Cách khơi dậy động lực cho bé qua lời nói - WonderKids Montessori School Campus 3

Bạn có từng nổi giận quát mắng “Đừng có mÀ khóc nữa!” hay “Có thôi ngúng nguẩy hay không!”. khi bé nhÀ bạn khóc lóc ầm ĩ hay ngúng nguẩy không thôi? MÀ sau khi nghe mẹ mắng xong, chẳng những bé không hề có dấu hiệu nín khóc, mÀ thậm chí còn khóc to hơn nữa. Tại sao lại như vậy?. Những câu nói sẽ lấy đi động lực hÀnh động của bé. WonderKids Montessori School Campus 3. Address: 3A Tống Hữu Định, Thảo Điền, Quận 2, Ho Chi Minh City, Vietnam. Telephone: 028 2253 4999, 0938 909 268. Email: montessori-office@wonderkids.edu.vn. Cách khơi dậy động lực cho bé qua lời nói - WonderKids Montessori School Campus 3