WonderKids
Montessori School
WonderKids Montessori School
en
| vi
Support?
AFTER SCHOOL ART CLASSES - LỚP HỌC VẼ NGOÀI GIỜ

LỚP HỌC VẼ NGOÀI GIỜ TẠI TRƯỜNG WONDERKIDS MONTESSORI SCHOOL

╔════════════════════╗
🎯AFTER SCHOOL ART CLASSES
╚════════════════════╝
🎯A great creative arts program - A fun, educational, age appropriate art class for the young art enthusiast for children ages 5 – 10.
🎯Children will learn about many topics including landscape painting, portraiture, animals, abstraction, and collage through creative lessons which will involve many fine art techniques and materials.
☑Starting from 8th January 2018.
☑Every Monday & Thursday from 4 - 5 PM.
☑Tuition Fee: 350.000 VND/hour.
➡➡ WITH US TO:
🎯Immerse your child in a creative experience and spark their artistic talents.
🎯Let your child acquire drawing and painting skills while exploring an array of art mediums and artistic techniques.
🎯Instructor: Ms. Anna graduated with a Bachelors of Fine Art in Vancouver, B.C Canada who has worked in the arts as a muralist, artist in residence, fine art instructor and textile artist.

 


╔════════════════════╗
🎯LỚP HỌC VẼ NGOÀI GIỜ
╚════════════════════╝
➡➡LỚP HỌC VẼ NGOÀI GIỜ TẠI TRƯỜNG WONDERKIDS
🎯Một lớp học nghệ thuật sáng tạo tuyệt vời, vui nhộn và đầy tính giáo dục phù hợp với lứa tuổi từ 5 đến 10.
🎯Trẻ sẽ được học về nhiều chủ đề như vẽ cảnh quan, chân dung, động vật, trừu tượng, và thủ công cắt dán thông qua các bài học mỹ thuật đầy sáng tạo.
☑Lớp được mở từ ngày 8 tháng 01 năm 2018.
☑Thứ Hai & Thứ Năm hàng tuần từ 4 giờ đến 5 giờ chiều.
☑Học phí: 350.000 VND / giờ.
➡➡TRẺ ĐẾN VỚI ART CLASSES ĐỂ:
🎯Đắm chìm trong những trải nghiệm sáng tạo và đánh thức tài năng nghệ thuật tiềm ẩn.
🎯Có được những kỹ năng vẽ và khám phá nhiều kiến thức về nghệ thuật.
🎯Giáo viên: Cô Anna - Cử nhân Mỹ thuật tại Vancouver, Canada B. Cacola với nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực nghệ thuật.

 

 


#wonderkids #montessori #Montessori_school #wonderkids_thaodien #wonderkids_quan2 #montessori_district2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hệ thống trường mầm non Wonderkids Montessori School


CAMPUS 1:
210 Nguyen Van Huong Street, Thao Dien Ward, District 2, HCMC
Call Us:
Phone: (028) 6282 7666
Hotline: 0938 909 268
Email: office@wonderkids.edu.vn
https://www.facebook.com/wonderkids.vn.edu/
wonderkidsmontessori.edu.vn

CAMPUS 2:
3A Tong Huu Dinh, Thao Dien Ward, District 2, HCM
Call Us:
Phone: (028) 2253 4999
Hotline: 0938 909 268
Email:montessori-office@wonderkids.edu.vn
https://www.facebook.com/wonderkids.vn.edu/
wonderkidsmontessori.edu.vn

CAMPUS 3:
4-6 Street 20, My Gia 1, Tan Phu Ward, District 7, HCM
Call Us:
Phone: (028) 5414 1416
Hotline: 0977 299 288
Email: info@wonderkids.edu.vn
https://www.facebook.com/wonderkids.vn.edu/
wonderkidsmontessori.edu.vn

CAMPUS 4:
38 Xuan Thuy, Thao Dien Ward, District 2, HCMC
Call Us:
Phone: (028) 2249 1666
Hotline: 0938 909 268
Email: office38@wonderkids.edu.vn
https://www.facebook.com/wonderkids.vn.edu/
wonderkidsmontessori.edu.vn

 

CAMPUS

School Founder | tommydo@wonderkids.edu.vn
School Leader at Nguyen Van Huong Campus
School Leader at Tong Huu Dinh Campus
School Leader at Xuan Thuy Campus
School Leader at Trung Son Campus
210 Nguyen Van Huong Street, Thao Dien Ward, District 2, HCMC Phone: (+84) 28 6282 7666 Hotline: (+84) 938 909 268 Email: office@wonderkids.edu.vn
3A Tong Huu Dinh, Thao Dien Ward, District 2, HCMC Phone: (+84) 28 2253 4999 Hotline: (+84) 938 909 268 Email: montessori-office@wonderkids.edu.vn
4-6 Street 20, My Gia 1, Tan Phu Ward, District 7, HCMC Phone: (+84) 28 5414 1416 Hotline: (+84) 977 299 288 Email: info@wonderkids.edu.vn
38 Xuan Thuy, Thao Dien Ward, District 2, HCMC Phone: (+84) 28 2253 8512 Hotline: (+84) 938 909 268 Email: office38@wonderkids.edu.vn
74, K33, Street 11, Him Lam urban area, Binh Chanh District, HCMC Phone: (+84) 28 5431 7092 Hotline: (+84) 977 299 288 Email: office-trungson@wonderkids.edu.vn