4) – 3 = (-4) + (-3) = -(4 + 3) = -7

d) (-250) – (-17) = (-250) + 17 = -(250 – 17) = -233

e) (-12) – (-69) = (-12) + 69 = 69 – 12 = 57

f) (-27) – 83 = (-27) + (-83) = -(27 + 83) = -110.

Bài tập 3.2: 12 – (10 – 19) = 12 – (-9) = 12 + 9 = 21.

Bài tập 3.3:

a) Ta có 14 + 27 = 41. Do đó, số đối của 14 + 27 là -41.

b) Ta có: 19 + (-5) = 19 – 5 = 14. Do đó, số đối của 19 + (-5) là -14.

c) Ta có: -56 + (-13) = -(56 + 13) = -69. Do đó, số đối của -56 + (-13) là 69.

Bản quyền nội dung thuộc wonderkidsmontessori.edu.vn

Bài viết liên quan

Tri Thức Cộng Đồng chuyên viết luận văn thạc sĩ tiếng Anh
Học Viện PMS – Đơn vị đào tạo 5S-Kaizen mang tính thực tiễn cao
Cách chỉnh độ rộng của dòng và cột trong word
Cách chỉnh độ rộng của dòng và cột trong word
Từ điển Thành ngữ Tiếng Việt – em ngã, chị nâng là gì?
Từ điển Thành ngữ Tiếng Việt – em ngã, chị nâng là gì?
Vật Lí 8 Bài 20: Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên?
Vật Lí 8 Bài 20: Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên?
Bảng chữ cái Tiếng Thái – Gia sư Tâm Tài Đức
Bảng chữ cái Tiếng Thái – Gia sư Tâm Tài Đức
Bộc trực là gì? 6 biểu hiện của người có tính bộc trực – CareerLink
Bộc trực là gì? 6 biểu hiện của người có tính bộc trực – CareerLink
Danh sách các trường THCS ở Hà Nội nên cho con học
Danh sách các trường THCS ở Hà Nội nên cho con học