Giải Vật Lí 9 Bài 58: Tổng kết chương III: Quang học – VietJack.com

Giải Vật Lí 9 Bài 58: Tổng kết chương III: Quang học – VietJack.com

Mời các bạn xem danh sách tổng hợp Bài 58 vật lý 9 hot nhất được tổng hợp bởi Wonderkids

Video Bài 58 vật lý 9

Mục lục Giải Vật Lí 9 Bài 58: Tổng kết chương III: Quang học

Video giải Vật Lí 9 Bài 58: Tổng kết chương III: Quang học

Bài 1 (trang 151 SGK Vật Lí 9): Chiếu một tia sáng từ không khí vào nước…

Xem thêm: 1kg bằng bao nhiêu gam (gram), cách đổi kg ra gam – Time-daily

Xem thêm: Chữ Ký Đẹp Theo Tên ❤ Tạo 1001 Mẫu Chữ Kí Tay Đẹp

Xem lời giải

Bài 2 (trang 151 SGK Vật Lí 9): Nêu hai đặc điểm của thấu kính…

Xem thêm: 1kg bằng bao nhiêu gam (gram), cách đổi kg ra gam – Time-daily

Xem thêm: Chữ Ký Đẹp Theo Tên ❤ Tạo 1001 Mẫu Chữ Kí Tay Đẹp

Xem lời giải

Bài 3 (trang 151 SGK Vật Lí 9): Chiếu vào thấu kính hội tụ một tia sáng…

Xem thêm: 1kg bằng bao nhiêu gam (gram), cách đổi kg ra gam – Time-daily

Xem thêm: Chữ Ký Đẹp Theo Tên ❤ Tạo 1001 Mẫu Chữ Kí Tay Đẹp

Xem lời giải

Bài 4 (trang 151 SGK Vật Lí 9): Hãy dựng ảnh của vật AB qua thấu kính hội tụ…

Xem thêm: 1kg bằng bao nhiêu gam (gram), cách đổi kg ra gam – Time-daily

Xem thêm: Chữ Ký Đẹp Theo Tên ❤ Tạo 1001 Mẫu Chữ Kí Tay Đẹp

Xem lời giải

Bài 5 (trang 151 SGK Vật Lí 9): Thấu kính có phần giữa mỏng hơn phần rìa…

Xem thêm: 1kg bằng bao nhiêu gam (gram), cách đổi kg ra gam – Time-daily

Xem thêm: Chữ Ký Đẹp Theo Tên ❤ Tạo 1001 Mẫu Chữ Kí Tay Đẹp

Xem lời giải

Bài 6 (trang 151 SGK Vật Lí 9): Nếu ảnh của tất cả các vật đặt trước…

Xem thêm: 1kg bằng bao nhiêu gam (gram), cách đổi kg ra gam – Time-daily

Xem thêm: Chữ Ký Đẹp Theo Tên ❤ Tạo 1001 Mẫu Chữ Kí Tay Đẹp

Xem lời giải

Bài 7 (trang 151 SGK Vật Lí 9): Vật kính của máy ảnh là loại thấu kính gì…

Xem thêm: 1kg bằng bao nhiêu gam (gram), cách đổi kg ra gam – Time-daily

Xem thêm: Chữ Ký Đẹp Theo Tên ❤ Tạo 1001 Mẫu Chữ Kí Tay Đẹp

Xem lời giải

Bài 8 (trang 151 SGK Vật Lí 9): Xét về mặt quang học, hai bộ phận quan trọng nhất…

Xem thêm  Đại học Ngoại thương có ngành nào đào tạo chất lượng nhất?

Xem thêm: 1kg bằng bao nhiêu gam (gram), cách đổi kg ra gam – Time-daily

Xem thêm: Chữ Ký Đẹp Theo Tên ❤ Tạo 1001 Mẫu Chữ Kí Tay Đẹp

Xem lời giải

Bài 9 (trang 151 SGK Vật Lí 9): Giới hạn xa nhất và gần nhất trên khoảng nhìn rõ…

