Giải bài 29, 30, 31 trang 32 SBT Toán 8 tập 1 – THPT Lê Hồng Phong

Giải bài 29, 30, 31 trang 32 SBT Toán 8 tập 1 – THPT Lê Hồng Phong

Trong bài viết này chúng tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về Bài 29 sbt toán 8 tập 1 hay nhất được tổng hợp bởi Wonderkids

Giải bài tập trang 32 bài 7 phép nhân các phân thức đại số Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1. Câu 29: Làm tính nhân phân thức …

Câu 29 trang 32 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Làm tính nhân phân thức :

a. ({{30{x^3}} over {11{y^2}}}.{{121{y^5}} over {25x}})

Bạn đang xem: Giải bài 29, 30, 31 trang 32 SBT Toán 8 tập 1

b. ({{24{y^5}} over {7{x^2}}}.left( { – {{21x} over {12{y^3}}}} right))

c. (left( { – {{18{y^3}} over {25{x^4}}}} right).left( { – {{15{x^2}} over {9{y^3}}}} right))

d. ({{4x + 8} over {{{left( {x – 10} right)}^3}}}.{{2x – 20} over {{{left( {x + 2} right)}^2}}})

e. ({{2{x^2} – 20x + 50} over {3x + 3}}.{{{x^2} – 1} over {4{{left( {x – 5} right)}^3}}})

Xem thêm: Điểm danh trong Google Meet nhanh và chính xác – Fptshop.com.vn

Giải:

Xem thêm: Tiểu sử cuộc đời và sự nghiệp sáng tác của nhà thơ Hữu Thỉnh

a. ({{30{x^3}} over {11{y^2}}}.{{121{y^5}} over {25x}})( = {{30{x^3}.121{y^5}} over {11{y^2}.25x}} = {{6{x^2}.11{y^3}} over {1.5}} = {{66{x^2}{y^3}} over 5})

b. ({{24{y^5}} over {7{x^2}}}.left( { – {{21x} over {12{y^3}}}} right)) ( = {{24{y^5}.left( { – 21x} right)} over {7{x^2}.12{y^3}}} = {{2{y^2}.left( { – 3} right)} over x} = – {{6{y^2}} over x})

c. (left( { – {{18{y^3}} over {25{x^4}}}} right).left( { – {{15{x^2}} over {9{y^3}}}} right)) ( = {{left( { – 18{y^3}} right).left( { – 15{x^2}} right)} over {25{x^4}.9{y^3}}} = {{ – 2.left( { – 3} right)} over {5{x^2}.1}} = {6 over {5{x^2}}})

d. ({{4x + 8} over {{{left( {x – 10} right)}^3}}}.{{2x – 20} over {{{left( {x + 2} right)}^2}}})( = {{4left( {x + 2} right).2left( {x – 10} right)} over {{{left( {x – 10} right)}^3}{{left( {x + 2} right)}^2}}} = {8 over {{{left( {x – 10} right)}^2}left( {x + 2} right)}})

e. ({{2{x^2} – 20x + 50} over {3x + 3}}.{{{x^2} – 1} over {4{{left( {x – 5} right)}^3}}})( = {{2left( {{x^2} – 10x + 25} right)left( {x + 1} right)left( {x – 1} right)} over {3left( {x + 1} right).4{{left( {x – 5} right)}^3}}})

Xem thêm  WTO là gì? Tổ chức WTO có bao nhiêu thành viên | AZLAW.com.vn

( = {{{{left( {x – 5} right)}^2}left( {x – 1} right)} over {6{{left( {x – 5} right)}^3}}} = {{x – 1} over {6left( {x – 5} right)}})

Câu 30 trang 32 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Rút gọn biểu thức (chú ý dùng quy tắc đổi dấu để thấy nhân tử chung) :

a. ({{x + 3} over {{x^2} – 4}}.{{8 – 12x + 6{x^2} – {x^3}} over {9x + 27}})

b. ({{6x – 3} over {5{x^2} + x}}.{{25{x^2} + 10x + 1} over {1 – 8{x^3}}})

c. ({{3{x^2} – x} over {{x^2} – 1}}.{{1 – {x^4}} over {{{left( {1 – 3x} right)}^3}}})

Xem thêm: Điểm danh trong Google Meet nhanh và chính xác – Fptshop.com.vn

Giải:

a. ({{x + 3} over {{x^2} – 4}}.{{8 – 12x + 6{x^2} – {x^3}} over {9x + 27}})({{left( {x + 3} right)left( {8 – 12x + 6{x^2} – {x^3}} right)} over {left( {x + 2} right)left( {x – 2} right).9left( {x + 3} right)}})

( = {{{2^3} – {{3.2}^2}.x + 3.2{x^2} – {x^3}} over {9left( {x + 2} right)left( {x – 2} right)}} = {{{{left( {2 – x} right)}^3}} over { – 9left( {x + 2} right)left( {2 – x} right)}} = – {{{{left( {2 – x} right)}^2}} over {9left( {x + 2} right)}})

b. ({{6x – 3} over {5{x^2} + x}}.{{25{x^2} + 10x + 1} over {1 – 8{x^3}}})( = {{3left( {2x – 1} right){{left( {5x + 1} right)}^2}} over {xleft( {5x + 1} right)left[ {1 – {{left( {2x} right)}^2}} right]}} = {{3left( {2x – 1} right)left( {5x + 1} right)} over {xleft( {1 – 2x} right)left( {1 + 2x + 4{x^2}} right)}})

