AlCl3 + NaOH → NaAlO2 + NaCl + H2O | AlCl3 ra NaAlO2

AlCl3 + NaOH → NaAlO2 + NaCl + H2O | AlCl3 ra NaAlO2

Qua bài viết này Wonderkids xin chia sẻ với các bạn thông tin và kiến thức về Alcl3 naalo2 hay nhất và đầy đủ nhất

3. Cho NaOH dư vào dung dịch AlCl3 có hiện tượng

Ban đầu xuất hiện kết tủa keo trắng nhôm hidroxit Al(OH)3 trong dung dịch, và một lúc sau kết tủa này tan dần trong dung dịch.

Lúc đầu AlCl3 dư nên: AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3 ↓ + 3NaCl

Sau đó khi NaOH dư: Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O

4. Bản chất của các chất tham gia phản ứng

4.1. Bản chất của AlCl3 (Nhôm clorua)

AlCl3 mang đầy đủ tính chất hoá học của muối nên tác dụng được với dung dịch bazo.

4.2. Bản chất của NaOH (Natri hidroxit)

NaOH là một bazo mạnh nên tác dụng được với muối AlCl3.

5. Tính chất hoá học của NaOH

NaOH là một bazơ mạnh nó sẽ làm quỳ tím chuyển màu xanh, còn dung dịch phenolphtalein thành màu hồng. Một số phản ứng đặc trưng của Natri Hidroxit được liệt kê ngay dưới đây.

Phản ứng với axit tạo thành muối + nước:

NaOHdd + HCldd→ NaCldd + H2O

Phản ứng với oxit axit: SO2, CO2…

2 NaOH + SO2→ Na2SO3 + H2O

Xem thêm: Giải Hóa 9 bài 31: Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

NaOH + SO2→ NaHSO3

Phản ứng với axit hữu cơ tạo thành muối và thủy phân este, peptit:

Phản ứng với muối tạo bazo mới + muối mới (điều kiện: sau phản ứng phải tạo thành chất kết tủa hoặc bay hơi):

Xem thêm  Cation là gì? Cách phân biệt Anion và Cation - Mua hàng đảm bảo

2 NaOH + CuCl2→ 2NaCl + Cu(OH)2↓

Tác dụng với kim loại lưỡng tính:

2 NaOH + 2Al + 2H2O→ 2NaAlO2 + 3H2↑

2NaOH + Zn → Na2ZnO2 + H2↑

Tác dụng với hợp chất lưỡng tính:

NaOH + Al(OH)3 → NaAl(OH)4

2NaOH + Al2O3 → 2NaAlO2 + H2O

6. Mở rộng kiến thức về AlCl3

6.1. Tính chất vật lí & nhận biết

– Tính chất vật lí: Là hợp chất có màu trắng, tan được trong nước, nhiệt độ nóng cháy và nhiệt độ sôi thấp.

– Nhận biết: Cho dung dịch nhôm clorua tác dụng với dung dịch AgNO3, thấy xuất hiện kết tủa trắng:

AlCl3 + AgNO3 → AgCl↓ + NaNO3

6.2. Tính chất hóa học

Xem thêm: Viết đoạn văn có sử dụng câu ghép – Nguyen Lotus – HOC247

Mang đầy đủ tính chất hóa học của muối

– Tác dụng với dung dịch bazo:

AlCl3 + NaOH(vừa đủ) → NaCl + Al(OH)3

– Tác dụng với dung dịch muối khác:

AlCl3 + AgNO3 → AgCl↓ + NaNO3

– Phản ứng với kim loại mạnh hơn:

3Mg + 2AlCl3 → 3MgCl2 + 2Al

6.3. Điều chế

– Cho nhôm phản ứng với axit HCl:

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

– Cho nhôm tác dụng với clo

2Al + 3Cl2 2AlCl3

7. Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. Cho từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch AlCl3 thấy xuất hiện

A. kết tủa màu xanh.

Xem thêm: Viết bài văn biểu cảm về con người hoặc sự việc về mẹ lớp 7 hay

B. kết tủa keo trắng, sau đó kết tủa không tan.

Xem thêm  Pháp luật là gì? Vai trò của pháp luật thế nào? - LuatVietnam

C. kết tủa keo trắng, sau đó kết tủa tan dần.

D. kết tủa màu nâu đỏ.

Lời giải:

Câu 2. Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Cho NaOH dư vào dung dịch AlCl3 có xuất hiện kết tủa trắng, sau đó kết tủa tan dần

B. Al(OH)3, Al2O3, Al đều là các chất lưỡng, tính,

C. Nhôm là kim loai nhẹ và có khả năng dẫn điện Iot

D. Từ Al2O3 có thế điều chế được Al.

Lời giải:

Câu 3. Cho từ từ AlCl3 vào dung dịch X thu được kết tủa keo trắng. Chất X là

A. HCl.

B. NH3.

C. NaOH.

D. KOH.

Lời giải:

Bản quyền nội dung thuộc wonderkidsmontessori.edu.vn

Bài viết liên quan

Tri Thức Cộng Đồng chuyên viết luận văn thạc sĩ tiếng Anh
Học Viện PMS – Đơn vị đào tạo 5S-Kaizen mang tính thực tiễn cao
Cách chỉnh độ rộng của dòng và cột trong word
Cách chỉnh độ rộng của dòng và cột trong word
Từ điển Thành ngữ Tiếng Việt – em ngã, chị nâng là gì?
Từ điển Thành ngữ Tiếng Việt – em ngã, chị nâng là gì?
Vật Lí 8 Bài 20: Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên?
Vật Lí 8 Bài 20: Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên?
Bảng chữ cái Tiếng Thái – Gia sư Tâm Tài Đức
Bảng chữ cái Tiếng Thái – Gia sư Tâm Tài Đức
Bộc trực là gì? 6 biểu hiện của người có tính bộc trực – CareerLink
Bộc trực là gì? 6 biểu hiện của người có tính bộc trực – CareerLink
Danh sách các trường THCS ở Hà Nội nên cho con học
Danh sách các trường THCS ở Hà Nội nên cho con học