Xem thêm: 1kg bằng bao nhiêu gam (gram), cách đổi kg ra gam – Time-daily

Xem thêm: Chữ Ký Đẹp Theo Tên ❤ Tạo 1001 Mẫu Chữ Kí Tay Đẹp

Xem lời giải

Bài 10 (trang 151 SGK Vật Lí 9): Nêu hai biểu hiện thường thấy của tật cận thị…

Xem thêm: 1kg bằng bao nhiêu gam (gram), cách đổi kg ra gam – Time-daily

Xem thêm: Chữ Ký Đẹp Theo Tên ❤ Tạo 1001 Mẫu Chữ Kí Tay Đẹp

Xem lời giải

Bài 11 (trang 151 SGK Vật Lí 9): Kính lúp là dụng cụ dùng để làm gì…

Xem thêm: 1kg bằng bao nhiêu gam (gram), cách đổi kg ra gam – Time-daily

Xem thêm: Chữ Ký Đẹp Theo Tên ❤ Tạo 1001 Mẫu Chữ Kí Tay Đẹp

Xem lời giải

Bài 12 (trang 151 SGK Vật Lí 9): Hãy nêu một ví dụ về nguồn phát ánh sáng trắng…

Xem thêm: 1kg bằng bao nhiêu gam (gram), cách đổi kg ra gam – Time-daily

Xem thêm: Chữ Ký Đẹp Theo Tên ❤ Tạo 1001 Mẫu Chữ Kí Tay Đẹp

Xem lời giải

Bài 13 (trang 151 SGK Vật Lí 9): Làm thế nào để biết trong chùm sáng do một đèn ống…

Xem thêm: 1kg bằng bao nhiêu gam (gram), cách đổi kg ra gam – Time-daily

Xem thêm: Chữ Ký Đẹp Theo Tên ❤ Tạo 1001 Mẫu Chữ Kí Tay Đẹp

Xem lời giải

Bài 14 (trang 151 SGK Vật Lí 9): Làm thế nào để trộn hai ánh sáng có màu khác nhau…

Xem thêm: 1kg bằng bao nhiêu gam (gram), cách đổi kg ra gam – Time-daily

Xem thêm: Chữ Ký Đẹp Theo Tên ❤ Tạo 1001 Mẫu Chữ Kí Tay Đẹp

Xem lời giải

Xem thêm: Hình chóp, hình lăng trụ, hình hộp là gì? – O₂ Education

Bài 15 (trang 151 SGK Vật Lí 9): Chiếu ánh sáng đỏ vào 1 tờ giấy trắng…

Xem thêm: 1kg bằng bao nhiêu gam (gram), cách đổi kg ra gam – Time-daily

Xem thêm  Đi tìm tên thật của cây lá đỏ cô đơn đẹp mê hồn ở Bảo Lâm ... - PLO

Xem thêm: Chữ Ký Đẹp Theo Tên ❤ Tạo 1001 Mẫu Chữ Kí Tay Đẹp

Xem lời giải

Bài 16 (trang 151 SGK Vật Lí 9): Trong việc sản xuất muối, người ta lấy nước biển…