( = – {{3left( {2x – 1} right)left( {5x + 1} right)} over {xleft( {2x – 1} right)left( {1 + 2x + 4{x^2}} right)}} = – {{3left( {5x + 1} right)} over {xleft( {1 + 2x + 4{x^2}} right)}})

c. ({{3{x^2} – x} over {{x^2} – 1}}.{{1 – {x^4}} over {{{left( {1 – 3x} right)}^3}}})( = {{xleft( {3x – 1} right)left( {1 – {x^4}} right)} over {left( {{x^2} – 1} right){{left( {1 – 3x} right)}^3}}} = {{xleft( {3x – 1} right)left( {{x^2} – 1} right)left( {{x^2} + 1} right)} over {left( {{x^2} – 1} right){{left( {3x – 1} right)}^3}}})

Xem thêm  TRƯỜNG QUỐC TẾ THE INTERNATIONAL SCHOOL (TIS) TRIỂN

( = {{xleft( {{x^2} + 1} right)} over {{{left( {3x – 1} right)}^2}}})

Câu 31 trang 32 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Phân tích các tử thức và các mẫu thức (nếu cần thì dùng phương pháp thêm và bớt cùng một số hạng hoặc tách một số hạng thành hai số hạng) rồi rút gọn biểu thức :

a. ({{x – 2} over {x + 1}}.{{{x^2} – 2x – 3} over {{x^2} – 5x + 6}})

b. ({{x + 1} over {{x^2} – 2x – 8}}.{{4 – x} over {{x^2} + x}})

Xem thêm: Top 10 Các Ngân Hàng Ở Việt Nam Được Đánh Giá Cao 2023 – Glints

c. ({{x + 2} over {4x + 24}}.{{{x^2} – 36} over {{x^2} + x – 2}})

Xem thêm: Điểm danh trong Google Meet nhanh và chính xác – Fptshop.com.vn

Giải:

a. ({{x – 2} over {x + 1}}.{{{x^2} – 2x – 3} over {{x^2} – 5x + 6}})( = {{left( {x – 2} right)left( {{x^2} – 2x – 3} right)} over {left( {x + 1} right)left( {{x^2} – 5x + 6} right)}} = {{left( {x – 2} right)left( {{x^2} – 3x + x – 3} right)} over {left( {x + 1} right)left( {{x^2} – 2x – 3x + 6} right)}})

( = {{left( {x – 2} right)left[ {xleft( {x – 3} right) + left( {x – 3} right)} right]} over {left( {x + 1} right)left[ {xleft( {x – 2} right) – 3left( {x – 2} right)} right]}} = {{left( {x – 2} right)left( {x – 3} right)left( {x + 1} right)} over {left( {x + 1} right)left( {x – 2} right)left( {x – 3} right)}} = 1)

b. ({{x + 1} over {{x^2} – 2x – 8}}.{{4 – x} over {{x^2} + x}})( = {{left( {x + 1} right)left( {4 – x} right)} over {left( {{x^2} – 2x – 8} right)xleft( {x + 1} right)}} = {{4 – x} over {left( {{x^2} – 4x + 2x – 8} right)x}})

Xem thêm  Hiện tượng khúc xạ ánh sáng là gì? Nguyên nhân và công thức?

( = {{4 – x} over {left[ {xleft( {x – 4} right) + 2left( {x – 4} right)} right]x}} = {{4 – x} over {xleft( {x – 4} right)left( {x + 2} right)}} = – {{x – 4} over {xleft( {x – 4} right)left( {x + 2} right)}} = – {1 over {xleft( {x + 2} right)}})

c. ({{x + 2} over {4x + 24}}.{{{x^2} – 36} over {{x^2} + x – 2}})({{left( {x + 2} right)left( {x + 6} right)left( {x – 6} right)} over {4left( {x + 6} right)left( {{x^2} + x – 2} right)}} = {{left( {x + 2} right)left( {x – 6} right)} over {4left( {{x^2} + 2x – x – 2} right)}})

( = {{left( {x + 2} right)left( {x – 6} right)} over {4left[ {xleft( {x + 2} right) – left( {x – 2} right)} right]}} = {{left( {x + 2} right)left( {x – 6} right)} over {4left( {x + 2} right)left( {x – 1} right)}} = {{x – 6} over {4left( {x – 1} right)}})

Trường THPT Lê Hồng Phong

Đăng bởi: THPT Lê Hồng Phong

Chuyên mục: Giải bài tập

Bản quyền nội dung thuộc wonderkidsmontessori.edu.vn

Bài viết liên quan

Tri Thức Cộng Đồng chuyên viết luận văn thạc sĩ tiếng Anh
Học Viện PMS – Đơn vị đào tạo 5S-Kaizen mang tính thực tiễn cao
Cách chỉnh độ rộng của dòng và cột trong word
Cách chỉnh độ rộng của dòng và cột trong word
Từ điển Thành ngữ Tiếng Việt – em ngã, chị nâng là gì?
Từ điển Thành ngữ Tiếng Việt – em ngã, chị nâng là gì?
Vật Lí 8 Bài 20: Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên?
Vật Lí 8 Bài 20: Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên?
Bảng chữ cái Tiếng Thái – Gia sư Tâm Tài Đức
Bảng chữ cái Tiếng Thái – Gia sư Tâm Tài Đức
Bộc trực là gì? 6 biểu hiện của người có tính bộc trực – CareerLink
Bộc trực là gì? 6 biểu hiện của người có tính bộc trực – CareerLink
Danh sách các trường THCS ở Hà Nội nên cho con học
Danh sách các trường THCS ở Hà Nội nên cho con học