Xem thêm: 1kg bằng bao nhiêu gam (gram), cách đổi kg ra gam – Time-daily

Xem thêm: Chữ Ký Đẹp Theo Tên ❤ Tạo 1001 Mẫu Chữ Kí Tay Đẹp

Xem lời giải

Bài 17 (trang 151 SGK Vật Lí 9): Bạn Lan chiếu một tia sáng đi từ không khí…

Xem thêm: 1kg bằng bao nhiêu gam (gram), cách đổi kg ra gam – Time-daily

Xem thêm: Chữ Ký Đẹp Theo Tên ❤ Tạo 1001 Mẫu Chữ Kí Tay Đẹp

Xem lời giải

Bài 18 (trang 152 SGK Vật Lí 9): Đặt một vật sáng có dạng chữ L vuông góc…

Xem thêm: 1kg bằng bao nhiêu gam (gram), cách đổi kg ra gam – Time-daily

Xem thêm: Chữ Ký Đẹp Theo Tên ❤ Tạo 1001 Mẫu Chữ Kí Tay Đẹp

Xem lời giải

Bài 19 (trang 152 SGK Vật Lí 9): Vật kính của loại máy ảnh trên hình 47.2…

Xem thêm: 1kg bằng bao nhiêu gam (gram), cách đổi kg ra gam – Time-daily

Xem thêm: Chữ Ký Đẹp Theo Tên ❤ Tạo 1001 Mẫu Chữ Kí Tay Đẹp

Xem lời giải

Bài 20 (trang 152 SGK Vật Lí 9): Bác Hoàng, bác Liên và bác Sen đi thử mắt…

Xem thêm: 1kg bằng bao nhiêu gam (gram), cách đổi kg ra gam – Time-daily

Xem thêm: Chữ Ký Đẹp Theo Tên ❤ Tạo 1001 Mẫu Chữ Kí Tay Đẹp

Xem lời giải

Bài 21 (trang 152 SGK Vật Lí 9): Hãy ghép mỗi thành phần a, b, c, d…

Xem thêm: 1kg bằng bao nhiêu gam (gram), cách đổi kg ra gam – Time-daily

Xem thêm: Chữ Ký Đẹp Theo Tên ❤ Tạo 1001 Mẫu Chữ Kí Tay Đẹp

Xem lời giải

Bài 22 (trang 152 SGK Vật Lí 9): Một vật sáng AB có dạng mũi tên được đặt vuông góc…

Xem thêm: 1kg bằng bao nhiêu gam (gram), cách đổi kg ra gam – Time-daily

Xem thêm: Chữ Ký Đẹp Theo Tên ❤ Tạo 1001 Mẫu Chữ Kí Tay Đẹp

Xem lời giải

Bài 23 (trang 152 SGK Vật Lí 9): Vật kính của một máy ảnh là một thấu kính hội tụ…

Xem thêm  Tìm hiểu về Phương pháp học Tiếng Anh STEAM - EraSchool

Xem thêm: 1kg bằng bao nhiêu gam (gram), cách đổi kg ra gam – Time-daily

Xem thêm: Chữ Ký Đẹp Theo Tên ❤ Tạo 1001 Mẫu Chữ Kí Tay Đẹp

Xem lời giải

Bài 24 (trang 152 SGK Vật Lí 9): Một người đứng ngắm một cái cửa cách xa 5 m…

Xem thêm: 1kg bằng bao nhiêu gam (gram), cách đổi kg ra gam – Time-daily

Xem thêm: Chữ Ký Đẹp Theo Tên ❤ Tạo 1001 Mẫu Chữ Kí Tay Đẹp

Xem lời giải

Bài 25 (trang 152 SGK Vật Lí 9): Nhìn một ngọn đèn dây tóc qua một kính lọc màu đỏ…

Xem thêm: 1kg bằng bao nhiêu gam (gram), cách đổi kg ra gam – Time-daily

Xem thêm: Chữ Ký Đẹp Theo Tên ❤ Tạo 1001 Mẫu Chữ Kí Tay Đẹp

Xem lời giải

Bài 26 (trang 152 SGK Vật Lí 9): Có một căn nhà trồng các chậu cây cảnh…

Xem thêm: 1kg bằng bao nhiêu gam (gram), cách đổi kg ra gam – Time-daily

Xem thêm: Chữ Ký Đẹp Theo Tên ❤ Tạo 1001 Mẫu Chữ Kí Tay Đẹp

Xem lời giải

Xem thêm lời giải bài tập Vật lí lớp 9 hay, chi tiết khác:

Bài 57: Thực hành: Nhận biết ánh sáng đơn sắc và không đơn sắc bằng đĩa CD

Bài 59: Năng lượng và sự chuyển hóa năng lượng

Bài 60: Định luật bảo toàn năng lượng

Bài 61: Sản xuất điện năng – nhiệt điện và thủy điện

Bài 62: Điện gió – Điện mặt trời – Điện hạt nhân

Bản quyền nội dung thuộc wonderkidsmontessori.edu.vn

Bài viết liên quan

Tri Thức Cộng Đồng chuyên viết luận văn thạc sĩ tiếng Anh
Học Viện PMS – Đơn vị đào tạo 5S-Kaizen mang tính thực tiễn cao
Cách chỉnh độ rộng của dòng và cột trong word
Cách chỉnh độ rộng của dòng và cột trong word
Từ điển Thành ngữ Tiếng Việt – em ngã, chị nâng là gì?
Từ điển Thành ngữ Tiếng Việt – em ngã, chị nâng là gì?
Vật Lí 8 Bài 20: Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên?
Vật Lí 8 Bài 20: Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên?
Bảng chữ cái Tiếng Thái – Gia sư Tâm Tài Đức
Bảng chữ cái Tiếng Thái – Gia sư Tâm Tài Đức
Bộc trực là gì? 6 biểu hiện của người có tính bộc trực – CareerLink
Bộc trực là gì? 6 biểu hiện của người có tính bộc trực – CareerLink
Danh sách các trường THCS ở Hà Nội nên cho con học
Danh sách các trường THCS ở Hà Nội nên cho con học